Followers

zaterdag 22 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 21 aug 2015SaLuSa  21 Augustus 2015         
                                        
Na het lezen van de belangrijke wijzigingen waarvan wordt gezegd dat die zich eind september gaan manifesteren,  benaderen jullie dit behoedzaam. We weten dat velen van jullie ongeduldig zijn om te wachten om te zien wat er gebeurt, wanneer je zal bewegen door een hoger en zuiverder gebied van energie. Het is verstandig om behoedzaam te zijn in ieder geval als met de beste bedoelingen te goeder trouw informatie wordt gegeven aan jullie, alleen om de omstandigheden soms te veranderen. Velen zullen deze verandering ervaren en er zullen er zeker meer zijn tegen het einde van het jaar, met inbegrip van portalen die worden geopend om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. We zullen niet al te verbaasd zijn, wat er ook gebeurt, daar de veranderingen bestemd zijn om zeer snel plaats te vinden. Meer zullen zeker volgen als het Nieuwe Tijdperk zich begint te vestigen. Echter, verwacht niet te veel te snel, want er is nog veel werk te doen, in het bijzonder om de fondsen te verdelen. Zelfs naar onze normen zal het enige tijd duren om jullie allemaal te bereiken, maar het zal worden beoordeeld als een uitzonderlijke prestatie van jullie. We hebben het goed gepland deze keer en zijn goed voorbereid op wat komen gaat.

Naar jullie normen hebben we onbeperkte middelen die we oproepen om onze taken uit te voeren, zodat jullie verzekerd kunnen zijn van grote stappen als dingen eenmaal echt op gang zijn. Het is wat jullie al vele jaren beloofd is en we vragen jullie om geduld te hebben. Ondertussen houden wij de Duisteren in toom zoals we dat al vele jaren gedaan hebben. We kunnen dat  verklaren in termen van ons vermogen om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, dat zou waarschijnlijk ergens in het laatste deel van de laatste eeuw zijn begonnen. Zoals we eerder hebben uitgelegd, moeten we bepaalde situaties zo laten zodat ze op een natuurlijke wijze worden uitgespeeld. We kunnen ons niet bemoeien met de gevolgen van jullie daden, tenzij de hogere overheden dit toestaan.

Sommigen van jullie zijn bezorgd over familie of vrienden die zich niet bewust lijken te zijn van de betekenis van het einde der tijden. Wij verzoeken jullie op de vriendelijkste manier  om je geen zorgen te maken omdat alle zielen precies daar zullen zijn waar ze moeten zijn bij het begin van de Ascentie. Jullie kunnen hun toekomst niet veranderen, omdat ze hun beslissing al hebben genomen, zelfs als ze het zich niet kunnen herinneren. Door jullie vibraties zal je jezelf vinden op een pad dat goed is voor jullie voortgaande evolutie, als jullie je weg terug vinden naar het Licht. Wees ervan verzekerd dat de zielen die moeite hebben met het verheffen van zichzelf, alle hulp krijgen om te ontwaken voor de waarheid. Ze worden, net als alle andere zielen, behandeld met liefde en vriendelijkheid. Voor degenen onder jullie die weten dat je klaar bent om op te stijgen, vragen we jullie te helpen waar het nodig is, omdat je in staat bent om te beoordelen welk niveau te gebruiken.

Als dit niet al het geval is, zijn wij van mening dat, dat al heel lang velen van jullie de veranderingen in de trillingen "voelen", maar als het niet zo is betekent het niet dat je er niet van kunt profiteren. Jullie moeten niet vergeten dat als collectief jullie zielen zijn gemaakt op veel verschillende niveaus van de evolutie. Dit is de reden waarom de evolutie op aarde een snellere manier biedt om vooruitgang te boeken. Maar het mes snijdt altijd aan twee kanten omdat je ook gemakkelijk op een dwaalspoor gebracht kan worden. Als jullie het gevoel hebben niet klaar te zijn om te ascenderen  vermaan jezelf niet omdat je zo lang als je wilt de tijd hebt om vooruitgang te gaan, aangezien er in werkelijkheid niet zoiets als tijd bestaat . Alles is in het Nu, hetgeen betekent dat je uiteindelijk vooruit of achteruit kunt gaan in de tijd. Je zult dit gemakkelijker begrijpen als jullie zijn verhuisd naar de hogere dimensies. Inderdaad zal dit antwoord geven op vele vragen die jullie nu hebben.

Het "Grote Ontwaken vindt nu plaats en naarmate de tijd verstrijkt, zullen meer en meer zielen reageren op de hogere binnenkomende vibraties. Het is duidelijk dat jullie je geleidelijk bewust worden van de veranderingen en blij zijn te worden opgetild uit de lagere vibraties. Het totale effect is de verdeling van de krachtige energieën dat resulteert in nog meer Licht dat naar de Aarde wordt gebracht, en het zal zo blijven totdat het hoogtij viert. We moeten echter een beroep op jullie doen om volledig achter het Licht te blijven staan en vragen jullie deel te blijven doen om ervoor te zorgen dat het zo ver mogelijk wordt verspreid. Houd je focus altijd op je doel en wees niet bang, ongeacht wat er om je heen gebeurt.
Houd in gedachten dat jullie duizenden jaren hebben gewerkt en het leven hebben ervaren in de lagere dimensie, wetende dat jullie uiteindelijk de mogelijkheid zouden krijgen om weer opstaan. Die tijd is nu en we vertrouwen erop dat Lichtwerkers helpen om de nieuwe energieën tot stand te brengen. Zeker zullen jullie nu in staat zijn om veel sneller vooruitgang te boeken nu de macht van de Illuminati sterk verminderd is. Zozeer zelfs dat ze niet langer kunnen slagen in hun plan om de bevolking van de Aarde te controleren, en hun status te reduceren tot één van slaven. Dus je kunt verder gaan met jullie plan voor dit leven, wetende dat jullie een geweldige kans van slagen hebben.

Binnenkort zullen jullie in staat zijn om Galactische Wezens, die op Aarde geïncarneerd zijn, door hun daden en woorden te herkennen. Zij zullen meer in het openbaar komen met hun werk wetende dat het relatief veilig is om te worden erkend voor wat ze vertegenwoordigen. Als Lichtwerkers samenkomen zal hun vermogen tweevoudig of meer verhoogd worden, en ze vormen een formidabele groep die de hele tijd blijft  groeien. Jullie zullen jullie leiders onder hen vinden die hun geavanceerde kennis met jullie delen. Op hun beurt worden ze ondersteund door Hogere Wezens die ook het voordeel van hun meest geavanceerde kennis zullen geven. Zodat je kunt zien dat zodra zaken beginnen te versnellen vooruitgang zal plaatsvinden in snel tempo.   

De Melkweg heeft gewacht op tekenen die aantonen dat de aarde zich verheft, en dankzij jullie inzet wordt aanvaard dat een dergelijke vooruitgang is geboekt en dat de aanhoudende successen zijn gegarandeerd. Het Grote  Plan zal voortgaan en laat dus niet door negatieve berichten of acties op enigerlei wijze jullie vastberadenheid verminderen om te slagen in je werk. Waar de dingen lijken te zijn beïnvloed door negatieve handelingen, houdt er rekening mee dat niet alles is zoals het aan de oppervlakte lijkt. Soms zijn karmische situaties het resultaat van acties die allang voorbij zijn. Bedenk gewoon dat noodzakelijke lessen worden geleerd die moeten worden opgeruimd, omdat ze niet kunnen worden meegenomen. Het Nieuwe Tijdperk is een tijd van reiniging Sa

Dank Je Wel SaLuSa
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden Light.

Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS