Followers

vrijdag 14 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 14 augustus 2015
SaLuSa, 14 augustus 2015

Velen van jullie zijn je er van bewust dat deze September een belangrijke fase is waarin de vibraties aanzienlijk zullen verhogen. Hoe het je zal beïnvloeden hangt af van je ontwikkelingsniveau, maar het uiteindelijke resultaat zal zo zijn dat velen verheffing zullen ervaren. Het totale effect zal een merkbare verandering betekenen dat een meer vreedzaam vooruitzicht zal brengen en een algemeen verklaren en wensen van een beëindiging van oorlogshandelingen.Inderdaad, de wens voor vrede zal aanzienlijk groeien en degenen die aan de macht zijn zullen gedwongen zijn om de veranderingen door te voeren die dit zal meebrengen. Er zal geen terugkeer meer zijn naar de oude manieren en als de invloed van de Illuminatie beperkt is geworden, zal de mensheid bevrijd zijn van hun controle. De wens voor verandering is al een behoorlijke tijd aan het groeien en het punt is bereikt waarop dit niet langer ontkent kan worden. Vele zielen zijn klaar om in actie te komen wanneer het veilig is om dit te doen en die tijd is bijna aangebroken. Ze zullen gesteund worden door groepen die afkomstig zijn van het Licht die er voor zullen zorgen dat hun acties kunnen plaatsvinden zonder inmenging. Zoals je kunt voorstellen zijn er degenen die zeer vasthouden aan de dingen hetzelfde houden zoals ze waren en het verafschuwen om hun rijke levensstijl op te geven voor een eerlijkere verdeling van rijkdom. Hoewel, niemand kan voorkomen dat de veranderingen zich zullen manifesteren. Dus, treedt de veranderingen in de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zoals is bepaald zullen de aan jullie gemaakte beloften zich manifesteren. Geef de veranderingen een gepaste tijd om geïmplementeerd te worden ze zullen redelijk snel komen wanneer het balletje eenmaal gaat rollen.


Er is op de achtergrond zo veel gaande en jullie werden in het donker gehouden en je rechten om te delen en om te genieten van vooruitgang werden jullie ontnomen, vooruitgang waarvan alle mensen voordeel zouden hebben gehad in plaats van een paar bevoorrechten. Hoewel, die situatie begint te veranderen en wanneer degenen die jullie terug houden niet meer in staat zijn om te bepalen hoe jullie moeten leven zullen de veranderingen ingevoerd worden. Gedurende een lange periode werd jullie ideeën aangereikt over wat dit voor jullie zal betekenen waardoor jullie weten dat jullie een enorme verheffing staat te wachten. Veel vooruitgang werd bijvoorbeeld geblokkeerd en achtergehouden door de Illuminatie, maar spoedig zal er niets meer zijn om deze tegen te houden. Ze zijn zo dat jullie uiteindelijk erg onafhankelijk worden en niet meer afhankelijk zijn voor de noodzakelijke levensbehoeften. Zelfs nu wachten er uitvindingen om ingevoerd te worden, uitvindingen die jullie leven zo veel makkelijker zullen maken maar degenen die het minste hebben zullen het eerst ondersteund moeten worden. Degenen van jullie die zich bewust zijn van de huidige situatie op Aarde zijn in een geweldige positie om je medemens te helpen kalm te blijven en om te zeggen: “Hou vol”. Want er zullen moeilijke tijden zijn voor sommigen van jullie, afhankelijk van waar je woont en wie er op dit moment je land regeert. De juiste mensen zijn bij ons bekend en ze zullen zo spoedig mogelijk geïnstalleerd worden maar dat vereist een diplomatieke en wettige benadering.

Zoals jullie beginnen te begrijpen is er veel te doen om de situatie te veranderen die jullie zo lang in de greep van de duisteren heeft gehouden. Hoewel, we benadrukken dat hun tijd voorbij is en in de loop van de volgende paar jaren zullen ze steeds minder in staat zijn om hun invloed uit te oefenen. Dus jullie kunnen de toekomst gaan plannen wetende dat jullie terugkeren naar jullie wetmatige plaats als vrije zielen.Ondertussen onderhouden wij ons “toezicht” op jullie zonnestelsel om te verzekeren dat er geen onwelkome bezoekers toegestaan wordt zich te bemoeien met jullie uiteindelijke terugkeer naar het Licht. Er zijn andere beschavingen die graag contact met jullie zouden opnemen maar totdat de tijd rijp is moeten ze op een afstand blijven.

De meeste contacten komen in vrede en staan te popelen om hun kennis met jullie te delen maar sommigen hebben verborgen motieven. Wees er van verzekerd dat we hier zijn om je te verzekeren dat jullie je reis kunnen afmaken zoals jullie willen en uiteindelijk terugkeren naar de vrijheid die jullie gegeven wordt door opnieuw Galactische wezens te worden.In werkelijkheid kunnen jullie nooit stil staan terwijl alles rondom jullie verder evolueert en terwijl God “Inademt” gaan jullie naar steeds hogere vibraties. De derde dimensie heeft zoals jullie weten zijn weg beëindigd en dat is waarom er allerlei veranderingen rondom jullie plaatsvinden.Voor jullie die klaar zijn om naar de hogere dimensies te gaan is het meer dan ooit noodzakelijk om gefocust te blijven op het pad dat voor je ligt. Sommigen van jullie zouden afgeleid kunnen worden door wat er om je heen gebeurt. Probeer dus ten alle tijden negatieve situaties aan je voorbij te laten gaan. In dit stadium moet je anderen toestaan hun eigen pad te gaan maar probeer op alle mogelijke manieren hulp te bieden aan degenen die je eerst benaderen.

Wanneer de tijd rijp is zal er een beroep gedaan worden op je kennis en het is verstandig om deze alleen te geven wanneer anderen er voordeel aan hebben. Houdt in gedachten dat jullie Gidsen jullie verstandige ideeën influisteren die er voor zorgen dat jullie dit leven afmaken zoals jullie het hebben gepland.Naar binnen keren kan betekenen dat je een nuttige bron van informatie vindt of een contact ontmoet die je kan adviseren welk pad het beste is om te gaan. Elke afleiding zal tot gevolg hebben dat sommige lessen opnieuw geleerd moeten worden maar in dat geval zou het altijd de tweede keer makkelijker moeten zijn.
Terwijl de tijd voortschrijdt zullen jullie veel leren over jullie reis door ervaring en waarom het de ervaringen met zich mee bracht die je hebt doorgemaakt. Als resultaat ben je veel verder en vlugger ontwikkeld dan je anders had gedaan en je zult je kennis aan anderen doorgeven. Wanneer de tijd rijp is voor een stap voorwaarts wordt je altijd geholpen om deze te doen, hoewel je misschien liever een ander pad zou gaan waarbij je geholpen wordt om dit te vinden.

Hoe dan ook, het maakt niet uit welke mogelijkheden je kiest alle zielen zullen uiteindelijk het Pad van Licht vinden. Jou gave van vrije wil wordt altijd gerespecteerd en als gevolg hiervan zul je altijd leren op een manier die met zekerheid je persoonlijke ontwikkeling dient.Langzaam maar zeker wordt je informatie gegeven over andere levensvormen want jullie zullen spoedig andersoortige Wezens ontmoeten, sommigen zien er nogal anders uit dan mensen. Ze zullen niettemin op sommige punten hetzelfde zijn, maar vooral zijn het intelligente Wezens die in vele gevallen veel verder ontwikkeld zijn dan jullie. Hoewel, niet alle oudere soorten zijn noodzakelijkerwijs verder ontwikkeld dan jullie, omdat sommigen meer tijd hebben besteed aan persoonlijke groei in tegenstelling tot spirituele groei.Terwijl jullie verder gaan naar de hogere dimensies zullen jullie uiteindelijk ontdekken dat je minder behoefte hebt aan een permanent lichaam. Maar wanneer je het nodig hebt breng je het in wording met de kracht van je gedachten. Wanneer jullie spiritueel evolueren zullen jullie nogal wat verschillen tegenkomen ten opzichte van jullie aardse ervaringen want de lagere trillingen hebben de neiging om je terug te houden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en het doet me genoegen dat zo vele zielen op Aarde nu wakker worden voor de waarheid. Soms is het moeilijk om je los te maken van gevoelens die niet correct blijken te zijn maar als je gaat evolueren kun je het je niet veroorloven te rigide te zijn.Wees altijd bereid om een grotere waarheid te accepteren wanneer je wilt groeien tijdens je ervaringen. Niemand kan lang stil staan, vooral niet in jullie huidige omstandigheden wanneer veranderingen overal om je heen plaatsvinden. Hoewel, voorzichtigheid moet betracht worden terwijl valse informatie nog steeds verspreid wordt om jullie in de war te brengen dus vertrouw zo veel mogelijk op jullie intuïtie. Ik wens jullie alle succes tijdens jullie avonturen en mijn liefde gaat altijd naar jullie uit.


Dankjewel SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Lia0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS