Followers

vrijdag 19 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 19 feb 2016


Mike Quinsey (Hogere Zelf), 19 Februari 2016.
De tijd blijft steeds sneller gaan en jullie bewustzijnsniveaus worden alsmaar hoger. Jullie zullen een punt bereiken waarop je niet langer in staat bent in de lagere trillingen te blijven en je zult ascenderen. Het is dit keerpunt waar jullie sinds het moment van jullie afdaling in de lagere trillingen op zijn afgestevend. Deze kans is aanwezig voor iedere ziel die zich op Ascentie heeft gefocust en die stappen heeft ondernomen om zich op een dergelijke gebeurtenis voor te bereiden. Wanneer je je hiervan bewust bent geweest en je trillingen hebt verhoogd is er geen reden om hier niet in te slagen. Deze kansen bestaan altijd voor iedere ziel die heeft toegewerkt naar een dergelijke verheffing, en zijn/haar Gidsen zullen hulp bieden om hierin succesvol te zijn. 

De Aardse zaken bevinden zich in een fase van omvangrijke veranderingen en enkele belangrijke beslissingen zijn genomen die binnenkort de details hieromtrent in het publieke domein zullen brengen. Alhoewel er weinig publiciteit aan gegeven is, is de Staat Amerika tot stand gebracht en doorloopt deze nu legale verschuivingen om bekrachtigd te worden. Samen met valuta-veranderingen die eveneens vergevorderd zijn, streven vele landen ernaar om een andere leidende geldstandaard te vinden dan de huidige dollar. Daarbij zou er, met de komende valuta-herwaardering, hierdoor niemand bij in mogen schieten aangezien er regelingen getroffen zijn die erop zullen toezien dat er voor iedereen zal worden gezorgd. Er is eveneens al zeer lange tijd gepland dat er fondsen verdeeld zullen worden die onder de bescherming van St. Germain hebben kunnen aangroeien. Wees ervan verzekerd dat er uiteindelijk naar iedereen zal worden omgekeken en dat zijn/haar levensstandaard enorm zal toenemen.
Sinds lange tijd zijn er veranderingen gepland voor een succesvolle voltooiing van deze cyclus en machtige troepen van het Licht hebben ervoor gezorgd dat er geen inmenging wordt toegestaan. De Vrije Wil is nog steeds van kracht waar het personen betreft, maar voor de Mensheid als geheel is de bestemming reeds vastgesteld door grootse Wezens die jullie al eonen-lang begeleiden. Zoals de geschiedenis jullie laat zien, heeft het einde van een cyclus altijd enorme veranderingen te zien gegeven en of die veranderingen in jullie voordeel zijn hangt af van in welke mate jullie trillingen zich hebben verhoogd. Het was voorzien dat jullie voldoende vorderingen zouden maken om te kunnen ascenderen en er is nu niets wat de uitkomst kan veranderen.
Terwijl de veranderingen gaande zijn, zal er een zekere mate van ongemak zijn omdat ondanks dat ze zich snel voltrekken de taak een mammoetomvang heeft. Dus heb geduld terwijl de zaken lopen en weet dat de uitkomst naar ieders’ tevredenheid zal zijn. Er zal maar weinig droefenis zijn, want jullie zullen de verloren tijd goedmaken en veel méér winnen dan jullie mogelijk hebben verloren. In plaats van je leven lang dag in dag uit te werken zullen jullie zoveel méér tijd hebben om je eigen dromen na te jagen. Jullie zullen niet langer meer bezig zijn bijna al je tijd te spenderen aan het vergaren van een  inkomen en jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je met je eigen interesses bezig te houden.
De Duistere Garde is er zich terdege van bewust dat haar macht ernstig wordt beperkt en wat ze ook proberen om het weer terug te krijgen, dit zal ze niet lukken. Ze zijn eveneens op de hoogte van de beloften van degenen van het Licht die in snel tempo vooruitgang boeken. De Lichtwezens hebben nu de controle over de toekomst van de Aarde en haar volk in handen. Niets zal worden toegestaan invloed te hebben op de geboekte vooruitgang en iedere vertraging zal maar minieme gevolgen hebben. Geliefde mensen van de Aarde, jullie tijd is gekomen om een kwantumsprong voorwaarts te maken en zo de verloren tijd goed te maken die jullie heeft tegengehouden. Veranderingen zullen zich spoedig manifesteren en jullie zullen de wonderen gaan begrijpen die de toekomst voor jullie in petto heeft. Het zal vreugde en blijdschap zijn aangezien jullie bevrijd zullen worden van de aandacht van het duister. Blijf positief, weet dat alles voorspoedig vooruitgaat en dat de gunstige veranderingen zich beginnen te voltrekken.

Veel zielen willen in een dergelijke belangrijke tijd graag veel van zichzelf geven, maar wacht je tijd af en weet dat er spoedig veel gelegenheden zullen zijn om het Licht te dienen. Velen geven al veel van zichzelf voor de goede zaak, en ze dienen op verschillende manieren die het mogelijk maken dat deze zich manifesteert. Gebruik simpelweg iedere mogelijkheid om anderen verder te helpen en maak de waarheid bekend bij degenen van wie je denkt dat ze er klaar voor zijn. Mensen ontwaken voor de veranderingen, zelfs als ze het grotere doel erachter niet begrijpen. Dit is te verwachten wanneer de trillingen doorgaan hoger te worden en velen ontdekken nu dat hun bewustzijn zich opent. Dit kan verwarring veroorzaken en dat is waar de Lichtwerkers kunnen helpen door de situatie aan hen uit te leggen. Het zal nog enige tijd duren voordat de Pers uit de controle van de Duistere Garde is, dus tot dan zal de beste bron van de waarheid jullie Internet zijn. Dat wordt echter ook door de Duistere Garde gebruikt, maar als je intuïtief bent zou je in staat moeten zijn vast te stellen welke sites betrouwbaar zijn, en wiens boodschappen in waarheid worden gegeven.

Weet dat jullie in een hologram leven en dat het niet de ware realiteit waar jullie vandaan kwamen representeert. Deze is door jullie zelf gemaakt en heeft jullie de kans gegeven een leefomgeving van jullie eigen keuze te creëren. Eén waarin jullie een 3D realiteit kunnen ervaren waarin je een snellere ontwikkeling kunt doormaken. Vele aspecten zijn plezierig, maar zielen die van een lagere trilling zijn zorgen ervoor dat jullie ook negativiteit, wat gebrek en verdriet met zich meebrengt, ervaren. Het is een mengeling van beide dat voortdurend veranderingen en uitdagingen biedt. Jullie van het Licht kwamen er echter met vlag en wimpel doorheen met als resultaat dat jullie behoorlijk zijn geëvolueerd. Nooit zullen jullie nog dergelijke verwarrende ervaringen hoeven doorstaan.

Wat er op Aarde gebeurt is redelijk normaal aan het einde van een cyclus, maar niet alle cycli eindigen op dezelfde manier. Jullie leerden met succes de lessen die een 3D bestaan jullie gaf, waar recente beschavingen daar in faalden. Jullie worden gefeliciteerd met het bereiken van zoveel méér dan wat jullie momenteel begrijpen. De reis was lang en vol gevaren, maar jullie doorstonden de vuren van het materialisme en jullie kwamen er als overwinnaars uit. De ervaring heeft jullie goed gediend en zal ervoor zorgen dat jullie goed zijn toegerust voor welke toekomstige uitdaging dan ook.

De chaos heeft vele zielen hun leven lang begeleid, allemaal vanwege de voor hen benodigde ervaring. Wees er van verzekerd dat je er niet opnieuw doorheen hoeft te gaan. Je kunt je afvragen waarom je je er vrijwillig aan onderwierp, maar voordat je naar de Aarde kwam werd je je bewust gemaakt van de aard van je komende ervaringen. Je begreep dat je nooit zonder assistentie door de lagere dimensies zou reizen, zelfs in tijden dat je je er niet van bewust was. Elk leven dat je leidde heb je begeleiding gehad om er voor te zorgen dat je je levensplan, waarmee je instemde voordat je incarneerde, volgde. Dit is zo belangrijk voor je, omdat op momenten dat het je niet lukt dit te doen je het tijdens een ander leven alsnog dient te doen. Vele dingen lijken toevallig te gebeuren, maar wees ervan verzekerd dat alles wat van belang en noodzakelijk is voor je ontwikkeling, gepland is.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

4 comentários:

 1. Hallo iedereen
  Wij zijn een religieuze organisatie die leningen maakt en investeert in rendabele projecten. Je bent eerlijk zijn; je nodig hebt liquiditeit om uw project te financieren, om rekeningen te betalen, om je eigen bedrijf te starten of om schulden te vereffenen. Wij zijn bereid om u te ontmoeten met de hulp van onze advocaten. Neem contact met ons op via onze e-mail voor de totale tevredenheid in 24 uur. Voorwaarden zijn zeer gunstig en je kunt terugbetalen in maximaal 20 jaar.
  hartelijk

  E-mail: legalfinance85@gmail.com

  Het team "Legal Finance"

  BeantwoordenVerwijderen


 2. Ik waardeer de heer wil westhood van apexloans@yahoo.com voor het geven
  van mij kreeg ik te €7000.i lening zijn opgelicht door andere nep
  kredietverstrekkers. Dus ik een aanvraag voor een lening van
  apexloans@yahoo.com .after accepteren hun lening vereiste kreeg ik mijn
  lening van de vennootschap. Als u een dringende lening vandaag nodig
  solliciteer via e - mail. apexloans@Yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Cómo conseguí mi monto de préstamo deseado de una compañía de préstamo confiable (chillwellfinancialhome@gmail.com)

  Hola a todos, Mi nombre es Sandra Kalniete, soy de Alabama, Estados Unidos, estoy aquí para testificar de cómo obtuve mi préstamo de Chillwell Loans Company {(chillwellfinancialhome@gmail.com)} me estoy refiriendo a esto mi testimonio a hace en Europ porque he oído hablar de las personas que están cayendo en la compañía de préstamos mal y están siendo dupe de dinero duramente ganado, después de que me aplicó dos veces de prestamistas de préstamos varios que decían ser prestamistas aquí este foro, pensé que sus préstamos era real y me aplicó pero nunca me prestó hasta que un amigo mío me presente al Sr. James Peterson World Loans Company, que me prometió ayudarme con un préstamo de mi deseo y él realmente hizo lo que él prometió sin ninguna forma de demora, Tenía dudas, pero nunca me atrevo a creer. Nunca pensé que todavía hay prestamistas de préstamos confiables hasta que conocí a Mr. Chill Bueno, que realmente me ayudó con mi préstamo y cambió mi vida para mejor. Sé que todavía hay muchos buenos prestamistas por ahí, pero yo le aconsejo que busque préstamo de préstamo confiable para tratar de Sr. Chillwell Loans Company, su cuidado y understanding.I no sé si usted está en necesidad de un préstamo urgente también o desea financiamiento para sus proyectos, así que siéntase libre de contactar al Sr. Chillwell Company hoy. su dirección de correo electrónico es (chillwellfinancialhome@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. How i got my Desired Loan Amount from a Reliable Loan Company (chillwellfinancialhome@gmail.com)

  Hello everyone, My name is Sandra Kalniete, I am from the Alabama, United State, am here to testify of how i got my loan from Mr Chillwell Loans Company{ (chillwellfinancialhome@gmail.com) } i am referring this my testimony to does in Europ because i have heard of the people there are falling into the wrong loan company and are being dupe of there hard earned money, after i applied Two times from various loan lenders who claimed to be lenders right here this forum, i thought their lending was real and i applied but they never gave me loan until a friend of mine introduce me to Mr James Peterson World Loans Company, who promised to help me with a loan of my desire and he really did as he promised without any form of delay, I had doubts but i never seize to believe. I never thought there are still reliable loan lenders until i met Mr Chill Well, who really helped me with my loan and changed my life for the better. I know there are still many good lenders out there but i would advise you out there looking for reliable loan lender to try Mr Chillwell Loans Company, his is caring and understanding.I don't know if you are in need of an urgent loan also or want funding for your projects, So feel free to contact Mr Chillwell Company today. his email address is ( chillwellfinancialhome@gmail.com )

  BeantwoordenVerwijderen

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS