Followers

Google+ Followers

woensdag 4 november 2009

04-NOVEMBER-2009 SALUSA

Dit is onvermijdelijk, het wordt daarom volledig verwacht en het zijn de consequenties van de instromende hogere vibraties die hen van het Licht zelfs hoger verheffen. Er zal een gecoördineerd plan zijn tussen onze bondgenoten en ons, van de Galactische Federatie, en gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen wanneer ze eenmaal zijn begonnen.
Diegenen onder jullie die van het Licht zijn, kunnen tot Ascentie niet volledig de vruchten plukken van hun inspanningen of ervan genieten. In de tussentijd zullen veranderingen jullie echter dichter bij voltooiing brengen en stapsgewijs zal er een heldere lijn worden getrokken tussen degenen die willen ascenderen en degenen die de kans hebben afgewezen. Dit is onvermijdelijk, het wordt daarom volledig verwacht en het zijn de consequenties van de instromende hogere vibraties die hen van het Licht zelfs hoger verheffen. Er zal een gecoördineerd plan zijn tussen onze bondgenoten en ons, van de Galactische Federatie, en gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen wanneer ze eenmaal zijn begonnen. In ieder stadium zullen we jullie voorbereiden op wat volgt omdat het zo belangrijk is dat onze acties duidelijk worden begrepen. We dringen jullie niets op zonder zorgvuldig beraad over hoe het jullie zal beïnvloeden. Onze manieren zijn vriendelijk doch resoluut wanneer we tegenstand ontmoeten tegen wat er staat gepland. In feite krijgen jullie vanuit enkele hogere sferen veel ondersteuning omdat gezien wordt dat jullie zonder hulp vele jaren nodig zouden hebben om de situatie waarin de Aarde zich bevindt, te overwinnen. Jullie zouden inderdaad zonder het plan van de Schepper voor jullie bevrijding van het duister, niet hersteld zijn of het zelfs niet hebben overleefd.Jullie hebben geen reden te weten hoe dicht jullie bij uitsterving hebben gezeten maar wij verzekeren jullie dat jullie dat in de afgelopen eeuw bij meer dan één gelegenheid heel nabij waren. Er werd door de Hoge Raad ingestemd met onze tussenkomst om veilig te stellen dat jullie cyclus succesvol werd voltooid. Jullie zullen dus zien Dierbaren dat onafhankelijk wát er door de duistere Wezens tegen jullie werd gepland voor jullie eindtijden, het bestemd was te falen in zijn doel om jullie tot slaaf te maken. Vind alsjeblieft zonder schroom jullie weg naar een Nieuw Jaar met vele dramatische en verheffende gebeurtenissen. Jullie van het Licht zijn al de winnaars van een lang lopende strijd die vele beschavingen heeft zien komen en gaan. Sta standvastig, sta rechtop wanneer jullie enig overblijvende uitdaging tegenkomen en laat de waarheid jullie vaandel zijn.Tijdens jullie verblijf op Aarde hebben jullie vele ervaringen opgedaan waardoor jullie sterk genoeg zouden moeten zijn om de resterende jaren van deze cyclus te kunnen hanteren. Het zal soms hectisch zijn maar het doel is helder te krijgen wat geen plaats in jullie toekomst heeft. Er komen ervaringen aan die een pure zegen zullen zijn en de hemel zal een plaats worden die op jullie nieuwe Aarde bestaat. Verbeeld je hoe snel jullie van jullie vorige ervaringen zullen herstellen in de vrede en rust van de Lichtsferen. Het zal jullie toevluchtsoord en thuis zijn waar jullie exact zullen creëren wat jullie wensen en er zal aan absoluut niets een behoefte zijn. Maak je daarom geen zorgen over korte termijn moeilijkheden of tekortkomingen omdat ons plan alles recht zal zetten dat er niet mee in harmonie is. Jullie gaan alles ontvangen dat jullie voorheen is onthouden, en nog veel meer.Wereldwijde opwarming veroorzaakt snelle veranderingen in jullie weersysteem maar ze zullen niet catastrofaal zijn. Fysieke veranderingen zullen natuurlijk op Aarde plaatsvinden, wij zijn op de hoogte wat er zal gebeuren en we mogen ze in richtingen leiden die de effecten ervan zullen minimaliseren. Wees ervan verzekerd dat het ten slotte allemaal in jullie belang zal blijken te zijn en de wereld zal stabielere temperaturen en variaties ervaren. Het zal uiteindelijk bewijzen gematigd te zijn en ideaal, waar jullie je ook bevinden. Net als met het Menselijk Ras zal het dierenrijk ook veranderen en een aantal soorten zal volledig verdwijnen. Dat zullen vooral de soorten zijn die normaal gesproken in meer extreme omstandigheden leven en die niet in staat zijn zich aan te passen aan de nieuwe Aarde. Zij zijn niet voor altijd verloren maar zullen een andere planeet vinden waar ze hun evolutie kunnen voortzetten. Alle leven is zonder uitzondering onsterfelijk en veranderingen vinden voortdurend plaats zoals jullie nu echt beginnen te ervaren.We weten dat jullie net zo bezorgd zijn over jullie huisdieren als over jullie familie en vrienden. Er zal met dezelfde liefde voor gezorgd worden als die aan jullie is gegeven en jullie zullen niet volledig het contact met hen verliezen. Zij zullen jullie herinneren zoals jullie hen herinneren en wederzijdse liefde zal jullie in de toekomst opnieuw bij elkaar brengen. Dieren zijn niet dom, zoals sommige denken, en hebben net als jullie gevoelens. Zij zoeken ook liefde en vriendelijkheid en kunnen de Mens vaak een en ander over zichzelf onderwijzen. De afgelopen jaren hebben jullie ontdekt dat dieren veel liefde voor jullie kunnen tonen en jullie prachtige Dolfijnen zijn een voorbeeld van hoe een soort hoge intelligentieniveau’s heeft bereikt. In de toekomst zullen jullie je vermogen om telepathisch met hen te communiceren terugkrijgen, zoals zij dat met jullie doen.Zoals jullie beginnen te begrijpen, is er veel dat zal veranderen en dat jullie allemaal persoonlijk zal beïnvloeden. Het maakt echter allemaal deel uit van jullie verheffing naar de schitterende dimensies waar echte perfectie bestaat en alles in harmonie samenwerkt. Niet langer lijden of onenigheid en in plaats daarvan genieten, geluk en vervulling. Jullie zullen tijd hebben die je kunt invullen zoals je zelf wilt, de Kosmos zal jullie speelterrein zijn en tegen die tijd zullen jullie je verantwoordelijkheid begrijpen ten opzichte van al het leven. De gedachte aan dit alles kan enigszins beangstigend zijn en je ongerust laten voelen maar jullie zullen dan opgewassen zijn tegen de taak om jezelf als het Goddelijk Wezen uit te drukken dat jullie zijn en altijd waren.Jullie, de Licht Wezens, vormen de sleutel tot de toekomst van de Aarde en door middel van jullie inspanningen kan die veilig, met een minimum aan gevaar voor de Mensheid, verdergaan. Jullie zijn de bakens van Licht die helder naar buiten schijnen en dit laten toenemen. Jullie zullen vaststellen hoe snel jullie verrijzen en hoe voorbereid jullie zijn op de laatste stap in het Ascentieproces. Jullie hebben het zo goed gedaan bij obstakels die jullie weg versperden en we moedigen jullie aan die hoge niveau’s te behouden en iedereen om je heen te helpen. Onthoud dat de meeste van jullie voor dat specifieke doel deze incarnatie hebben verkozen en nu jullie hier zijn, zullen jullie je taak succesvol willen afmaken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verbaas me over jullie vastberadenheid onder omstandigheden die afschrikwekkend kunnen zijn. Jullie zijn echt de Strijders van het Licht en jullie dragen zo’n verantwoordelijkheid dat het soms een last kan lijken. Toch dragen jullie je last zonder te klagen terwijl jullie alleen de grote dienst zien die jullie namens alle zielen in liefde uitvoeren. We zijn werkelijk gezegend dat we dergelijke dappere zielen aan onze zijde hebben en we zullen de rest van deze cyclus als jullie beschermers bij jullie blijven. Het is toch geen wonder dat onze liefde voor jullie overstroomt door grote waardering voor jullie dienstbaarheid aan ons allemaal? Moge God jullie allemaal zegenen en moge jullie allemaal ontvangen wat jullie hartenwens is, van wat heel en zuiver is.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS