Followers

vrijdag 21 oktober 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (HZ) 21 oktober 201621 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ)

Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat er zich in de Ruimte al sinds lange tijd een oorlog afspeelt tussen de troepen van de Illuminati en Ruimtewezens. De Illuminati hebben dit voor elkaar gekregen omdat ze triljoenen dollars naar hun geheime Ruimteprogramma hebben geloodst. De gevechten vinden plaats om te voorkomen dat de Aarde volledig door de Illuminati overgenomen wordt. Als hen dit was gelukt zou het werkelijk Gevangenis Aarde zijn geworden. De bevolking zou aan hun grillen zijn overgeleverd, aangezien ze hun plan door zouden hebben gevoerd om het aantal bewoners op Aarde drastisch te reduceren tot een hanteerbare omvang.

Hoewel de strijd nog niet voorbij is, hebben de Lichtkrachten zichzelf echter opgewerkt en zijn ze nu de grootste macht geworden. Het is enkel een kwestie van tijd voordat ze de overwinning kunnen claimen en de leiders van de Illuminati kunnen verdrijven. Deze zullen worden overgebracht naar plekken waar ze zich niet langer met jullie vooruitgang in het vestigen van het Nieuwe Tijdperk kunnen bemoeien. Eonen lang zijn jullie niet in staat geweest om vooruit te gaan zoals jullie dat wilden, maar binnenkort zullen jullie vrij kunnen zijn om je eigen pad volgen en naar de hogere dimensies opstijgen. Er is echter eerst veel werk te verzetten om het Nieuwe Tijdperk volledig op stoom te brengen. Met de hulp van jullie Ruimtevrienden kunnen achtergehouden ontwikkelingen worden vrijgegeven. Jullie zullen snel in de moderne tijd van vrije energie en zelfvoorziening belanden. Uiteraard zullen vele helpers jullie assisteren om het Nieuwe Tijdperk te vestigen.


De noodzakelijke veranderingen die het jullie mogelijk maken om vooruit te gaan staan in de planning en het wachten is alleen op het juiste moment om voor het eerst met de revaluatie van de valuta van start te gaan. Als dit eenmaal is gebeurd kunnen vele projecten van start gaan en dat omvat o.a. de verdeling van de benodigde apparatuur om jullie wat energie betreft zelfvoorzienend te maken. Het is duidelijk dat deze veranderingen zich niet in één nacht voltrekken, maar jullie zullen vast en zeker blij zijn om te weten dat er een begin is gemaakt. Op alle niveaus zal jullie vooruitgang onder supervisie staan van Hogere Wezens en hun aanwezigheid zal jullie garantie zijn dat alles zoals gepland vooruit gaat om jullie snel het Nieuwe Tijdperk in te stuwen. Met dergelijke ontwikkelingen zullen jullie buitenaardse vrienden in staat zijn om jullie op een veilige manier vaker te bezoeken en wanneer nodig van dienst te zijn.

Totdat een vrije Pers zich kan vestigen zal het nodig zijn dat jullie op zoek gaan naar betrouwbare informatiebronnen. Op dit moment worden er geduchte pogingen ondernomen om jullie te verwarren door het verspreiden van valse informatie. Er kan echter met zekerheid worden gesteld dat meer mensen voor de waarheid ontwaken en zich niet zo gemakkelijk meer voor de gek laten houden. De illuminati zullen beteugeld worden, maar hun handlangers zullen nog even doorgaan met hun pogingen om de waarheid verborgen te houden. De waarheid zal uitkomen en geen enkele vorm van toedekken zal het voor elkaar krijgen om die te onderdrukken. Zelfs nu vatten steeds meer mensen de moed op om naar voren te treden en "te vertellen wat ze weten" en naarmate de tijd verstrijkt zullen meer en meer mensen in hun voetstappen volgen.  


Weet dat het Duister de zaken nooit helemaal op hun eigen manier heeft kunnen doen, het is enkel zo dat hun daden eerder werden gemeld door een Pers die drijft op sensationele verhalen en "slecht" nieuws. Het werkelijke nieuws wordt gecontroleerd en totdat er de vrijheid bestaat om de zaken te rapporteren zoals ze gebeuren zullen jullie nooit de werkelijke gebeurtenissen te horen krijgen vanaf zowel de Aarde als erbuiten. Wanneer de omstandigheden het toestaan zullen jullie snel de feiten rondom jullie verblijf op Aarde te horen krijgen en de vele valse verhalen omtrent jullie geschiedenis zullen worden rechtgezet. Omdat het mogelijk is om terug in de tijd te gaan zullen jullie passende gegevens krijgen om dit te bewijzen.   

Wanneer zaken die jullie na aan het hart liggen veranderen kan dit onrust veroorzaken, maar besef dat alles zich in een voortdurende staat van verandering bevindt omdat er in de toekomst voor het oude geen plek is. Jullie groei gaat hier gelijk mee op aangezien jullie bewustzijnsniveau zich verhoogt en dat is een natuurlijk gevolg van de hogere trillingen waar jullie nu in leven. Zoals echter eerder al werd aangegeven bestaat er een punt waar bepaalde zielen niet het niveau kunnen behouden dat hen in staat stelt om zich verder te verhogen. Dit zijn de zielen die hun ontwikkeling zullen vervolgen door een ander pad te gaan in vergelijking met hen die zich verhogen omdat de trillingen hoger worden. Opnieuw dient te worden benadrukt dat alle zielen zichzelf precies daar zullen aantreffen waar ze moeten zijn om hun ontwikkeling te kunnen voortzetten. Het is geen kwestie van keuze, omdat je je niet op een hoger niveau kunt bevinden dan je eigen trilling toestaat.  


Onderhand zouden de meesten van jullie je plek gevonden moeten hebben nu de laatste dagen van het Oude Tijdperk snel worden vervangen door de hogere trillingen. Voor Lichtwerkers betekent het daar aanwezig te zijn waar je kennis en vaardigheden nodig zijn om anderen tot het einde bij te staan en hen te helpen ascenderen. Vele zielen hebben geen idee of begrip van de periode waar zij doorheen gaan, maar zij zullen ascenderen, vooropgesteld dat zij het grootste deel van hun leven voornamelijk in dienstbaarheid aan anderen hebben geleefd. Doe gewoon onder alle omstandigheden je best en probeer alle zielen te benaderen met Universele Liefde. Mocht je een fout maken, maak je dan geen zorgen, want zolang je van dergelijke ervaringen leert zul je nog steeds doorgaan je te verheffen.

Geef dus in geen geval op, maar probeer op je spirituele pad te blijven. Je gidsen zullen zeker aan je zijde staan, en als je naar hen "luistert" zullen ze al het mogelijke doen om je op het pad te houden dat je gekozen hebt. Als je iemand bent die als je hulp nodig hebt de voorkeur geeft aan bidden, dan is dat prima aangezien je in die stille momenten je Gidsen dichter naar je toe kunt trekken. Ze zullen hun boodschap op je overbrengen en je wordt aangeraden die op te volgen, zelfs wanneer je de uitkomst niet kunt zien. Wanneer je de verkeerde beslissing neemt en op het punt staat de verkeerde richting in te slaan zullen ze hun best doen je die te laten veranderen. Onthoud dat ze opgestegen Wezens zijn die weten wat je doormaakt, en dat ze ervaren genoeg zijn om je de richting te wijzen, zodat je je aan je levensplan houdt.

Deze maand zal waarschijnlijk van groot belang zijn, aangezien bepaalde acties die hebben plaatsgevonden vermoedelijk zullen resulteren in enkele positieve resultaten die jullie graag zouden verwelkomen. Jullie geduld was buitengewoon, aangezien jullie vele malen gebeurtenissen hebben verwacht die zich niet precies hebben gematerialiseerd zoals voorspeld. Een gebeurtenis die jullie je gemakkelijk zullen herinneren is het einde van 2012 toen het Nieuwe Tijdperk officieel begon, wat leek te komen en te gaan zonder enige grote gebeurtenis. Zoals jullie werd geïnformeerd, gebeurde dit toch op één niveau en sinds die tijd hebben verschillende gebeurtenissen plaats gevonden die het Nieuwe Tijdperk hebben geholpen zich te manifesteren. Jullie zochten naar feitelijke veranderingen maar konden die niet zien, maar desalniettemin hebben ze plaatsgevonden. Sinds die tijd zijn jullie bewustzijnsniveaus gestegen en terugkijkend zullen jullie het ermee eens zijn dat jullie op een bewust niveau nu meer weten.

Jullie hebben lange tijd gewacht om van de beproevingen van het leven in de lagere trillingen te worden bevrijd. Alles gaat echter vooruit op een manier die ervoor zal zorgen dat de uiteindelijke uitkomst in jullie voordeel uitpakt. Op wat kleine moeilijkheden na is het pad naar jullie toekomst helder, en jullie zullen de niveaus bereiken die jullie welzijn en geluk garanderen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS