Followers

zaterdag 11 juli 2015

Nederlands -- SaLuSa, 10 juli 2015

SaLuSa, 10 juli 2015

De zaken blijven gisten en chaos bestaat in vele landen, omdat de oude manieren niet langer blijken te voorzien in jullie behoeften. Het probleem is inmiddels zo groot zodat enorme veranderingen nodig zijn om jullie beschaving op een nieuw spoor te zetten dat jullie zal brengen in de New Age. De veranderingen zijn nu aan de gang en zijn onomkeerbaar omdat het nieuwe het oude moet vervangen om jullie uit een systeem te halen dat niet meer aan jullie behoeften voldoet. Het is een verontrustend proces voor veel mensen die weinig of geen begrip hebben van wat er gebeurt, maar als de antwoorden worden gezien in een nieuwe benadering van jullie behoeften, zullen de mensen zich snel aanpassen. Zoals altijd zullen we degenen die een directe belangrijke rol spelen in het brengen van de veranderingen begeleiden. Ze kunnen niet worden bereikt zonder een zekere mate van ontbering, maar we zullen ervoor zorgen dat het tot een minimum wordt beperkt. Houd een positieve kijk daar het plan voor jullie toekomst allang is opgesteld. Jullie zullen meer dan blij zijn met de uitkomst.

Te lang zijn jullie zoals je zou zeggen "om de tuin geleid" en zijn doelbewust in het donker gehouden wat betreft de waarheid van jullie mogelijkheden en de reden voor het ervaren van de dualiteit. Het is een grote leercurve geweest die jullie de mogelijkheid heeft gegeven om jezelf te verheffen van levens met een beperkt bewustzijn, tot levens die jullie wakker zullen maken voor je ware potentie. Zoals we al vele malen hebben gezegd, jullie zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen, maar zijn doelbewust misleid door valse leringen, en de beperking van jullie bewustzijn. Dat alles verandert in een snel tempo en steeds meer zielen ontwaken tot hun ware zelf. Jullie komen uit een lange periode van duisternis in het Licht en niets kan nu voorkomen dat jullie helemaal naar het volledige bewustzijn gaan. Het is nu al duidelijk door het aantal zielen die zijn ontwaakt, en jullie langs de weg naar volledige verlichting leiden.

Er zijn een aantal zielen die hun vibraties niet kunnen verheffen, maar wees er zeker van dat ze elke hulp krijgen om hen te richten naar het licht. Het heeft geen zin om eerst proberen te "rennen voordat je kunt lopen" en hun Gidsen zullen zulke zielen helpen te ontwaken tot de waarheid. Zodra jullie beginnen te beseffen hoe jullie in het donker gehouden zijn, wordt het zo veel makkelijker om de waarheid van je wezen te begrijpen. Jullie zijn in wezen allemaal grote zielen die hebben deelgenomen om de dualiteit te ervaren, om om te gaan met de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Gedurende vele levens hebben jullie de diepten van de duisternis aangeraakt, maar hebben nooit contact met je hogere zelf verloren. Als gevolg hebben velen van jullie uiteindelijk je ware pad gevonden dat je terug leidt naar het volledige bewustzijn. Als je eenmaal begint te ontwaken is er geen weg meer terug naar de oude manieren, en die zielen van het Licht zullen een volledige verandering in de manier waarop jullie je leven leiden tot stand brengen.

We hebben jullie vooruitgang voor eonen van tijd gevolgd, en beschouwen jullie prestatie in het herwinnen van jullie bewustzijnsniveaus als opmerkelijk voor zo'n korte periode. Jullie geschiedenis laat zien wat er gebeurt als de zielen contact met het Licht verliezen, en dientengevolge hoe moeilijk het is geweest om weer op te staan. Echter, heb jullie bewezen dat het mogelijk is en vandaag leiden velen van jullie de weg vooruit. Daarbij nemen jullie ook anderen met je mee en zo verloopt het her-ontwaken in een steeds sneller tempo. Wij feliciteren jullie dat jullie de uitdaging en al zijn behoeften succesvol aangegaan zijn, en niets staat jullie in de weg in jullie verdere vooruitgang. Voor een lange tijd zijn de ontwaakte mensen gemeden door anderen die niet in staat waren om de waarheid te begrijpen, maar dat is aan het veranderen omdat de trillingen blijven stijgen. Zeer binnenkort zal er nog een grote verheffing in je bewustzijn zijn en zal de waarheid tot nog veel meer zielen komen.

We zijn nu zo dicht bij jullie en bezoeken openlijk jullie Aarde, zo vaak dat de meeste mensen onze aanwezigheid in jullie luchten accepteren. Door onze zeer geavanceerde technologie vormen jullie wapens weinig gevaar voor ons, en velen van jullie weten dat we vele daarvan buiten werking hebben gesteld als er een bedreiging ontstond. Jullie hebben veel geregistreerde gevallen gezien van onze vloot boven jullie nucleaire installaties, en het nemen van maatregelen om te voorkomen dat jullie een nieuwe oorlog beginnen. We zijn succesvol geweest in het handhaven van de wereldvrede op Aarde, maar we hebben de kleinere confrontaties als gevolg van karmische redenen toegestaan. We monitoren zulke gebeurtenissen echter wel om ervoor te zorgen dat ze niet uit de hand lopen. Er zal uiteindelijk een einde aan alle oorlogen komen en duurzame vrede op Aarde zal worden bereikt. Je toekomst is verzekerd en de veranderingen die jullie nu ervaren zijn onderdeel van de reiniging die plaatsvindt.

Al geruime tijd hebben we met behulp van onze invloed jullie wetenschappers begeleid langs een pad dat zal leiden tot een vreedzame wereld. Echter, we kunnen niet ingrijpen als anderen nog steeds achter de wapens van de oorlog staan, maar wij zullen ervoor zorgen dat ze niet worden gebruikt om een wereldwijde oorlog te riskeren. De Aarde is blootgesteld aan nucleaire apparaten bij vele gelegenheden, maar ze zullen niet worden toegestaan om opnieuw te worden gebruikt. We zijn hier om ervoor te zorgen dat jullie beschermd worden. Jullie hebben vrije wil, maar als jullie de New Age binnen gaan wacht jullie een nieuwe toekomst, die oorlogen niet langer meer toestaat die op grote schaal dood en verderf brengen zoals dat al eerder heeft plaatsgevonden. Vrede voor iedereen wordt mogelijk zodra de aanwezigheid van de Duisteren is verwijderd. Jullie zullen niet al te lang te meer hoeven wachten voordat wereldvrede zal worden verklaard, maar er staat wel veel in de weg van de noodzakelijke veranderingen die nodig zullen zijn.

In de tussentijd zullen we doorgaan met ons toezicht op de activiteiten van de Aarde, waaronder die van Moeder Aarde die ook betrokken is bij de veranderingen die plaatsvinden. De omwentelingen zijn nodig om de grotere veranderingen toe te staan die resulteren in een nieuwe Aarde, ontdaan van alle resten van eeuwen verwaarlozing en de vergiftiging van het land en zee. Het kan eruitzien als een bijna onmogelijke taak, maar met onze geavanceerde kennis en onbeperkte middelen zal het niet lang duren om dit te bereiken. We zijn in feite al voorbereid om verder te gaan met Moeder Aarde en haar te herstellen naar de onberispelijke staat zoals ze vele eeuwen geleden was. Deze taken kunnen niet worden behandeld door jullie met de beperkte kennis die jullie hebben, maar we zullen voor jullie klaar staan om jullie te helpen zodra de reiniging kan beginnen.

We weten dat velen van jullie uitgebreide niveaus van bewustzijn hebben en begrijpen hoe de waarheid verkeerd is gepresenteerd om jullie in het donker te houden. Wees ervan verzekerd dat wanneer de tijd rijp is er geen vertraging zal zijn om jullie kennis te laten maken met jullie ware geschiedenis en de glorieuze toekomst die jullie te wachten staat. Jullie kunnen visioenen van een nieuwe Aarde hebben gehad, maar in werkelijkheid zal het jullie idee van wat er voor jullie in petto ligt, overtreffen. Alle tranen en teleurstellingen die je hebt meegemaakt zullen onbetekenend lijken als je de prachtige veranderingen ziet die plaatsvinden. De schoonheid en de wonderen die voor jullie zullen zijn om van te genieten, gaan veel verder dan jullie huidige voorstellingsvermogen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en kom jullie weer inlichten over wat er komen gaat. De dreiging van oorlog en vernietiging zal verdwijnen en blijvende vrede zal regeren. Wij zullen aan jullie zijde staan om te helpen om de nieuwe Aarde tot stand te brengen, en het zal een vreugdevolle tijd voor jullie allemaal zijn.

Dankjewel SaLuSa,
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS