Followers

Google+ Followers

woensdag 11 november 2009

11-NOVEMBER-2009 SALUSA

Dat is waarom we weten dat er een officiële aankondiging nodig is door de meest machtige President op jullie planeet, om dit te bereiken. Dus net als jullie wachten wij gretig op deze dag, waarop we kunnen zeggen dat de oplossing voor jullie problemen is gearriveerd.


Dierbaren, vandaag is een gelegenheid waarbij verhoogde energieën jullie op de Aarde bereiken, één dag uit velen die met meer regelmaat plaatsvinden. Het is de stapsgewijze verhoging van jullie vibraties en het brengt veranderingen tot stand. Het is ook een dag waarop jullie kunnen reageren op de oproep om er een Vredes Dag van te maken, door eraan te denken en er naar beste vermogen naar te leven. Houd vrede en harmonie in gedachten en laat het uit jullie ogen en hart stralen. Als voldoende van jullie dit zouden doen, zouden jullie de wereld in een oogwenk kunnen veranderen omdat het Licht van liefde de meest krachtige van alle energieën is. Doe je eigen stukje en weet dat vele anderen met je zijn, inclusief vele krachtige Wezens vanuit onze zijde van de sluier. De inspiratie voor de Vredes Dag is van hen afkomstig en opgepikt door Russ Michael. Hij is een geïnspireerde ziel, die een toegewijde Lichtwerker is om liefde en Licht te verspreiden en wij prijzen hem vanwege zijn dienstbaarheid aan de Mensheid.We praten vaak over jullie individuele levenspannen die zorgvuldig worden gepland om succes te garanderen maar omdat jullie je moeten realiseren dat zij op hun beurt deel uitmaken van het grotere plan voor jullie Universum, kan het niet falen en op ons niveau zien we het als zijnde al voltooid. Jullie aandeel erin kan daarom van weinig belang lijken maar het is toch een bijdrage die het laatste stukje op zijn plaats legt, wat jullie Ascentie is. De Aarde is om dezelfde redenen een punt van grote interesse en is door het hele Universum heen bekend. Als jullie maar de onmetelijkheid zouden kunnen bevatten van wat er plaatsvindt, zouden jullie begrijpen hoe belangrijk jullie dienstbaarheid niet alleen voor heel jullie beschaving is maar ook voor vele anderen.We hebben volledig vertrouwen in jullie vermogen een weg te vinden langs zinloze pogingen van de duistere Wezens om de veranderingen te verhinderen plaats te vinden. De geactiveerde beweging vindt al plaats en het kan door geen macht op Aarde worden gestopt. Als jullie met dit in gedachten jullie leven kunnen leiden, zal je op geen enkele wijze worden afgehouden van de taken die je hebt. Jullie inspanningen lijken misschien geïsoleerd plaats te vinden maar in werkelijkheid zijn het allemaal kleine radertjes in het grote Wiel der Verandering dat snelheid krijgt. In plaats van terneergeslagen voelen omdat het al zo lang duurt, merken we jullie begrip op voor het noodzakelijke geduld, wetende dat jullie goed zullen worden beloond voor de laatste dagen van deze cyclus.Wanneer jullie verder zeilen in het Licht, lijkt het leven, los van wat er verder om jullie heen gebeurt, te worden opgetild en jullie voelen je veilig en Eén met al het andere. Het is voornamelijk een geesteshouding die wordt bereikt door jullie inzicht in de realiteit waarin jullie leven. Wanneer jullie accepteren dat jullie het gecreëerd hebben, dan realiseren jullie je ook dat je het kan veranderen door het opnieuw te creëren. Dat is wat jullie nu doen en de tekenen van succes zijn er om gezien te worden. Het beste moet echter nog komen en 2010 kan niets anders zijn dan een jaar van grote onthullingen en de vervulling van vele voorspellingen.Zoals we jullie vele malen hebben verteld, zijn jullie het, de mensen, die over jullie toekomst beslissen en het duister en het Licht strijden kop aan kop om jullie ziel. Al zien we dat de overwinning jullie al toebehoort, jullie moeten nog steeds jullie onverdeelde aandacht geven aan het creëren van jullie eigen weg naar Ascentie. Geef geen ruimte aan hen die jullie willen afleiden door chaos te creëren op Aarde. Negeer hun angst veroorzakende daden en woorden en jullie zullen hen je energie ontzeggen. Wanneer jullie eenmaal een sterk vertrouwen hebben in het vermogen van het Licht om jullie te verheffen, zal jullie vooruitgang niet meer te stoppen zijn. Jullie hebben alles dat jullie nodig hebben om in deze specifieke tijd succesvol te zijn. Zoek hulp als jullie het gevoel hebben dat je het nodig hebt maar ga uiteindelijk je eigen weg, met behulp van de leiding van je intuïtie.We voelen zowel jullie opwinding als frustratie omdat jullie wachten op de aankondiging door President Obama, wat voor de eerste keer de officiële erkenning van ons bestaan zal inhouden. Jullie vragen je af of het deze keer echt zal plaatsvinden en we kunnen zeggen dat het inderdaad voor 99% zeker is, maar die andere 1% zal er altijd zijn om ruimte te geven aan uitzonderlijke omstandigheden die een verandering van het plan noodzakelijk zouden kunnen maken. Menselijke situaties zijn zodanig dat we behoorlijk nauwkeurig in onze voorspellingen kunnen zijn maar buitenwereldse overwegingen door hen die de aankondiging overzien, hebben prioriteit. Uiteindelijk is het, Dierbaren, de Schepper die verordend heeft wat er moet gebeuren om jullie huidige cyclus te beëindigen.Haal moed uit het aantal hogere zielen dat bij jullie verheffing is betrokken, onderling oefenen zij een macht uit die verder gaat dan wat dan ook op Aarde. Het zijn jullie gecombineerde krachten die de Lichtenergieën sneller naar jullie toe brengen en op dit gebied hebben de duistere Wezens weinig of geen invloed. Jullie hebben zoveel trauma’s in jullie leven ervaren en bij sommige van jullie veroorzaakt de mentale belasting vermoeidheid. Jullie weten dat jullie tijd erop zit en jullie kunnen niet wachten om verder te gaan naar die vredige vibraties die jullie opnieuw energie zullen geven. Oh! Om in staat te zijn volledig te relaxen en jullie zorgen achter je te laten en anderen in harmonieuze liefdevolle betrekkingen te ontmoeten. Om niet langer behoeften te hebben waar niet in wordt voorzien, maar in plaats daarvan al je hartenwensen vervuld te hebben om in absoluut comfort te leven. Dat Dierbaren, is de toekomst die op jullie wacht en de duistere Wezens zullen worden toevertrouwd aan de dimensies die met hun vibraties resoneren. Zij zullen niet in staat zijn om met geweld of toegeeflijkheid de nieuwe dimensie Aarde binnen te dringen.Ga door met het maken van jullie plannen zoals gebruikelijk en begrijp dat omstandigheden tijd vergen voor een opmerkelijke verandering, al zijn wij opgedragen overal massale veranderingen te brengen. De wereld verkeert in een trieste staat na zoveel verwaarlozing en schade aan haar oppervlakte. We hebben jullie behoeften in overweging genomen en hebben een plan dat vele projecten aanpakt maar eerst hebben we jullie erkenning en acceptatie nodig voor onze aanwezigheid. Dat is waarom we weten dat er een officiële aankondiging nodig is door de meest machtige President op jullie planeet, om dit te bereiken. Dus net als jullie wachten wij gretig op deze dag, waarop we kunnen zeggen dat de oplossing voor jullie problemen is gearriveerd. Andere landen zullen spoedig de waarde inzien van het aansluiten bij de Lichtkrachten maar leiderschap zal bij sommige moeten veranderen, waar ze onder controle staat van de duistere Wezens.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie achter jullie staat en enthousiast vooruitloopt op de positieve reactie van jullie. We zien dat een groot percentage van jullie verheugd is over het vooruitzicht van onze komst en vele anderen zullen zich met jullie verenigen wanneer ze eenmaal overtuigd zijn dat wij in vrede komen. Grootse dagen lonken en een einde aan alle oorlogen en conflicten is een hoge prioriteit op onze lijst. Vrede is wat jullie dringend zoeken en vrede zal zeer snel komen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS