Followers

vrijdag 2 oktober 2015

Nederlands -- SaLuSa, 2 oktober 2015SaLuSa, 2 oktober 2015
Jullie zijn 28 september gepasseerd, een belangrijke datum omdat een aantal gebeurtenissen  tot een einde kwam of een piek bereikte. Het heeft geen invloed gehad op jullie maar in algemene termen heeft het de "lat verhoogd" en naarmate de tijd verstrijkt zullen velen van jullie significante veranderen beginnen op te merken. Het is duidelijk dat de hogere vibraties  geen veranderingen kunnen brengen. Alhoewel jullie Journalistiek onder controle staat en jullie niet al het belangrijke nieuws te lezen krijgen, zullen jullie desalniettemin zien dat de Ontwaking van de Mensheid zich aan het verspreiden is. Je vraagt je af wat zich op Aarde afspeelt in plaats van het automatisch accepteren van wat er gebeurd. Jullie beginnen te ontwaken naar de waarheid van jullie bestaan, en zien achter de leugens die jullie vaak voorgehouden worden. Er zijn grote zielen op Aarde die werken voor het Licht en zij geven jullie waarheidsgetrouwe informatie van jullie verleden, en wat de toekomst in petto heeft. Het is nooit te vermoeiend voor ons om jullie te vertellen dat jullie grote Wezens van het Licht  zijn, die op het punt staan om te genieten van de Ontwaking. Sommige van jullie zullen gechoqueerd zijn en moeite hebben met het geloven hoe jullie voor zo'n lange tijd gedupeerd werden. Ons advies is echter om snel vooruit te gaan en jullie kostbare tijd te gebruiken om positieve dingen te promoten. De Duisteren hebben hun eigen lot bepaald en zullen heel veel moeten leren als ze terugkeren naar het Licht. Zeker zullen ze elke aanmoediging krijgen omdat er geen enkele ziel niet gered kan worden.
Wezens van het Licht van onze dimensies komen dichterbij, klaar om hun deel te spelen in het brengen van de waarheid naar jullie. Jullie zijn zo lang overdonderd geweest dat jullie hebben getwijfeld aan de waarde van het Licht. We kunnen jullie verzekeren dat jullie in hoog in achting worden genomen en toegejuicht worden voor jullie resultaten in het terugbrengen van het Licht op Aarde. Jullie komen nu uit de Duisternis in het Licht en vele zielen wachten op jullie om jullie te begroeten en te helpen met de laatste obstakels. Wij weten dat jullie staan te popelen om omhoog te gaan maar er zijn nog een aantal zaken, waar wij jullie voor nodig hebben, die afgehandeld moeten worden. Jullie zouden niet hier zijn als jullie geen bijdrage kunnen leveren, hoe klein dat ook mag zijn. Jullie zijn een geweldig team, geselecteerd op basis van jullie bewezen capaciteiten. Dus wees niet ongerust  als je niet weet hoe je in het plaatje past, omdat jouw tijd nog zal komen.
Het oude regime loopt op zijn laatste benen, dus dramatische dingen zullen gebeuren en zijn onvermijdbaar. Alles wat je moet weten is dat wij wachten om jullie te ontmoeten, en wij verzekeren jullie dat het heel snel zal naderen zonder heel veel gedoe. De donkere dagen behoren bijna tot het verleden,  maar gedurende de tijd dat jullie naast de Duisteren lopen weet je nooit wat er gebeuren gaat, daar zij in woede kunnen uitbarsten als zij de strijd om jullie zielen hebben verloren. Zij hebben heel veel Liefde en Licht nodig om uit de duisternis die ze hebben gecreëerd te herrijzen. Door ze te weigeren helpen we niemand en alleen het Licht kan ze laten ontwaken naar  de waarheid. Denk aan het gezegde: "God zegen de greep, daar ga ik", daar je op dit moment weinig idee hebt, net zo min als van je vorige levens. Jullie allemaal hebben beide kanten ervaren gedurende millennia als deel van jullie evolutie, en zijn  opmerkelijk snel geëvolueerd.
Het is waardevol om jullie eraan te herinneren dat er vele onstoffelijke zielen zijn die een link met jullie hebben, jullie vooruitgang volgen en wachten op jullie terugkeer naar de hogere dimensies waar ze jullie weer opnieuw zullen ontmoeten.  Alhoewel velen van jullie hen ontmoeten gedurende jullie slaap, zijn er maar weinigen die het zich kunnen herinneren als ze wakker zijn.  Er zullen feesten in overvloed zijn en veel  tranen van vreugde op zulke reünies. Sommige zielen zijn van hogere rijken gekomen, met zekerheid is St. Germain zo iemand die de Mensheid door vele perioden in de geschiedenis heeft geleidt. Hij is bekend onder vele namen die jullie bekend zijn. Zelfs nu leidt hij de Ontwaking en wordt geholpen door andere zielen die zijn liefde voor de mensheid delen.
Er gebeurt zoveel dat de Ontwaking tot stand brengt, waardoor je het bijna niet kunt bijhouden. Zaken worden bespoedigd en elke dag brengt nu de belofte van meer spannend nieuws. Veranderingen vinden plaats en alles zal uiteindelijk in jullie voordeel zijn. Het Nieuwe Tijdperk komt er snel aan en we hebben veel boeiende projecten om jullie op de hoogte te houden wanneer de tijd rijp is. Want we hebben deze in de hand en staan klaar om te gaan, de nieuwe technologieën kunnen zeer snel worden ingevoerd en in werking worden gesteld. Jullie moet de dingen die jullie onthouden zijn, welke in de normale omstandigheden al in gebruik zouden zijn geweest, inhalen . Er zal een tijd komen dat jullie terugkijken en je zult afvragen hoe jullie het gedaan hebben zonder de nieuwe technologieën. Zij zullen het leven zo gemakkelijk maken en jullie kunnen alle vrije tijd die je nodig hebt gebruiken om jullie eigen verlangens te volgen. Jullie hebben niet echt ware vrijheid meegemaakt, maar die tijd komt steeds dichterbij en zal werkelijkheid worden.
Ascentie is zo'n belangrijke gebeurtenis dat het veel interesse in het Universum heeft gewekt. Met als gevolg dat de "Shelven" in actie zijn gekomen en zichzelf zo hebben geplaatst dat ze de gehele Aarde omringd hebben.   Hun doel is om het Zonnestelsel vrij te houden van elke inmenging van buitenaf, en dus ervoor te zorgen dat het einde der tijden ongehinderd door kan gaan. We hopen dat jullie je beginnen te realiseren dat je in een zeer belangrijke tijd leeft, en veel hangt af van de succesvolle afronding van jullie Ascentie. Jullie zijn de laatsten die het moeten doen, waardoor andere beschavingen bevrijdt worden om door te gaan hun eigen weg te volgen.
Wanneer je de waarheid leert van jullie ervaringen in de lagere dimensies zullen jullie opgetogen zijn, vol van vreugde en enthousiasme om de verloren tijd goed te maken.  Er zijn zoveel mogelijkheden die zich aan jullie zullen openbaren, en als een geascendeerd wezen zul je vrij zijn om jouw pad te volgen. Jullie zijn van een aantal planeten gekomen voor de unieke ervaringen die de Aarde jullie kan geven. Er zullen tijden zijn dat je er baat bij hebt wanneer je anderen van andere planeten ontmoet die gehoord hebben dat de Aarde aan het Ascenderen is. Wij hebben jullie ontwikkeling gedurende honderden jaren vanaf onze schepen gevolgd en dat is mogelijk omdat onze levensverwachting in de duizenden jaren loopt. Om dat de Aarde een lage vibratie heeft kun je alleen maar een korte levensverwachting hebben, maar iedereen is uitgerust met de mogelijkheid om te evolueren. Bedank Moeder Aarde voor haar bereidwilligheid om haar zelf op te offeren voor het Menselijk Ras, wetende dat dit weinig inzicht heeft in het belang haar te behandelen met respect.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en soms kijk ik terug op jullie vooruitgang in deze eeuw, en feliciteer jullie voor de manier waarop jullie op jullie pad zijn gebleven en belangrijke veranderingen voor elkaar hebben gekregen. Het Licht is toegenomen ondanks de tegenwerkingen van de Duisteren, en hun minachting voor de behoeften van de mens. Jullie hebben jullie loyaliteit aan het Licht en de zielen die het pad door middel van dualiteit betreden bewezen. Jullie tijd is gekomen om je los te maken van jullie verantwoordelijkheden, en te zeggen "heel goed gedaan". Jullie hebben ver gereisd in je verschillende incarnaties, maar nu is het tijd om naar huis te gaan.
Velen verwachten die tijd en sturen jullie hun liefde.
Dank je Wel SaLuSa.
Mike Quinsey
Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS