Followers

Google+ Followers

zaterdag 28 november 2009

30-NOVEMBER-2009 SALUSA

Het is met grote liefde dat wij jullie dienen en dat wij jullie bedanken voor het werken met ons voor het Licht.Voor velen van jullie betreffen de belangrijkste zorgen tijdens jullie leven, jullie gezondheid en de middelen om een afdoende behandeling te krijgen. In sommige landen zoals de Verenigde Staten, wordt dit bepaald door het vermogen om te kunnen betalen maar onder leiding van President Obama worden er stappen ondernomen om diegenen te helpen die het minst in staat zijn zich dit te veroorloven. In een zorgzame en rechtvaardige samenleving zou vanwege de belangrijkheid van het garanderen van een goede gezondheid, discriminatie op dergelijke gronden niet worden toegestaan. Het is vooral noodzakelijk wanneer mensen onderhevig zijn aan vervuiling en aangetast worden door het gebruik van schadelijke chemicaliën in producten en voeding. De betreffende industrieën hebben een schuld terug te betalen waar veronachtzaming en schandelijk gebruik van die stoffen ziekte en dood heeft veroorzaakt. Wetgeving en normen beschermen de overtreders echter meer dan de slachtoffers.Wat kunnen jullie doen Dierbaren, als er behandelingen bestaan voor elke bekende ziekte maar die opzettelijk worden achtergehouden omdat er geld verdiend moet worden door hen te blijven behandelen. We praten niet alleen over medicijnen, al is daar een plaats voor geweest in het controleren van ziekte en het sparen van levens. De problemen die zij vertegenwoordigen houden verband met de bijwerkingen ervan, die soms ernstiger zijn dan de ziekte zelf. Neem bijvoorbeeld de gevreesde kanker die de plaag is van jullie moderne samenleving. Er bestaan een aantal bewezen behandelingsmethoden en toch laat men lijden en de dood doorgaan. Natuurlijke middelen worden gekleineerd en alle moeite wordt gedaan om het gebruik daarvan te beperken. Dit zal allemaal veranderen Dierbaren, en niet alleen zullen alle behandelingsmethoden voor jullie beschikbaar worden gemaakt, ook nieuwe soorten behandelingen zullen door ons worden geïntroduceerd. Deze zullen methoden omvatten die jullie nog maar net beginnen te begrijpen, snel zijn en geen chirurgie nodig hebben.Houd in gedachten dat jullie met jullie fysieke lichaam zullen ascenderen en dat ze al langzaam aan het veranderen zijn. Uiteindelijk zullen ze hoe dan ook vrij van ziekte zijn en kunnen jullie vooruitkijken naar een heldere en gezonde toekomst. Het draait allemaal om jullie vibratieniveau en hoe hoger het is, hoe zuiverder en gezonder jullie lichaam zal worden. Vele factoren beïnvloeden het zoals jullie bewustzijnsniveau en jullie houding en respect voor jullie lichaam. Vrees voor ziekte is voor sommigen een probleem en het kan resulteren in het juist krijgen van die ziekte, waar ze zich zorgen over maken. De Wet van Aantrekkingskracht is vrij simpel en waar jullie gedachten constant op zijn gericht, trek je aan. Zoals jullie weten is angst op grotere schaal het wapen van de duistere machten en zij handelen erin om chaos te creëren. Zij hebben hun zinloze pogingen om de onvermijdelijke ineenstorting van hun rijk te verhinderen, nog niet opgegeven.Kijk vooruit naar de positieve veranderingen die groots opdoemen en die jullie maatschappijen volledig zullen hervormen. Denk aan de te winnen voordelen door je te richten op wat je wil, in plaats van wat je niet wil. Help anderen die bezorgd zijn dat het einde van de cyclus van dualiteit door rampen en ondergang wordt vergezeld. Dit is het type situatie dat angst voedt en dat het slechtste scenario kan voortbrengen. Het einde zal niet de vervulling inhouden van de voorspellingen, zoals afgeschilderd in de Apocalyps. Laat bekend zijn dat er niets te vrezen is behalve de angst zelf en dat de eindtijden verwelkomd zullen worden als zijnde jullie bevrijding uit de cyclus van dualiteit. Fysieke veranderingen moeten natuurlijk de reiniging en het herstel van de Aarde vergezellen. Er zal echter zo mee om worden gegaan dat de gevaren voor jullie worden geminimaliseerd.Jullie zorgen en hoop kunnen ofwel bij de oude manier van leven liggen, ofwel getrokken worden naar wat wordt verbeeld over de komst van het Nieuwe Tijdperk. Het is het beste dat jullie het oude laten afbrokkelen en wegvagen omdat het voor het merendeel geen plaats zal hebben in de plannen voor jullie en de nieuwe Aarde. De toekomst is het antwoord op jullie gebeden en zal al jullie dromen vervullen over een liefdevolle samenleving die op delen en zorgzaamheid is gebaseerd. Degenen die verandering tegenhouden vanwege de op zichzelf gerichte wensen kunnen hiermee doorgaan, maar het zal de vooruitgang niet stoppen van anderen die hun blik op verheffing hebben gericht. Het plan hiervoor wordt zichtbaar, gaat in vervulling en de komende maanden zullen enkele opmerkelijke gebeurtenissen plaatsvinden. Wanneer de veranderingen eenmaal beginnen, zal het een opwindende tijd zijn omdat jullie zullen zien dat de gedane beloften jullie realiteit worden. Jullie zijn geweldig geduldig en vindingrijk geweest terwijl jullie ervaringen hebben gehad die jullie overtuigingen over de toekomst, zoals die met de komst van Ascentie waren voorspeld, ernstig op de proef hebben gesteld.Onze aanwezigheid is optredend geweest als jullie beschermers maar ook als zijnde de boodschappers van de Schepper. Jullie zijn je bewust gemaakt van hoe de eindtijden een einde moeten maken aan deze cyclus en niet een einde van rampen en onnoemelijke sterfgevallen. Het zal een vreugdevolle en verheffende ervaring zijn omdat alle oude banden met de activiteiten van de duistere Wezens voorgoed worden doorgesneden. De Galactische Federatie is samen met anderen uit de hogere sferen verantwoordelijk gemaakt voor het garanderen van de voltooiing zoals die door de Heren van Karma is voorgeschreven en verordend. Jullie hebben de wijze gecreëerd waarop jullie je plaats innemen in de laatste dagen op de oude Aarde en jullie altijd-toenemende bewustzijnsniveau’s verzachten de hobbels op jullie pad naar Ascentie. Het zal een extreem opwindende ervaring zijn en jullie zullen op het juiste moment meer leren over het proces.Het Menselijk Ras wordt gekenmerkt door veerkracht en een sterk karakter en in de kern zijn jullie goedaardig en liefdevol voor jullie medemens. Gegeven de kans die spoedig zal komen, zullen jullie eeuwenoude verschillen vrij gemakkelijk terzijde schuiven. Jullie accepteren al dat jullie Eén Ras zijn en vooruitgang wordt geboekt wanneer jullie in harmonie samenwerken. Bij vele gelegenheden, wanneer gevaren op grote schaal dreigden, hebben jullie getoond dat jullie vreedzaam kunnen samenwerken. Toen de grenzen open gingen, hebben jullie meer gereisd, raakten jullie geïntegreerd en hebben jullie de verschillende culturen en geloofssystemen gezien en ervaren. Het resultaat is dat jullie zagen dat mensen dezelfde wensen hebben om in vrede en geluk te leven. Dat doel zal met behulp van de geplande, snel startende veranderingen worden bereikt en niet in een nacht Dierbaren, maar middels een zorgvuldig uitgedachte methodische benadering.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik laat jullie met veel ter overweging achter en met de wetenschap dat wij er alles aan doen het lijden op Aarde te verlichten. Het is met grote liefde dat wij jullie dienen en dat wij jullie bedanken voor het werken met ons voor het Licht.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Galactic Federation by Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS