Followers

vrijdag 12 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (Higher Self) 12 feb 201612 Februari 2016, Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Veel van wat er gebeurt wordt door de betrokkenen zo veel mogelijk geheim gehouden. Er doen vele sterke geruchten de ronde dat een belangrijke gebeurtenis er binnenkort toe zal leiden dat sommige banken zullen moeten sluiten vanwege belangrijke aanstaande veranderingen. Dit schijnt onontkoombaar en onvermijdelijk te zijn aangezien ze in het gareel dienen te worden gebracht om een compleet bankroet te voorkomen. Het zou te gemakkelijk zijn om jullie te zeggen je geen zorgen te maken, maar dergelijke gebeurtenissen zijn eerder voorgekomen en zijn uiteindelijk altijd gebleken voordelig voor jullie toekomst te zijn. Dit zou geen verrassing voor jullie moeten zijn, omdat er altijd veranderingen gaande zijn, maar misschien niet op het niveau dat nu verwacht wordt. Overal om jullie heen gaan de veranderingen verder, omdat de oude manieren en systemen 'ge-update" worden om zo te worden afgestemd op het Nieuwe Tijdperk dat nu begonnen is. Uiteindelijk zullen jullie hierdoor dolblij zijn aangezien ze continuïteit zullen bieden, evenals voldoende inkomen om een comfortabel leven te leiden. 


St. Germain heeft jullie al lange tijd verteld dat deze veranderingen zich zouden voltrekken als de tijd er rijp voor was; dit moment is nu aangebroken en jullie zullen gedurende het komende jaar een hele vloedgolf aan veranderingen meemaken. Dit zal belangrijke wijzigingen inhouden en deze zullen de kwaliteit van leven in behoorlijk sterke mate positief beïnvloeden. Dus wanneer jullie jezelf temidden hiervan aantreffen, houd dan in gedachten dat de oude systemen die jullie niet langer dienen, "opgeschoond" worden. Er zullen tijden zijn waarin het belangrijk is om samen te werken en uiteindelijk zullen jullie hier allemaal aan deelnemen en over de uitkomst méér dan tevreden zijn. Wees gerust dat als er mensen zouden zijn die jullie deze vooruitgang niet gunnen, ze niet bij machte zullen zijn om zich te mengen in de door God gegeven belofte dat jullie bevrijd zouden worden van de Gevangenis-Planeet. Ja, zo is hij al enkele malen genoemd en velen hebben dit ontkend, maar het is waar en binnenkort zullen jullie volledig begrijpen hoe dit is ontstaan.


Jullie kunnen vele berichten aantreffen die jullie over de veranderingen informeren en deze zouden jullie de zekerheid moeten bieden waar velen naar op zoek zijn. Na jaren van beloften komt al het werk wat er is ingestopt plotseling tot vervulling. Jullie hebben in je strijd tegen het duister nooit alleen gestaan en op dit belangrijke moment hebben jullie eveneens de steun gekregen van Wezens die jullie voortgang vanuit de verte hebben gevolgd. Ze wachten geduldig het juiste moment af om zich volledig aan jullie te openbaren. Het zijn vredelievende en liefdevolle entiteiten die uit veel hogere niveaus afkomstig zijn en die Moeder Aarde en haar Beschaving assisteren om deze tijd van chaos veilig door te komen. Jullie toekomst is zeker, ongeacht de moeilijkheden die zich zouden kunnen aandienen. De Toekomst is van Goud, het is een Tijdperk van grote voorspoed die jullie uit de lagere trillingen omhoog zal brengen en die veel vreugde en geluk zal brengen.

Sommigen vragen wat al deze veranderingen inhouden en waarom dit nu gebeurt en het eenvoudige antwoord daarop is dat "het tijd is". Vanaf het moment dat deze cyclus begon waren jullie voorbestemd om dit moment in de tijd te bereiken en de uitkomst is te danken aan alle inzet die door hen van het Licht is gedaan en die zich aan hun belofte hebben gehouden om het in alle richtingen zo ver mogelijk te verspreiden. Te zijner tijd zal het ook hen van het duister omarmen aangezien ze hier geleidelijk aan gevoelig voor zullen worden, dus er wordt van jullie verwacht dat jullie van het Licht hen met compassie zullen behandelen. Ze lopen voor wat betreft het ontwaakt zijn nu eenmaal achter en ze kunnen met jullie Liefde en hulp naar het Licht worden getild. Géén enkele ziel is reddeloos verloren en misschien zouden jullie hen kunnen zien als zielen die veel liefde nodig hebben om in het Licht te ontwaken.


Iedere dag van jullie leven mengen de meesten van jullie zich onder vele zielen die zich op allemaal verschillende niveaus van ontwikkeling bevinden. Mogelijk voel je of sommigen van het Licht zijn, maar dat kun je niet zeker weten. Behandel iedereen hetzelfde, inclusief degenen die zonder kennis lijken te zijn omtrent hun ware potentieel. Vaak zullen een paar vriendelijke woorden hen doen ontwaken en hen verheffen, en die een stroom gedachten op gang brengen die hen naar een groter inzicht leidt. Zodra  zielen reageren zullen hun Gidsen hen graag verder helpen en hen naar grotere zaken leiden. Er is altijd hulp voorhanden en het stopt nooit. Het is een prachtige waarheid dat degenen die het Licht binnenin hebben gevonden dit heel graag met anderen willen delen. Vaak worden ze jullie healers en leraren, en zodoende groeit het Licht steeds meer en wordt het een krachtige energie t.b.v. het welzijn van allen. Jullie waren zo succesvol doordat jullie het Licht op zoveel plaatsen gegrond hebben, dat er nu een krachtig netwerk rond de Aarde bestaat. Het verheft zich en terwijl het dit doet wordt Moeder Aarde steeds actiever met het inbrengen van meer Licht. Een zege over de Duistere Garde staat derhalve vast en ze trekken zich terug, omdat ze niet meer in staat zijn met dezelfde autoriteit, die ze voorheen hadden bereikt, te commanderen.


Het gevecht is echt nog niet voorbij, aangezien de Duistere Garde hun handlangers over de hele wereld hebben, maar hun macht om te doen wat ze wilden is ingeperkt. Naarmate de tijd verstrijkt zullen meer van hen zich realiseren dat ze zich in een verzwakte positie bevinden en zullen ze het gevecht opgeven. In tegenstelling tot jullie gevangenissen op Aarde, wordt zielen elke hulp en liefde gegeven om hen terug te leiden naar het Licht. Het zal geen "bestraffing" zijn zoals jullie het woord kennen. Wanneer ze naar het Licht terugkeren zullen ze verwelkomd worden, maar desalniettemin zullen ze hun bestraffing voor hun eerdere daden moeten ondergaan . Ieder van jullie heeft dit als "karma" ervaren en dat betekent het verwerken van je fouten om te voorkomen dat ze opnieuw gemaakt worden. 


Grotendeels onbekend aan jullie, zijn er vele, vele Wezens die over jullie waken om ervoor te zorgen dat jullie niet worden afgeleid of misleid, en dat jullie voeten stevig op de grond staan. Degenen die hun levensplan gevolgd hebben zijn zeker op weg naar Ascentie. O, wat een vreugde en festiviteiten zullen er op jullie succes volgen, omdat de route door jullie dimensie moeilijk en erg beproevend is geweest, toch hebben jullie met succes met alle uitdagingen afgerekend. Hoewel je het misschien niet hebt verwacht, werd je desalniettemin de vrije keus gelaten m.b.t welk pad je volgde.


Velen van jullie zijn ver genoeg gevorderd om te weten dat je trilling voldoende is verhoogd om te kunnen ascenderen. Je zult worden gevraagd om anderen die ook naar ascentie werken te helpen, en niemand is daar beter voor geschikt dan degenen die al succesvol waren. De samenwerkingsenergie wordt krachtiger naarmate jullie door de dimensies heen vooruitgaan, en zielen van een gelijke aard komen geleidelijk aan tezamen. Het gebeurt al op Aarde waar je tot elkaar wordt aangetrokken vanwege je gelijksoortige trilling. Het leven zoals jullie dat kennen ligt ver bezijden de realiteit, en jullie eerste beleving ervan is in het Zomerland, waar alle zielen gewoonlijk na hun transitie naar toe gaan. Het leven is behoorlijk anders dan waar aan je op Aarde was gewend .

Het leven op Aarde heeft jullie grotendeels geleerd door je eigen vastberadenheid te evolueren, en jullie worden gefeliciteerd met zo'n prestatie. Toch, wanneer je je focust op een bepaald pad, is er altijd hulp beschikbaar wanneer je dat nodig mocht hebben. Jullie staan op een punt waar jullie je reis door de materiële rijken bijna hebben volbracht. Jullie kunnen nu een stapje terug doen en relaxen en anderen, die nog pogen de waarheid omtrent hun wezen te ontdekken, helpen. Mogelijk is daar voorlopig geen andere gelegenheid voor, maar het komt, net als in de cycli van ervaring, allemaal goed.


Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS