Followers

donderdag 8 oktober 2015

Nederlands -- SaLuSa, 9 Oktober 2015SaLuSa,  9 Oktober 2015
Er vindt zoveel plaats op Aarde dat het voor jullie moeilijk is om precies vast te stellen wat er gebeurt. Er wordt Karma uitgespeeld terwijl het Licht tegelijkertijd vooruitgang boekt met het brengen van meer van de hogere energieën. Steeds meer mensen beginnen te begrijpen hoe ze gemanipuleerd werden door de Illuminati en voelen zich terecht kwaad dat ze zo lang werden misleid. Niet alleen dat, maar de manier waarop ze jullie veel van de voordelen, die ze voor zichzelf hielden, hebben ontzegd. De waarheid is dat je ook, voordat je incarneerde, wist dat je een zware uitdaging in het afnemen van je vrijheid en je rechten zou ervaren. Je zou je je er echter niet van bewust kunnen zijn geweest dat je gekozen werd vanwege je achtergrond en ervaring. Er kunnen er een paar afvallen, maar het was bekend dat de grote meerderheid tegen de Duistere Garde zou opstaan. Als gevolg daarvan waren jullie in staat om hun acties te weerstaan, zozeer dat ze niet langer zeker kunnen zijn van het laten uitkomen van hun eigen agenda. Dus we kunnen zeggen dat het Licht de strijd tegen hen gewonnen heeft en hoewel ze tot het bittere einde doorvechten, kunnen ze niet winnen.
We zijn niet in staat vast te stellen op welke wijze gebeurtenissen zich voltrekken en kunnen derhalve niet voorspellen wanneer Ascentie zal plaatsvinden. De vooruitgang zou nu echter nog sneller moeten gaan en wij helpen jullie gaandeweg. Af en toe kan het lijken of zaken stagneren, maar wees ervan verzekerd dat alles goed gaat, en we zullen niet toestaan dat jullie worden opgehouden. Zeker, waar het ons is toegestaan zullen we jullie altijd helpen en dat is vaak een kwestie van jullie te adviseren wat de juiste manier of de beste tijd is om actie te ondernemen. We doen dit op subtiele wijze of wanneer we jullie tijdens je slaapperiode ontmoeten. De uitdaging die jullie onder ogen zien is er één waarmee jullie moeten afrekenen, maar desalniettemin is het ons toegestaan jullie te assisteren. Aangezien jullie bijna door het moeilijkste gedeelte van jullie evolutie heen zijn gegaan weten we dat jullie zullen overwinnen. Natuurlijk zullen bepaalde zielen hun leven verliezen in deze heftige tijden, maar dat is hun afgesproken karma waarvan ze zullen profiteren. Inderdaad geven de eindtijden jullie veel geweldige mogelijkheden om oud karma voor eens en voor altijd in te lossen.
De eindtijden geven eveneens grote mogelijkheden om ieders' karma in te lossen, en zeker wanneer je Ascentie volgt is het noodzakelijk dit te doen. Je kunt het niet met je meenemen, maar we moeten eraan toevoegen dat je ervan kunt worden bevrijd wanneer de omstandigheden dat toelaten. Wat een heerlijke gedachte dat je gedag kan zeggen tegen enig verder karma nadat je eenmaal een bepaald punt in je evolutie hebt bereikt. Denk je eens even in, wanneer de trillingen verhoogd zijn is er een punt waar je alleen maar de waarheid kunt spreken, en dat alleen al zal vele karmische situaties vermijden. De mens is eraan gewend geraakt zo vaak halve waarheden te spreken dat het de normale manier van leven werd. Een deel van jullie probleem is dat de waarheid vertellen kan leiden tot problemen voor jezelf of voor anderen, zodat je de neiging hebt om de boel te verdoezelen. Wees ervan verzekerd dat je in de hogere dimensies niet dezelfde problemen zult tegenkomen, en het leven daar is zo heerlijk en probleemloos.
In algemene bewoordingen hebben we geprobeerd jullie een idee te geven hoe het is om in de hogere trillingen te leven, toch is het zonder de feitelijke ervaring ervan moeilijk om toereikende woorden te vinden. Laten we zeggen dat je dolblij zult zijn met de vrijheid die je gekregen hebt, en zult genieten van de gelukzaligheid en liefde die overal bestaat. Geen gezwoeg meer, geen klusjes meer, en de hele tijd wil je je voorliefde voor avontuur en nieuwe uitdagingen bevredigen. Volg de Wetten van Eén en je zult genieten van je nieuwgevonden vrijheid. Soms kan de Aarde je de meest opwindende uitdagingen voorzetten, maar deze zullen snel vergeten zijn als je het hele Universum hebt om te ervaren. Alle tijd en moeite die jullie erin hebben gestopt om zover te komen zal meer dan de moeite waard zijn geweest. Onthoud niet in het minst dat jullie opnieuw jullie geliefden en vrienden kunnen ontmoeten, en wat een glorieuze reünie zullen jullie hebben.
We vertellen je met plezier wat je te wachten staat als je eenmaal ascendeert, en jezelf vrijelijk kunnen uitdrukken als de liefdevolle ziel die je bent is zonder twijfel de meest bevredigende ervaring. Jullie zullen worden bejubeld om de ervaringen die jullie hebben gehad en vele zielen zullen jullie graag ontmoeten om er alles over te "horen". Zoals we in een eerdere boodschap hebben gezegd, zullen inderdaad andere zielen vanwege jou niet noodzakelijkerwijs door precies dezelfde ervaringen hoeven te gaan als jij hebt gedaan. Jullie ervaring kan gedeeld worden ten voordele van andere zielen en zo gaat de leercyclus door. Mettertijd zullen jullie je Aarde-ervaringen achter je laten en zullen ze meer droomachtig worden, maar jullie zullen er altijd je voordeel van hebben. Natuurlijk hebben jullie dit pad eerder bereisd, maar wanneer je terugkeert zal het bijdragen aan jullie ervaringen, en zo gaat het door terwijl je naar een punt groeit waar je een Galactisch Wezen wordt.
Vanwege de verwarring en de toestand van de Wereld zal er binnenkort een tijd komen waarin vele mensen zich zorgen zullen maken door wat er om hen heen gebeurt. Dit is waar je hun angsten kunt sussen, maar wees voorzichtig dat jullie ze niet te veel belasten met details. Onmiskenbaar zal niet iedereen bereid zijn te luisteren naar wat je te zeggen hebt en voor sommigen van hen is de waarheid een brug te ver om te geloven. Geef ze de ruimte om hun eigen waarheid te vinden, maar spreek op alle mogelijke manieren met degenen die aangeven geïnteresseerd te zijn. In dergelijke tijden maken mensen zich doorgaans druk over wat er zal gebeuren met hun familie en vrienden. Families zullen over het algemeen bij elkaar blijven en doorgaan met ervaren om zich gezamenlijk te ontwikkelen. Maar onthouden moet worden dat iedere ziel in iedere fase van zijn/haar ontwikkeling een keuze heeft en dat dient te worden gerespecteerd.
Met alle negativiteit op Aarde in gedachten moeten we onthouden dat een huidig leven met veel uitdagingen niet een indicatie is voor je spirituele niveau, vooral omdat zo velen waarschijnlijk veel tijd besteden aan het inlossen van oude karmische zaken. Wellicht geeft het aan dat je het op je hebt genomen om karma in te lossen zodat je gezuiverd bent om te ascenderen. Dus wees voorzichtig in het vormen van een mening over iemands' vooruitgang. Je kunt het niet echt weten, tenzij je de Akasha Kronieken hebt gelezen en zelfs dan zul je je niet bewust zijn van wat die ziel voor dit leven op zich genomen heeft. We willen benadrukken dat karma geen bestraffing is maar een kans om problemen te overwinnen die jullie vooruitgang zouden kunnen belemmeren. Wat mag lijken als een straf is eenvoudigweg de kans om problemen die je hebt recht te zetten, vaak met betrekking tot andere mensen.
 Ik ben SaLuSa van Sirius en kom zoals altijd om jullie aan te moedigen en te garanderen dat jullie weten dat jullie nooit alleen gaan op je zielenpad. Er zijn altijd helpers en Gidsen die jullie voortgang volgen en die jullie een vriendelijk duwtje in de rug geven wanneer dat nodig is. We herinneren jullie er vaak aan dat ze er voor jullie zijn en jullie graag helpen wanneer jullie assistentie nodig hebben. Ongeacht welk fase in je ontwikkeling je hebt bereikt, er zijn altijd zielen die klaar staan om je te helpen en dat zal doorgaan totdat je het einde van je reis hebt bereikt. Volg je intuïtie wanneer je twijfelt, omdat ze je nooit zullen teleurstellen, en ze worden sterker naarmate jij je ontwikkelt. Het ego mag in de weg zitten, maar je kunt er zeker van zijn dat het zorg draagt voor je aardse behoeften die niet perse jouw prioriteit hebben. 

Dank je, SaLuSa,
Mike Quinsey
Vert. Rob/Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS