Followers

vrijdag 7 oktober 2016

NEDERLANDS Mike Quinsey (HZ) 7 oktober 2016Mike Quinsey (HZ), 7 Oktober 2016


De tijd waarin de gebeurtenissen zich zoals verwacht zullen voltrekken, nadert snel. Alle noodzakelijke voorbereidingen lijken op hun plaats te zijn, in afwachting van een laatste controle voordat de opdracht wordt gegeven om met de Revaluatie van de valuta van start te gaan. Om dit punt te bereiken en om de medewerking te krijgen van de vele, vele mensen die er bij betrokken zijn, is er veel planning nodig geweest. Het is duidelijk dat het wachten zeer de moeite waard zal blijken te zijn geweest en dat deze tijd als een keerpunt zal worden gezien waarin de zaken zich, voor degenen die voor het Licht werken, ten goede hebben gekeerd. Er bestaat nog steeds verwarring over wat er gaande is en dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door degenen die tegen de aangekondigde veranderingen zijn. In ieder geval zal er sprake zijn van winnaars en verliezers,  maar de veranderingen zullen volledig ten goede komen aan de gehele populatie van de Aarde. Iedereen zal de mogelijkheid krijgen om een acceptabel niveau van leven te bereiken en de oneerlijkheid in de verdeling van rijkdom zal worden geëlimineerd.
Wat betreft de wil van God kan niets de uitkomst veranderen, ongeacht welke actie van de Illuminati dan ook. Hun rol als tegenstanders van degenen van het Licht heeft ervoor gezorgd dat de Lichtwerkers zich veel sneller konden ontwikkelen dan anders zou zijn gebeurd. Het houdt in dat veel meer zielen niveaus hebben bereikt die hen in staat stellen om te ascenderen. Dergelijke zielen worden niet uitgekozen; hun succes is volledig te danken aan hun eigen inspanningen om vanuit de lagere trillingen naar het Licht te evolueren. Het is niet een zaak van een volledig Lichtwezen worden, maar een zaak van voor het merendeel van je leven dienstbaar aan anderen worden. Je kunt dit op zoveel manieren bereiken en het is niet noodzakelijk voorbehouden aan degenen met een religieuze achtergrond. Op diezelfde manier kun je op vele manieren dienstbaar zijn aan anderen, afhankelijk van hun behoeften en dan gaat het niet noodzakelijk om geld, hoewel degenen die zeer rijk zijn daardoor grootse zaken neer kunnen zetten.  
Met het oog op de huidige omstandigheden in de wereld zien sommigen belangrijke veranderingen als een onmogelijke zaak, maar het dient te worden benadrukt dat degenen van het licht die de Mensheid begeleiden zeer machtige Wezens zijn. Ze zijn in staat om de trillingen van de Aarde te veranderen zodat geen enkel oorlogswapen kan functioneren. Dus Vrede kan worden afgedwongen en dit zal vanuit karmisch gezichtspunt worden gezien als gerechtigheid, om degenen te belonen die het Licht zijn blijven dragen, ongeacht de problemen die zich aandienden. Wanneer oorlog en de uitrusting voor oorlog overbodig zijn geworden kunnen Vrede en geluk snel op Aarde terugkeren. Er kan zoveel meer goed werk worden gedaan wanneer men zich veilig en buiten de gevarenzone weet.  
Eén van de belangrijkste lessen die op Aarde te leren zijn is "vergeving", wat bijzonder moeilijk kan zijn wanneer je fysiek geweld is aangedaan. Vergelding is een natuurlijke reactie maar als je meer karma wilt vermijden is het beter om bij dergelijke uitdagingen weg te lopen. Besef dat wanneer je op Aarde voor begane zonden niet onmiddellijk wordt gestraft, je de gevolgen nog steeds onder ogen dient te komen. Er is veel wilskracht voor nodig om in dergelijke omstandigheden je hoofd koel te houden, maar zeg gewoon tegen jezelf dat iedere negatieve daad op een bepaald moment goed moet worden gemaakt. Het Bijbelse verhaal van Jezus sprak van "het toekeren van de andere wang" en dit is symbolisch voor hoe en wie je zou moeten streven te zijn. Blijf rustig en uit de buurt van de verleiding om wraak te willen nemen.  
De zaken vanuit de hogere niveaus van "Liefde" bekijken vat samen waar jullie je allemaal op zouden moeten concentreren. De niveaus  die jullie tegemoetzien zijn van meer Licht, en dat is zodanig dat jullie deze energie kunnen gebruiken om wonderen te verrichten. Universele energie is het panacee (wondermiddel) voor alle ziekten en wanneer jullie je verheffen zal dit het belangrijkste aspect in jullie leven zijn. Het is de ultieme energie waarmee je wonderen kunt verrichten. Zelfs op Aarde heeft het nu in enkele wonderbaarlijke genezingen geresulteerd en dat betreft eveneens zelfgenezing. Het lijkt zo eenvoudig om zulk denken toe te passen, maar in het bijzonder op Aarde worden jullie gebombardeerd door zoveel verschillende energieën, dat het soms moeilijk is om op "Liefde" gefocust te blijven.
Het Licht op Aarde zoekt het duister op en vult die met hogere energie. Langzaam maar zeker worden de veranderingen waarneembaar en gronden ze het Licht ten gerieve van iedereen. Uiteindelijk zullen er op Aarde helemaal geen lagere energieën meer zijn, en zal het Gouden Tijdperk waarachtig zijn begonnen. Het zal jullie eerste ervaring zijn van totale vrede op Aarde, en het zal duren totdat er 1000 jaren voorbij zijn gegaan, wanneer lagere energieën zal worden toegestaan zich ermee te vermengen. Tegen die tijd zullen jullie als Lichtwezens onherkenbaar zijn vooruitgegaan. Dus alle tijd en inspanningen die jullie investeren in het verhogen van je trilling zal goed worden beloond en zeker nooit worden betreurd.
Jullie kunnen zien dat Regeringen en hun politiek onder druk staan om te veranderen, en de algemene tendens is om zich af te keren van degenen die oorlogshitsers zijn. De mensen hebben genoeg ervaringen gehad met alle zaken die met oorlog verband houden, en een sterk verlangen naar wereldvrede begint wortel te schieten. Nog steeds hebben jullie zogenoemde "hot spots" waar er geen zicht lijkt te zijn op het voor elkaar krijgen van vreedzame oplossingen. Deze zijn er voor het uitwerken van karma dat opgeruimd dient te worden voordat ware vrede kan worden bewerkstelligd. Tegelijkertijd wordt het machtsspel uitgespeeld, maar jullie zullen uiteindelijk zien dat gebeurtenissen eropuit draaien de meest aanvaardbare te zijn door de prikkel voor macht over mensen op afstand te houden.
Wetend dat belangrijke veranderingen om de hoek liggen lijkt mensen een afwachtende houding te geven, maar het advies is om gewoon door te gaan en op de veranderingen te reageren zodra ze plaatsvinden. Er valt geen voordeel te halen door eerst af te wachten wat er gebeurt, aangezien iedereen op de lange termijn al naar gelang hun behoeften zal profiteren. Het kan enige tijd duren voordat het bij iedereen gebeurt, maar wees niet bang aangezien iedereen aan de beurt komt. Onthoud dat de hulp die door je Galactische vrienden gegeven wordt door zal gaan, er zodoende voor zorgend dat de zaken in alle snelheid voort zullen gaan. Aangezien nieuwe uitvindingen eveneens aan jullie zullen worden doorgegeven zal het leven er snel anders uit gaan zien en jullie veel meer tijd geven om in je eigen behoeften te voorzien. Wees ervan verzekerd dat in alle zaken zal zijn voorzien door de plannen die al gemaakt zijn om jullie snelle vooruitgang in het Nieuwe Tijdperk te verzekeren.
Blijf op je Lichtpad en laat niets je  van je intenties afleiden. Er bestaan nog steeds groepen die slechts het "eigenbelang" voor ogen hebben en die nergens voor zouden stoppen om ten koste van anderen verder te komen. Hun succes zal echter van korte duur zijn en hun inspanningen zullen uiteindelijk op een teleurstelling uitlopen. Ze zijn al aan het worstelen om hun machtsposities te handhaven en vroeg of laat zullen ze worden tegengehouden. De hogere machten weten alles wat er gebeurt en er is voor hen geen plek waar ze zich kunnen verstoppen. Ze hebben veel om rekenschap over af te leggen en ze zullen hun lessen leren zoals iedere ziel dat moet wanneer deze afwijkt van het Pad van Licht. Door tegenwoordig te zijn in dualiteit leren alle zielen door ervaring en zien ze vanuit de eerste hand wat er gebeurt wanneer hun trilling verlaagd is en ze minder contact met het Licht hebben.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar vervolmaking verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS