Followers

zaterdag 17 oktober 2015

Nederlands -- SaLuSa 16 Oktober 2015SaLuSa  16 Oktober 2015
Zaken hebben plotseling een wending genomen die het einde markeert van de invloed van de  Cabal, wat betreft hun vermogen om de gebeurtenissen in de toekomst te dicteren. Hun plan is deels terug gezet door de buitengewone response van de mensen, die zichzelf verzameld hebben in groepen die hun tijd besteden aan het Licht van de Waarheid. De volle omvang van  de macht van de Illuminati mag hen niet bekend zijn, maar in plaats van een confrontatie hebben zij zich gerealiseerd dat door meer kracht aan het Licht te geven, de zaken meer dan in evenwicht komen. Inderdaad, met de hulp van andere krachten van het Licht kunnen zij snel vooruit gaan met de veranderingen die hun zege zeker zal stellen. Er is nog een weg te gaan, maar wat jullie zien zijn de tekenen die duidelijk de richting die jullie ingaan bevestigen. De energieën van veranderingen zijn voortdurend aan het groeien en terwijl de oude wegvallen zullen de nieuwe gewenste energieën komen. Het is een duidelijk signaal dat jullie gedurfde stappen nemen om te verzekeren dat Ascentie niet wordt vertraagd en steeds  dichterbij komt.
De introductie van de Plasma Reactor Unit geeft om zo maar te zeggen het eerste stadium aan van echte verandering in actie. Het valt echter nog te bezien hoe de informatie wordt ontvangen en of elke poging om het te vertragen kan worden overwonnen. Natuurlijk heeft de manier waarop het door de Keshe Stichting publiekelijk is gemaakt  ervoor gezorgd dat het geïntroduceerd zal worden via veel, veel verschillende bronnen. Dit alleen al zal het voor diegene die ertegen zijn moeilijk maken, om de vooruitgang te stoppen. Alhoewel nu de informatie naar buiten is gebracht, is het heel interessant om te zien wat de algemene reactie zal zijn. Wij voorzien dat een dergelijke  levens veranderende uitvinding gretig geaccepteerd zal worden en de eerste van velen zal zijn die de kwaliteit van jullie leven zal verhogen. Dus bereis de rest van de weg naar vrijheid, wetende dat niets toegestaan zal worden dat het pad dat jullie gekozen hebben, zal verstoren. Er zijn andere veranderingen in voorbereiding, maar laat ons eerst zien hoe jullie omgaan met de huidige situatie. Wat voor problemen jullie ook tegenkomen, ze kunnen geen enkele echte impact hebben op de voortreffelijke vooruitgang die jullie maken.
Er zal niet veel nodig zijn om jullie te laten realiseren dat de plannen van jullie Ascentie goed op schema zijn, en velen van buiten de Aarde hebben ondersteuning gegeven om succes te verzekeren. Dus wij, samen met de Sphere Alliance en de Blue Avians, zijn jullie zekerheid dat er absoluut geen tussenkomst mogelijk zal zijn die de gemaakte vooruitgang zal stoppen. Jullie moeten je realiseren, dat machtige wezens van buiten jullie Aarde jullie succes hebben gepland, en het maakt niet uit wat het Duister doet om jullie te stoppen, zij zullen er niet in slagen. Het plan bestaat al eonen lang en deze cyclus is nu voorbestemd met succes te eindigen . Jullie hebben je teleurstellingen gehad in het verleden, maar deze keer zullen jullie met ons en andere zielen die jullie vergezeld hebben, feest vieren . 
Angst is jullie grootste probleem, dat is waarom wij een gelukkig einde van de cyclus promoten. Wij hebben jullie er vaak aan herinnerd dat het Duister leeft van de energie van angst, daarom is het essentieel om het creëren ervan te vermijden. Zij pogen nog steeds om jullie aan het twijfelen te brengen en te beangstigen met het plannen van een nep aanval van buitenaardsen op Aarde. Trap niet in hun tactieken en weet dat wij elke poging zullen afweren. Dit zal jullie tijd zijn, jullie succes en niemand kan dat van jullie afpakken. Jullie hebben het verdiend en hebben jullie zelf verheven ondanks de meest uitdagende condities waar jullie aan werden blootgesteld. De meest toegejuichte verandering is in jullie houding en benadering van het Duister, dat jullie niet langer meer kan intimideren zoals ze dat in het verleden heeft gedaan.
Dit zijn de tijden dat jullie jezelf kunnen feliciteren omdat jullie aan het einde van jullie reis zijn gekomen. Aan het resultaat werd nooit getwijfeld, tegelijker tijd was succes ook niet gegarandeerd maar jullie overwonnen de vele uitdagingen. Jullie verloren nooit het vertrouwen in jezelf of jullie vele vrienden en collega's van andere dimensies. Totdat jullie in staat zijn om het totale plaatje te zien zullen jullie je niet realiseren hoeveel moeite jullie hebben moeten doen, en hoe velen van jullie soms alleen maar lange tijd  hebben moeten werken. Het heeft onmetelijk vertrouwen van jullie gevraagd en jullie zijn er met vlag en wimpel doorheen gekomen. Alhoewel jullie het niet hebben gedaan voor een persoonlijke beloning, blijft het feit dat jullie veel voordeel hebben gehad bij jullie ervaringen. Jullie zullen je ervaringen met jullie meenemen en er in de toekomst veel aan hebben. Geen enkele inspanning die jullie voor het Licht inzetten is verspild ongeacht hoe klein het is, aangezien jullie deel van een groep uitmaken die incarneerde om als een collectief te handelen. Te zijner tijd zullen jullie een volledige waardering en volledig begrip hebben voor jullie levenslange prestaties.
Jullie hebben lang gewacht op de bemoedigende tekens die jullie nu om jullie heen kunnen zien. Maar jullie moeten nog steeds geduldig zijn omdat vroege tekenen van succes enkel  de start zijn van een periode van veranderingen die nog steeds tijd nodig heeft om zich volledig te manifesteren. Maar, we willen  niet jullie vreugde en enthousiasme wegnemen, maar geef het genoeg tijd zodat de zaken zich volledig kunnen ontwikkelen. De zaden zijn gezaaid en niets kan de uitkomst nu nog voorkomen die de Lichtwerkers zo gewenst hebben. Totdat  het Journaal en de TV bevrijd zijn van de restricties die op hen rusten, zullen aan jullie niet de volledige details van de veranderingen gegeven worden.
Het Duister is een plan aan het bekokstoven in een laatste poging om jullie vooruitgang te stoppen, maar het zal ze niet lukken omdat ze op geen enkele manier hun plannen kunnen maken zonder dat wij er weet van hebben. Zo Dierbaren, dus laat ze jullie niet van je stuk brengen of aan het twijfelen brengen want als jullie de toekomst zouden kunnen zien zoals wij dat kunnen, dan weet je dat het zeker is. De toekomst is schitterend en Moeder Aarde is zich aan het voorbereiden op Ascentie, waar ze dankbaar voor is, zeker na de vele cyclussen die geëindigd zijn in catastrofen. Zoals wij jullie al meerdere keren geïnformeerd hebben, wacht het Universum op jullie verheffing in de hogere vibraties. Jullie mogen dan wel een kleine stip zijn in de Oceaan van Planeten maar desalniettemin een hele belangrijke in haar evolutie.
Voor jullie brengen wij waarschijnlijk iedere week opwindend nieuws terwijl jullie je voorbereiden op de veranderingen die plaats gaan vinden. Als jullie terug kijken zullen jullie beseffen dat alles zich al lange tijd in het proces van verandering bevindt, maar nu pas wordt het duidelijk voor jullie. Houd in gedachten dat om het nieuwe zich te kunnen laten manifesteren, het oude gewijzigd of verwijderd moet zijn en dat kan leiden tot een tijdelijk ongemak, maar dat zal niet lang duren. Alle zaken bewegen zich snel vooruit terwijl de tijd zich blijft versnellen, zoals velen van jullie hebben gemerkt. Twijfel niet dat de oude manieren niet langer geschikt zijn voor de nieuwe mens, die ontstaan is uit de as van de oude. Jullie passen je al aan de nieuwe ideeën  aan en er rest niets dan dat ze zich volledig manifesteren.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertel jullie dat de veranderingen jullie aankomst in het Nieuwe Tijdperk zullen versnellen met alle voordelen die dat met zich mee brengt. Onze vaartuigen verschijnen vaak in jullie hemel en dat moet jullie een gevoel van veiligheid geven. Wees ervan verzekerd dat wij nooit dwang gebruiken, alleen als het nodig is om onze vaartuigen te beschermen tegen dreiging van anderen. Onze intentie is om een vreedzame macht te zijn ten behoeve van het welzijn van allemaal.
Dus ik verlaat jullie nu met onze zegeningen en liefde voor een veilige reis naar de hogere dimensies die jullie ware thuis zijn.
Dank je wel SaLuSa.
Mike Quinsey
Vertaling: Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS