Followers

vrijdag 26 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 26 feb 201626 Februari 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Gebeurtenissen gaan nog steeds snel vooruit, en de mogelijkheid van bemoeienis wordt steeds kleiner nu de macht van het Duister steeds minder wordt. Er hangt veel af van hun mogelijkheid om door te gaan met het financieren van hun behoeften en dit wordt langzamerhand steeds moeilijker aangezien hun activiteiten beïnvloed worden door het gebrek aan fondsen. De hogere machten zullen doorgaan hun activiteiten in te perken, wat ze al vele jaren hebben gedaan. Nu echter worden hun opties steeds meer beperkt en worstelen ze om hun projecten door te laten gaan. Vele malen hebben ze geprobeerd de beperkingen die hen zijn opgelegd te omzeilen en ze zijn niet in staat hun plan voort te zetten om een derde wereldoorlog te starten, en daarbij is hen in niet mis te verstane bewoordingen verteld dat hen onder geen enkele voorwaarde zal worden toegestaan er één te beginnen.
Ondertussen zijn de maatregelen om "Disclosure" mogelijk te maken goed gevorderd en niets zal een aankondiging daarvan in de weg staan. Andere zaken die gepland staan om de waarheid naar buiten te brengen gaan eveneens goed vooruit. Mensen vinden op vele fronten de moed om hun waarheid te verkondigen en ze zullen beschermd worden. De leugens worden niet langer geaccepteerd en de doofpotten worden blootgelegd. De tijd voor het vrijmaken van de waarheid is nu gekomen, en wanneer de geschiedenis wordt herschreven zal dit bekend staan als de Tijd van de Openbaringen. De waarheid is zo anders dan die welke jullie werd wijsgemaakt. Feitelijk zullen velen het ongelofelijk vinden dat jullie zo lang werden misleid.
Het vreedzame leven waar jullie zo naar verlangden zal spoedig binnen jullie bereik zijn en de veranderingen zullen uiteindelijk wereldomvattend zijn. Alles wat heeft voorkomen dat jullie konden genieten van dat waarop jullie recht hebben zal worden overwonnen en niets van de oude onaanvaardbare gewoonten zal worden toegestaan te blijven bestaan. In jullie behoeften zal worden voorzien zodat jullie uiteindelijk in staat zullen zijn volledig van het leven te genieten. De "nare droom" waaruit jullie nu net ontwaken zal ophouden en er zal jullie veel hulp worden gegeven zodat de noodzakelijke veranderingen zich zullen manifesteren. Ze zullen natuurlijk jullie hulp nodig hebben, samen met jullie buitenaardse vrienden die jullie op je reis hebben vergezeld. Zelfs tijdens jullie leven waren er verscheidene gelegenheden waarbij ze grote rampen hebben voorkomen.
Er komt een tijd naderbij waarin jullie een nauwe band zullen hebben met Wezens die binnenin jullie Aarde hebben geleefd. Ze zien dat jullie voldoende zijn geëvolueerd om zichzelf aan jullie bekend te maken. Er zullen ook anderen zijn van buiten de Aarde die jullie met je transitie zullen helpen om Galactische Wezens te worden, hoewel die gebeurtenis nog ver weg is. Er wacht jullie een prachtige toekomst die jullie meer dan compenseren zal voor alle levens die jullie in de lagere dimensies hebben geleid. Jullie hebben in een lange tijdsperiode veel geleerd en dit zal jullie uitermate goed helpen bij toekomstige ervaringen. Zoals jullie nu ontdekken is het leven een hele serie ervaringen die jullie hebben voorbereid op grotere dingen.
Neem de levenslessen serieus, aangezien ze jullie veel te leren hebben wat jullie in staat zal stellen je te verheffen boven de noodzaak om meer levens op Aarde te leiden. Niemand is méér of minder dan een ander, aangezien het simpelweg een kwestie is van waar je je bevindt op de evolutieladder. Help je medereiziger waar je kunt, aangezien een vriendelijk woord of een helpende hand heel bemoedigend kan zijn. Karma is goed noch slecht in zoverre dat het eenvoudig lessen betreft die moeten worden geleerd als je door wilt gaan met je ontwikkeling. Ongeacht welke ervaringen je doormaakt, wees ervan verzekerd dat ze nodig zijn, hoewel sommigen vrijwillig zijn als resultaat van de wens om een andere ziel te helpen evolueren. Probeer dus onder alle omstandigheden je best te doen, wetende dat er veel is te halen uit het helpen van anderen.
Het Duister heeft jullie gestimuleerd om de ander als afgescheiden van jou te zien terwijl jullie allemaal Eén zijn. Dus kijk door die buitenkant heen aangezien jullie allemaal uit de Bron van Al Dat Is zijn ontstaan. Onthoud eveneens dat een ziel vele levens in alle mogelijke rassen ervaart. Omdat dit het einde van de Zonnecyclus is, is dit een tijd waarin vele zielen zullen ascenderen omdat ze de lagere trillingen zijn ontstegen. Degenen die nog geen hoog niveau hebben bereikt zullen in een nieuwe cyclus op dezelfde wijze doorgaan als voorheen en dit houdt een nieuwe kans in om vorderingen te maken. Niemand zal hulpeloos worden achtergelaten en deze hulp zal vrijelijk worden geboden wanneer daarom wordt gevraagd, alhoewel het niet precies in die vorm zal zijn zoals wordt verwacht. In de lagere trillingen is het mogelijk om grote blijdschap te ervaren maar ook grote zorgen en beide zullen je evolutie vooruit helpen. De eindtijden gaan gepaard met dramatische veranderingen die ver gevorderd zijn. Moeder Aarde is hierbij natuurlijk ook betrokken en is al begonnen om noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Ze heeft toegestaan dat haar "lichaam" op vele negatieve manieren werd gebruikt om op die manier jullie evolutie van dienst te zijn. Ze heeft echter besloten dat het nu tijd is om zich op haar eigen behoeften te concentreren en de opschoning van de Aarde is begonnen. De veranderingen zullen ervoor zorgen dat het voor de mens noodzakelijk is om zich naar veiliger oorden te begeven en hiervoor zal een passende waarschuwing worden gegeven en uiteindelijk zal de Aarde worden getransformeerd. In de hogere niveaus zal de Aarde terug naar een periode worden hersteld waarnaar wordt verwezen als "De Hof van Eden". Het zal één en al plezier zijn om deze veranderingen mee te maken en om opnieuw in harmonie en vrede te leven.

Voor vele zielen op Aarde lijkt de situatie hopeloos, aangezien het Duister aan de macht lijkt te zijn en ogenschijnlijk te machtig is om aan de kant te worden gezet. Dit is echter, zoals al vaak is aangegeven, helemaal niet de juiste situatie en veel goed werk gaat achter de schermen gewoon door. Deze toestand is inderdaad behoorlijk lang aan de orde geweest en om de succesvolle fase te bereiken waarin jullie je nu bevinden heeft veel geduld en voorzichtig manoeuvreren gekost. De duistere garde heeft zichzelf boven alle anderen verheven in het geloof dat ze de heersers van de wereld zijn. Nu realiseren ze zich dat het Licht op Aarde progressief is gegroeid. Het heeft de hulp van de hogere machten aangetrokken en de balans is doorgeslagen, waardoor het Licht nu de dominante kracht is. Het is onmogelijk dat het Duister haar doelen kan bereiken, alhoewel ze tot het einde zullen vechten.

Ga door met je werk in alle vertrouwen dat de beloofde veranderingen zich binnenkort zullen manifesteren. Sommigen zijn op dit moment heel dichtbij en jullie krijgen in de nieuwsberichten hints van wat er staat te gebeuren. De waarheid is zo lang verborgen geweest, maar dit zal niet lang meer duren aangezien het binnenkort uit moet komen om de energieën van de mensen in de juiste richting te leiden. Het probleem is geweest dat degenen van het Duister over het algemeen jullie Pers hebben gecontroleerd en niet hebben toegestaan dat het ware nieuws aan jullie werd meegedeeld. Deze situatie zal binnenkort veranderen en dan zal het ware nieuws jullie verlichten en velen zullen, waar het degenen van het Duister betreft, geschokt zijn omdat ze weinig tot geen weet hebben gehad van de activiteiten van het Duister. Het is niet langer nodig om angst voor het Duister te hebben, omdat ze zo nauwlettend in de gaten worden gehouden, dat niets dat ze doen of plannen nog langer in het geheim uitgevoerd kan worden. Ze zijn zelf in de situatie beland die voor het Menselijk Ras was bedoeld en kunnen nu niet langer ontsnappen aan de gerechtigheid voor de daden die ze hebben begaan.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Rob/Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS