Followers

Google+ Followers

vrijdag 6 november 2009

06-NOVEMBER-2009 SALUSA

Wij zijn al die tijd al bij jullie geweest en met onze open aankomst, na een eerdere aankondiging, zullen jullie snel accepteren dat wij één familie vormen binnen dit Universum. Jullie zullen zien dat we snel geaccepteerd worden omdat men ziet dat onze intenties vreedzaam zijn en ten gunste van het geheel.


Doordat jullie bewustzijnsniveau’s heel krachtig blijven groeien, helpen jullie doeltreffend anderen zich samen met jullie te verheffen. Dit resulteert in snelle veranderingen in jullie massabewustzijn en jullie zijn daardoor in staat gemakkelijker jullie banden met de lagere vibraties door te snijden. Dit ontneemt de macht van de duistere Wezens om mensen achterop te houden en zij kunnen tot hun ware zelf ontwaken. De duistere Wezens hebben jullie systematisch inferieur laten voelen en afhankelijk van hun steun en leiding in jullie leven. Door dit te doen hebben zij jullie voor hun eigen doeleinden onder controle gehouden en jullie weggehouden van de waarheid over jullie creatieve krachten. Jullie leren echter snel dat jullie toekomst in jullie eigen handen ligt en hun wordt verdere controle over jullie ontzegd. Jullie eisen jullie rechten op door bevrijding van hun onderdrukking en helpen de energie voor verandering te creëren. Wat jullie nu zien is een chaotische toestand op Aarde en toch zullen hieruit de nieuwe energieën tevoorschijn komen die jullie snel zullen verheffen naar nieuwe niveau’s. Dus we kunnen spreken over First Contact als resultaat van jullie toewijding om de duistere Wezens omver te werpen en hun plan voor jullie slavernij te dwarsbomen.Jullie zijn, Dierbaren, gedurende vele levens naar de Aarde gekomen met de bedoeling Licht te brengen naar een schaduwwereld. Er heeft altijd een lange termijn plan bestaan om jullie te helpen te verrijzen en velen van jullie die hier vandaag leven, zijn verantwoordelijk geweest voor het succesvol veranderen van de balans ten gunste van het Licht. Het is echt pas in de afgelopen eeuw dat jullie een massale doorbraak bereikten en die vormde het podium voor de laatste opmars naar volledige vrijheid. Het kan nog steeds voelen alsof succes ver weg is maar met de volledige samen-werking van de verschillende raden die jullie evolutie overzien, is het veel dichterbij dan jullie je kunnen indenken. Jullie kozen ervoor hier te zijn om het te ervaren en deel uit te maken van het laatste hoofdstuk in de cyclus van dualiteit. Vele, vele zielen hebben een dergelijke kans gezocht maar jullie aanwezigheid betekent dat jullie geschikter waren voor de gelegenheid en jullie brachten een schat aan ervaring met je mee. De duistere Wezens hebben geen echte antwoorden wanneer ze strijden met het Licht en lange tijd vreesden ze het succes dat jullie hebben bereikt. Ze wisten dat het onvermijdelijk was maar trouw aan zichzelf, weigeren ze koppig hun ondergang te erkennen. Is het niet ironisch Dierbaren, dat zij nu degenen zijn die in angst leven nadat ze het als een wapen tegen jullie hebben gebruikt.We mogen dan regelmatig naar de duistere Wezens verwijzen maar we veroordelen ze niet, dat zal aan hun eigen zelf-beoordeling worden overgelaten wanneer ook hun tijd in deze cyclus wordt beëindigd. We zouden jullie willen vragen vergevingsgezind te zijn zoals van degenen wordt verwacht die zich naar de Lichtfrequenties hebben verplaatst en de waarheid met zich mee dragen. Alle zielen zijn gelijkwaardig en geliefd bij de Schepper, die de dwalenden niet straft zoals sommigen geloven. Ieder van jullie heeft ervaring opgedaan met het duister en het Licht want dat is de reden dat jullie deze cyclus zijn begonnen. Ervaring betekent vooruitgang en het is jullie weg terug naar het Licht, dat zijn gelijke niet kent. Jullie hebben zoveel te leren en Ascentie zal jullie eerste grote stap vooruit zijn naar een echt begrip over jullie reden om hier te zijn. Jullie zullen ook leren over het continuerende plan voor jullie verdere ontwikkeling in de hogere sferen. Jullie drijven niet als een kurk doelloos op en neer in de zee maar jullie hebben een duidelijke, uitgestippelde koers voor je liggen en wij zullen jullie loodsen.Jullie ontwaken snel met een goed besef van waar wij in jullie levens passen. Wij zijn al die tijd al bij jullie geweest en met onze open aankomst, na een eerdere aankondiging, zullen jullie snel accepteren dat wij één familie vormen binnen dit Universum. Al het leven, vanaf het kleinste partikel, is door bewustzijn met elkaar verbonden en wordt om die reden gerespecteerd. Het is daarom triest te zien hoe sommigen van jullie andere mensen als verschillend beschouwen, alleen vanwege hun uiterlijk of overtuigingen. Sta vrijheid van keuze toe omdat iedereen zijn eigen plaats en tijd heeft gekozen om zijn ervaringen op te doen. Help elkaar zoals jullie je eigen familie zouden helpen en er zal spoedig een volledig nieuw gevoel van Eenheid bestaan. Jullie zijn hiertoe, en meer, in staat maar jullie gevoelens zijn verlamd geraakt door jullie ervaringen onder de willekeur van de duistere Wezens. Een nieuwe dag opent zich wanneer alles begint te veranderen in een tempo dat jullie zal verbazen. Alles is lange tijd gepland voor deze speciale gelegenheid en er is absoluut niets dat buiten ons behandelingsvermogen of bronnen ligt. We weten dat sommigen van jullie zich dit afvragen omdat jullie niet vertrouwd zijn met onze geavanceerde technologieën of ons hoge niveau van samen-werking met onze leden van de Federatie.De meeste van jullie zullen dit binnen hun leven zien uitkomen en het zal zijn alsof de nachtmerrie wordt omgekeerd naar een aangename droom. Het zal natuurlijk meer zijn omdat we spreken over jullie realiteit en verheffing naar een geheel nieuwe dimensie van Licht. Waarheid is vreemder dan fictie, al werden jullie schrijvers, zoals Arthur C. Clarke, geïnspireerd om echte feiten in hun verhalen te verwerken. Gedurende lange tijd heeft de strijd om jullie geest zich op dit niveau afgespeeld en het was nodig de angstige verhalen over Ruimte Wezens te overwinnen met series als Star Trek. Uiteindelijk besluiten jullie wat je gelooft maar met onze komst zullen velen van jullie een her-overweging moeten maken. Jullie zullen zien dat we snel geaccepteerd worden omdat men ziet dat onze intenties vreedzaam zijn en ten gunste van het geheel.Houd moed en deel je kennis over de komende gebeurtenissen met hen die enige interesse tonen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Probeer iemand niet met te veel informatie in een keer te overspoelen; het kan anders veroorzaken dat ze het in het geheel naast zich neerleggen. We kunnen jullie vertellen dat de bewustzijnsniveau’s het afgelopen jaar veel hoger zijn gestegen dan in enige vergelijkbare andere periode. Dit zal natuurlijk op een voortdurend toenemend tempo doorgaan en degenen onder jullie die er gevoelig voor zijn, zullen het verschil opmerken. We kunnen de niveau’s registreren dus we kunnen jullie garanderen dat er enorme vooruitgang wordt geboekt, en precies zoals we hadden verwacht.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik heb zoveel van jullie geleerd over Mensen en hun gewoonten. Er bestaat niets op het gebied van ervaring uit de eerste hand en daarom hebben jullie deelgenomen aan de cyclus van dualiteit. Jullie kunnen je afvragen waarom je het hebt gedaan maar als een werkelijk evolutionaire stap van enige betekenis, is er weinig dat dit evenaart. Het zal zo prachtig zijn als jullie je jas van de dualiteit aan de kapstok hangen en wij zullen erbij zijn en aan jullie vieringen meedoen. Houd je blik gericht op het doel en kijk nooit terug.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS