Followers

vrijdag 14 oktober 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, HZ, 14 okt 201614 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ) 
De Presidentsverkiezing is voor miljoenen Amerikanen het belangrijkste aandachtspunt, maar er bestaat een grote kans dat die uiteindelijk niet doorgaat. De reden hiervoor lijkt te zijn dat één kandidaat zich terug gaat trekken. Het zou, met het oog op de aanstaande start van de mondiale valuta-revaluatie een uiterst bijkomstige gebeurtenis zijn, waar alle aandacht zonder te worden afgeleid op kan worden gericht. Dit kan in feite reeds begonnen zijn, in ieder geval staat het op het punt te gebeuren en dat is zodra de eerste mogelijkheid zich aandient. Er wordt gefluisterd dat het reeds is begonnen en er wordt verwacht dat het, vanwege de omvang van de taak, langzaam in gang wordt gezet. Er is nu uiteraard wel sprake van een zekere mate van urgentie om het plan in gang te zetten en dit zal zoveel mensen, die hier naarstig naar verlangd hebben, verheugen.
In de wereld blijft in beroering en oorlog is schering en inslag, maar veel is een reactie op de pogingen van de Duistere Krachten om hun controle erop uit te oefenen. Hen zal echter niet worden toegestaan succes te hebben, aangezien Hogere Wezens de uitkomst in het voordeel van het Licht zullen bepalen. Omdat de zaken nu een punt hebben bereikt waarop het tijd is om tot een afronding te komen ligt er een plan klaar dat er voor zal zorgen dat er niet langer vertraging op kan treden. Heb vertrouwen in degenen die jullie toekomst in handen hebben, want ze hebben de zaken goed onder controle, evenals een volledig overzicht van wat er gaande is.
Wat betreft het Licht bestaat er geen twijfel en het plan voor jullie vrijheid verloopt volgens plan en zoals nodig om ervoor te zorgen dat Ascentie plaats kan vinden. Het is nu aan ieder individu om te bepalen waar zijn/haar toekomst ligt en of hij/zij wenst te ascenderen om het leven dienovereenkomstig te leven. Uiteraard wordt hulp en begeleiding geboden, maar uiteindelijk is het aan jullie om je trillingen voldoende te verhogen om dit te kunnen bereiken. Jullie zullen onderhand moeten weten dat een kans zoals deze zich aan het einde van een cyclus aandient. Dus doe je best en wees vastberaden om te slagen, aangezien je diep van binnen weet dat dit de waarheid is. Toen je akkoord bent gegaan met je levensplan had je het volste vertrouwen dat je zou kunnen Ascenderen.
Jullie geduld is vele malen getest en als jullie in staat zijn geweest om te blijven staan kun je jezelf als zijnde goed op weg naar de hogere dimensies beschouwen. De uitdagingen om de lagere trillingen te overwinnen zijn moeilijk en jullie worden vanaf alle kanten belaagd, maar door gecentreerd te blijven en totale zelfbeheersing tentoon te spreiden ben je goed op weg naar Ascentie. De reis over het pad van Licht kan soms een eenzaam pad zijn, omdat er maar weinig mensen zijn die volledig begrijpen waarom ze op Aarde zijn, en het is moeilijk om gelijkgestemden te vinden. Je voelt je vaak een eenzame figuur, maar door simpelweg op Aarde aanwezig te zijn help je het Licht zich te verspreiden. Naarmate je hoger rijst wordt het eenvoudiger om je van de lagere energieën te onthechten, aangezien ze weinig tot geen aantrekkingskracht meer op je hebben.
De tijd waarin het mogelijk wordt de mensen de ware redenen voor het ervaren van de lagere trillingen te vertellen komt naderbij, evenals de reden waarom het nodig was om vele malen op Aarde te reïncarneren. Op welk niveau je momenteel ook bent terwijl het einde van de cyclus plaatsvindt, je zult derhalve op precies het juiste niveau zijn. Families kunnen dat zorgwekkend vinden in het geval dat ze opgesplitst worden, maar onthoud dat iedere ziel zijn eigen pad dient te volgen. Er zijn echter tijden waarin partnerschappen sterk blijven en zielen nog steeds samen verder gaan. In feite komen sommige families samen om een levensplan te delen en dat gebeurt vaak wanneer ze voor het Licht werken.
Lieve mensen, jullie worden bewonderd en geliefd vanwege jullie toewijding aan jullie verantwoordelijkheden, en ten allen tijde worden geholpen je levensplan te voltooien. Jullie Gidsen die jullie vergezellen zijn machtige Wezens die jullie kunnen beïnvloeden op manieren die jullie veiligheid waarborgen en vaak voorkomen wat anders een ongewenste leven-veranderende wijziging zou kunnen zijn. Wanneer je hen erkent en 'tegen ze praat' kunnen ze gemakkelijker met je converseren en zullen ze hun gedachten op jou projecteren. Ze zijn zich waarschijnlijk meer bewust van je levensplan dan jijzelf, en in staat ervoor te zorgen dat je op het juiste pad blijft. Het neemt op geen enkele wijze je keuzevrijheid weg, aangezien ze daar al weet van hebben.
De Galactische schepen zijn al enige tijd de Aarde dichter aan het naderen, maar totdat ze zichzelf onthullen zullen jullie ze niet kunnen zien. De Avians blijven echter op afstand, aangezien hun aanwezigheid bedoeld is om een oogje te houden op hoe de Aarde en haar bevolking omgaat met Ascentie. Er zijn daadwerkelijk een aantal groepen die erop wachten zichzelf bekend te maken zodra het veilig is om dit te doen. Jullie toekomst zit vol met plezierige verrassingen, niet in de laatste plaats de ontmoeting met jullie Agarthaanse vrienden uit Binnen-Aarde. De zaken zullen zozeer veranderen, dat jullie in relatief korte tijd zullen profiteren door te worden geholpen jullie rechtmatige plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen. Het oude verdwijnt vrij snel, aangezien veranderingen die uiteindelijk de kwaliteit van jullie leven zullen verheffen al plaatsvinden.
Met alles wat er op jullie wereld gaande is, is het moeilijk er niet bij betrokken te raken. Je beste benadering is om dit te proberen en ten allen tijde gecentreerd te blijven en eerder toeschouwer te blijven dan erbij betrokken te raken. Natuurlijk zullen er zaken zijn waarbij je niet kunt voorkomen erbij betrokken te raken, en wanneer je een Lichtbaken bent kun je vrede brengen in een situatie die uitbarstingen en confrontatie kan veroorzaken. Je hebt krachten die je verbeelding te boven gaan, maar je dient geloof in jezelf te hebben zodat deze geactiveerd kunnen worden. Je sterkste optreden kan soms ontstaan wanneer je het stilst bent en je gedachtenkracht gebruikt. Je kunt je ideeën echter niet aan iemand opdringen, aangezien deze verworpen kunnen worden als ze niet worden aanvaard, en dit gebeurt vaak vanwege karmische verantwoordelijkheden die uitgespeeld dienen te worden. Dit is tevens van toepassing voor het zenden van helende energieën, aangezien een ziel soms het volledige verloop van een "ziekte" door dient te maken ten voordele van alle betrokkenen.
Nadat jullie zijn geascendeerd zul je een behoorlijk ander persoon worden vergeleken met wie je eerder was. Je Licht zal zo sterk worden dat je niet zult spelen of je bezig zult houden met de negatieve energieën. Het Licht zal in alles wat je doet naar buiten komen, en aangezien je bij zielen van eenzelfde soort zult zijn zul je een zegenrijk leven van vreugde en liefde leiden. Negatieve gedachten zullen geen deel uitmaken van je leven, aangezien de trillingen hiervoor te hoog zullen zijn om aanwezig te kunnen zijn. De boodschap is dus om zo snel mogelijk te beginnen met voelen hoe het is om te leven met een verhoogde trilling. Hoe meer je de lagere trillingen kunt weerstaan, hoe minder ze in staat zijn om je te beïnvloeden, onthoud dus dat gelijken elkaar aantrekken en vermijd het om deze naar jezelf toe te trekken.
Naarmate het Licht op Aarde verder groeit zal het "duister" geleidelijk aan verdwijnen. Dit is al aan het gebeuren en het veroorzaakt verwarring onder de Duisteren, aangezien ze niet langer de energieën op hun plaats kunnen houden. Ze zijn de slachtoffers van hun eigen handelen, toch is het voor hen nooit te laat om zich naar het Licht te keren.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS