Followers

vrijdag 28 oktober 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey (HZ) 28 okt.201628 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ)

De voortgang van de veranderingen verloopt goed en terwijl ze zich vestigen neemt ook de macht van de duistere Troepen af, zelfs in die mate dat ze verward raken en niet in staat zijn om de zaken als voorheen te controleren. Bij iedere gebeurtenis zullen ze maar een beperkte mate van vrijheid overhouden om met hun plan voor wereldcontrole door te kunnen gaan. Ze zullen niet slagen, aangezien de eindtijden al reeds zijn vastgelegd en de overwinning voor het Licht onvermijdelijk en verzekerd is. De periode waar jullie je nu in bevinden is gevuld met potentiele veranderingen, die allemaal leiden naar de verheffing van de Mensheid en naar haar plek in het Nieuwe Tijdperk. Het thema staat vast en het is enkel een kwestie van tijd voordat degenen die verantwoordelijk zijn voor de nieuwsverspreiding zich gedwongen voelen om te beginnen jullie van waarheidsgetrouwe nieuwsverslagen te voorzien. De waarheid kan niet veel langer meer verborgen worden gehouden en omdat diegenen die in de weg staan verwijderd worden komen de dagen van waarheidsgetrouwe verslaggeving steeds dichterbij.


Er zullen maar weinigen zijn onder jullie, die hun leven besteden aan het brengen van het Licht naar de Aarde, die nog niet hebben gehoord van David Wilcock. Hij is een Meester die degenen van het Licht met succes naar voltooiing leidt zodat ze in de komende Nieuwe Tijd en aan het einde van de Oude Tijd verzekerd zullen zijn van Ascentie. Zijn werk voor de Mensheid is zo belangrijk dat hij volledig wordt beschermd terwijl hij jullie voorziet van grotendeels onbekende informatie wat betreft de grotere Waarheid. Zijn grootste onthullingen handelen over de waarheid van leven buiten de Aarde en daar ver voorbij. David gaat de Lichtwerkers voorop zodat ze bewust zijn van de vele levensvormen binnen jullie Universum. Op hun beurt zullen ze deze informatie verder kunnen verspreiden, zodat jullie, wanneer zij van het licht op Aarde verschijnen, al enige kennis van hun bedoelingen hebben.


Ascentie is in geen geval uitzonderlijk, maar zoals velen van jullie zich al bewust zijn is dit voor degenen die op het punt staan te ascenderen een zeer bijzondere verheffing, met Mensen die in hun fysieke lichamen ascenderen. De inkomende energieën hebben nu al hun effect en iedere ziel wordt in meerdere of mindere mate beïnvloed. Degenen die zich al bewust zijn van wat er gaande is kunnen zich hieraan aanpassen, maar voor hen die er moeite mee hebben kan het verwarrend zijn. Maar maak je geen zorgen aangezien verheffing bedoeld is om een traag proces te zijn, zodat het jullie niet overweldigt. Zoals jullie onderhand zullen weten zullen op een bepaald moment diegenen die zich niet verder kunnen verheffen, naar een nieuw pad, dat in hun behoeften voorziet, overgaan.

Opwindende tijden die jullie zullen verheugen breken binnenkort aan, tenzij jullie het moeilijk vinden deze te vatten. Vrijwel alles waar jullie vertrouwd mee zijn zal ten goede veranderen en jullie zullen snel in een toekomst worden geleid zoals jullie nog nooit eerder hebben meegemaakt. Vele zielen die jullie voor zijn gegaan zullen jullie helpen je plaats in te nemen temidden van hen die jullie voorgingen. Het zijn jullie broeders en zusters en ze wachten jullie terugkeer met spanning af, aangezien jullie zullen worden gevierd en gehonoreerd voor de grootse dienst die jullie aan de rest van de Mensheid hebben bewezen. Houd in gedachten dat, toen je vrijwillig besloot in de lagere trillingen af te dalen, je wist wat er voor je lag, evenals de vele uitdagingen die je tegen zou komen. Je bent daarom des te grootser en jouw ervaring zal vele anderen die hierna komen van dienst zijn.  
 

Voor al diegenen die zich bewust zijn van hun bestemming en die zich richting volbrenging bewegen, weet dat de huidige tijden jullie uitweg uit de dualiteit zijn. Alles wat je in het werk stelt zal zeer de moeite waard zijn en zal je stevig op het pad naar volledige Galactische groei zetten. Jullie beginnen je nu al te realiseren dat er veel meer te bevatten is en dat het enkel de lagere trillingen zijn die jullie hebben beperkt. Dit maakt jullie voortgang een schitterende prestatie, maar jullie niveau van bewustzijn groeit nog steeds en jullie stevenen af op volledig bewustzijn. Jullie zullen niet langer in een valse en onwerkelijke realiteit gevangen zitten en de onthullingen die ophanden zijn jullie helpen om je snel in een meer realistische situatie te brengen.   

Vanwege de verscheidenheid waaruit de Aarde bestaat, is het één van de mooiste planeten in het Universum. Waren het niet de daden van de Mens dan zou het werkelijk de Tuin van Eden zijn, echter de Mens heeft haar schoonheid met voeten getreden en met opzet vernield. Jullie hoeven enkel maar te kijken naar de schoonheid van de enorme massa bloemen die op Aarde bestaat om het wonder van de schepping te waarderen. Kijk ook eens naar de vele soorten dieren die hier rondlopen om je te realiseren dat in alles wat leeft de hand van God aanwezig is. De mens heeft eveneens de gave van creatie, maar ontbeert voor het grootste deel de idealen en zorg die nodig zijn om blijvende schoonheid te creëren. Dit alles zal in de nabije toekomst veranderen terwijl jullie je in de hogere dimensies verheffen. 

Totdat de waarheid omtrent jullie bestaan wordt onthuld, tezamen met nieuws over de aanstaande veranderingen, zullen jullie afhankelijk zijn van het internet, maar ook daar doen mensen verslag die simpelweg de klauwen van de illuminati vertegenwoordigen en die valse informatie verspreiden. Als je echter het nieuws van de websites die jij als betrouwbaar beschouwt bijhoudt, zou je goed geïnformeerd moeten zijn. Het is onmogelijk om het allemaal zeker te weten, dus concentreer je op het laatste nieuws uit bronnen die je eerlijk en waarheidsgetrouw verslag doen van wat er gaande is. Er staan vele, vele Lichtwezens aan jullie zijde en dat is jullie garantie voor een veilige reis naar voltooiing.

Blijf geduldig en geef de gebeurtenissen de tijd om zich te manifesteren, want jullie hoeven je geen zorgen te maken, aangezien het resultaat jullie allemaal zal verheugen en blij zal maken om eindelijk te zijn bevrijd van de beperkende factoren die jullie vooruitgang hebben gedwarsboomd. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey

Website: www.treeofthegoldenlight.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS