Followers

vrijdag 28 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 28 aug 2015

SaluSa, 28 Augustus 2015
 
Mensen van de Aarde, jullie bevinden je in beroering daar jullie systemen afbreken en wederom bewijzen dat ze niet adequaat zijn om een fatsoenlijke en duurzame levensstandaard te behouden. Helaas moet het zo zijn, aangezien jullie zelf de Meesters zijn van jullie eigen lot waarin jullie gezegend zijn met vrije wil. Het had zo anders kunnen zijn als jullie geaccepteerd hadden dat je een ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden en dat jullie allemaal Een zijn in het menselijk ras. Hebzucht en zelfverheerlijking hebben zielen verhinderd om de rijkdom van de wereld te delen en dat heeft geleid tot een onevenwichtige maatschappij. We veroordelen de betrokkenen niet daar het Menselijk Ras zelf heeft bepaald wat bijdraagt tot de vrijheid van een ieder. Maar de ervaring gaf alle betrokkenen een inzicht in het leven zonder liefde en zonder God en heeft laten zien dat de mens niet de kennis heeft noch de wil om zijn Broeder's Hoeder te zijn. Dus geen ervaring bestaat zonder zijn positieve kant, in het onderwijzen van de lessen die jullie evolutie heeft versneld.

Jullie hebben vele levens geleid waarin verschillende benaderingen van het leven zijn uitgeprobeerd en afgezien van de hoogtepunten af en toe, is het voornamelijk een harde les over het leven geweest. Zeker, ondanks dat jullie vele verschillende benaderingen van uitdagingen en problemen van het leven hebben ervaren, zijn jullie toch blijven evolueren en velen van jullie zijn voldoende vooruit gegaan om te kunnen ascenderen. Het blijft nu te bezien wanneer jullie de vibraties voldoende kunnen verhogen om Ascentie te laten plaatsvinden. Het zal zeker gebeuren want dat is jullie lot en eveneens voor het hele universum. Het kan niet anders en het is afgekondigd door de hogere machten die toezicht houden op de evolutie van het Menselijk Ras.

Iedere ziel krijgt dezelfde kans om te ascenderen en er wordt veel hulp bij geboden, afhankelijk van de vrije wil. Sommigen zijn zo vastgegroeid in de lagere vibraties dat ze het moeilijk vinden zich vooruit te bewegen, maar wees er zeker van dat hen alle hulp wordt gegeven om op te rijzen. Maar er komt een moment dat een cyclus zijn loop heeft gelopen en een nieuwe begint, en het is deze interim-periode die jullie zoveel problemen geeft. Er is een grote ordening gaande die op dit moment alle aspecten van het Licht verheft. Er zal een tijd komen, heel binnenkort, waarop het Licht is toegenomen tot zo een niveau dat het de lagere vibraties letterlijk achter zich laat. Het betekent dat iedere ziel die niet is opgestegen zich naar een andere cyclus zal bewegen die aan zijn behoeften blijft voldoen. Alles resulteert uiteindelijk in een perfect resultaat, dus hoef je je geen zorgen te maken over de toekomst van een bepaalde ziel. Dierbaren, denk na over het feit dat God verblijft in een toestand van volkomen Liefde en Perfectie, en Gods plan voor de Mens is de vleesgeworden perfectie.

Voordat jullie vrijwillig deelnamen om dualiteit te ervaren en gedropt werden in de lagere vibraties, wisten jullie dat het een uitdagende tijd zou zijn maar waren jullie vastbesloten om de uitdagingen te overwinnen. Jullie wisten dat jullie gedurende je reis geholpen zouden worden om weer op te rijzen maar ook dat jullie door vrije wil ieder aspect van dualiteit konden ervaren. Dus jullie reizen met een snelheid die past bij ieders specifieke behoeften en dat is waarom sommige zielen achterblijven. Degenen die een sterke band met het Menselijk Ras voelen, zullen na hun Ascentie terugkeren omdat ze de behoefte hebben verloren zielen te helpen hun weg terug te vinden van de duisternis naar het Licht. Op een hoger niveau van vibratie wordt de Eenheid van alle zielen echt begrepen en zullen in Broederlijke / Zusterlijke liefde sommigen in dienst van hen blijven. Zoals jullie ongetwijfeld beginnen te beseffen, is de energie van Liefde de sterkste kracht in het universum.

In dergelijke tijden van verandering is ons advies aan jullie simpelweg jullie doel in gedachten te houden en voor zover mogelijk te proberen alles dat om jullie heen gebeurt te negeren. Niemand op jullie niveau zal werkelijk begrijpen wat er achter de schermen gebeurt, maar hoe het ook het lijkt, onthoud dat alle acties door het Licht uiteindelijk in jullie eigen voordeel zijn. Jullie zouden denken dat de taken waar wij in korte tijd mee te maken hebben te groot zijn. Echter, wij benadrukken nogmaals dat wij enorme krachten van Licht klaar hebben staan om in actie te komen. En onze methoden zijn veel verder dan waar jullie je al bewust van zijn en wij zijn in staat om relatief weinig werk te doen omdat wij onbeperkte middelen tot onze beschikking hebben. Onze belangrijkste zorg is zoals altijd jullie veiligheid en wij zullen jullie naar een ander gebied brengen indien het noodzakelijk is, maar wees gerust, wij voorzien zulke drastische maatregelen niet.

Jullie krijgen nog steeds bezoek van andere beschavingen, maar vaak zijn dit niet meer dan vluchtige bezoeken waar informatie wordt verzameld die betrekking heeft op de veranderingen van jullie planeet. Jullie bevinden je in een hele unieke situatie daar jullie persoonlijke Ascentie veel aandacht trekt en het de eerste keer is dat het bereikt is in jullie bestaande fysieke lichamen, die zelfs nu beïnvloed worden door de hogere energieën. Je kunt het misschien niet "voelen" dat het plaats vindt maar je zal de verandering waarnemen in jezelf, omdat je je meer op je gemak en in harmonie voelt met al het andere. Natuurlijk kunnen jullie jezelf helpen door kalm te blijven en gefocust op het Licht. Jullie zullen over vele angstaanjagende gebeurtenissen rond de wereld lezen, maar dat is onvermijdelijk wanneer reiniging plaatsvindt. Plus het feit dat de pers graag de gebeurtenissen met behulp van zeer emotionele woorden overdrijft. De Duisteren genieten ook van het creëren van angst, omdat de energie hun lagere energieën voedt en het meer mensen aantrekt.

Elke ziel, indien niet reeds aanwezig, wordt geleidelijk in positie gebracht om de eindtijd te ervaren, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan hun karmische behoeften. Sommigen van jullie zijn hier al doorheen en bereiden zich voor op Ascentie. Vergeet wat er om je heen gebeurt want het is een zeer spannende tijd, hoewel sommigen, die meer betrokken zijn bij acties op aarde, het niet kunnen geloven. Op een dag in de toekomst zullen jullie terugkijken op deze periode en blij zijn dat je deel uitmaakte van die geschiedenis. Jullie van het Licht zijn de mensen op vele gelegenheden van dienst geweest en worden geprezen voor wat jullie hebben bereikt. We zijn niet verbaasd over jullie succes, omdat je in eerste instantie gekozen bent voor de taak dankzij jullie enorme ervaring.

De Galactische Federatie is klaar om het Duister bijeen te drijven, dat niet langer meer de macht heeft zoals voorheen. Ze is nu heel erg beperkt in wat ze kan doen en is niet in staat om haar plannen voort te zetten om de Aarde over te nemen. Natuurlijk houden we in de gaten wat er gebeurt en voorkomen elke actie die wijdverspreide schade en verlies van levens zal veroorzaken. Het kan soms verwarrend zijn want volgens jullie begrippen zijn er nog steeds aanvallen op bewoners, maar dit is niet altijd wat het lijkt. Houd voor ogen dat de Illuminati in veel Instituten zijn geïnfiltreerd en hun ondergeschikten zullen hun geheime operaties, waarvan we allang op de hoogte zijn, blijven uitvoeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij dat steeds meer zielen ontwaken en zich beginnen te realiseren dat er iets groots aan het gebeuren is op Aarde. Binnenkort zullen er gebeurtenissen naar buiten komen die zullen aangeven wat er gaat gebeuren. Weet dat elk van jullie vele Dierbaren bij zich heeft die jullie leiden, dus laat ik jullie met die gedachten en mijn liefde.
Dank je Wel SaLuSa,
Mike Quinsey
Webpage:Tree of The Golden Light
Vertaling: Elene.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS