Followers

Google+ Followers

vrijdag 13 november 2009

13-NOVEMBER-2009 SALUSA

We hebben jullie geïnformeerd over dat het tijd is de waarheid over ons en onze activiteiten ten behoeve van jullie, bekend te maken. De tijd van openbaringen waar jullie naar verwijzen als “Disclosure”, ofwel “Onthulling”, ligt zogezegd ‘op tafel’ en dit zal een doos van Pandora openen, vol informatie

We hebben jullie geïnformeerd over dat het tijd is de waarheid over ons en onze activiteiten ten behoeve van jullie, bekend te maken. De tijd van openbaringen waar jullie naar verwijzen als “Disclosure”, ofwel “Onthulling”, ligt zogezegd ‘op tafel’ en dit zal een doos van Pandora openen, vol informatie. Wanneer de eerste bekendmaking eenmaal heeft plaatsgevonden, zal dit lang verborgen waarheden over de leden van de Galactische Federatie naar buiten brengen. Het zal ook de waarheid openbaren over andere bezoekers aan de Aarde buiten ons lidmaatschap om, die niet noodzakelijk van de hogere Lichtsferen afkomstig zijn. Natuurlijk trekt een jonge beschaving zoals die van jullie veel aandacht en het is toegestaan bezoeken af te leggen met onderzoek en wetenschappelijke informatie als doel. Er bestaan echter strikte wetten met betrekking tot niet tussenbeide komen, en die moeten worden nageleefd.Toen jullie je in de loop van duizenden jaren ontwikkelden, werd de kolonisatie van andere landen afgedwongen en machtige rijken verschenen er. Het koloniseren van de Ruimte kent een strikt en afdwingbaar beheersingsmechanisme en kan slechts met overeenstemming van beide zijden plaatsvinden. Het is duidelijk dat er vele voordelen te behalen zijn wanneer een verder ontwikkelde beschaving gaat samenwerken met een zich ontwikkelende. Jullie Aarde bevindt zich nu in een dergelijke positie en jullie vermogen je met de Ruimte Familie te kunnen verenigen, begon toen jullie je bewustzijnsniveau’s verhoogden. Het was bekend dat jullie snel vooruitgang zouden boeken richting reizen in de Ruimte en nu reizen jullie heen en terug naar planeten binnen jullie Zonnestelsel. Interstellaire reizen zouden van hieruit een natuurlijke ontwikkeling zijn maar totdat jullie je massavernietigingswapens neerleggen, zullen jullie hiervan worden weerhouden. Het is waar dat er Galactische Oorlogen hebben plaatsgevonden maar met het verstrijken van de tijd vindt er ook ontwikkeling van de ziel plaats en vredige samen-leving raakt wijder verspreid.De duistere machten op Aarde hebben ambities gehad om jullie tot slaaf te maken en breidden hun activiteiten uit naar de Ruimte. Zij hebben al basissen op de Maan en Mars en omdat ze geweld gebruiken, zouden ze niet aarzelen een andere wereld te koloniseren. Maar onafhankelijk van wat ze doen, krijgen ze niet de kans zich buiten jullie Zonnestelsel te begeven. Nucleaire wapens bevinden zich in quarantaine zodat ze op Aarde blijven en mogen niet worden gebruikt in verband met experimentele of militaire activiteiten. Jullie kunnen je afvragen waar de negatieve invloeden vandaan zijn gekomen die jullie planeet hebben geplaagd en we kunnen jullie vertellen dat ze altijd in jullie Universum hebben bestaan vanwege zijn tweevoudige polariteit. Wanneer de vibraties van jullie massabewustzijn tot heel laag dalen, trekken jullie iets vergelijkbaars van buiten aan en als resultaat worden krachtige energieën gevormd die het moeilijker maken ze te overwinnen. We zijn blij te vertellen dat jullie als resultaat van jullie hogere intenties ten goede, plotseling zijn opgetild uit de diepten van de duisternis. Vandaar dat jullie nu zelfs verder doorgaan, en naar het Licht dat jullie pad naar Ascentie is.Er zit zoveel waarheid in de uitdrukking “zo boven, zo beneden”, en dat is de reden waarom jullie je bij de verheffing naar de hogere dimensies thuis zullen voelen in omgevingen die acceptabel en vertrouwd voor jullie zullen zijn. Als collectief van menselijke zielen die van oorsprong uit alle hoeken van het Universum afkomstig zijn, vormen jullie een microkosmos van de macrokosmos. Daarom zullen de veranderingen, al zijn ze dramatisch en verreikend, een natuurlijke ontwikkeling zijn op jullie grotere pad naar Kosmisch Bewustzijn. Jullie zijn zonder twijfel speciaal en heel geliefd en waarom ook niet als we allemaal samen betrokken zijn bij onze reis door de Ruimte. De veranderingen zullen groots en opwindend zijn en wat jullie nu ook ervaren, het zal op de achtergrond raken bij wat komen gaat.We zien dat er veel meer mensen zijn die nu gewend zijn aan een vredige zelf-realisatie. Zij bewandelen hun levenspad zonder angst en dragen hun Licht met zich mee, waardoor ze de vibraties om zich heen verhogen, waar ze ook heen gaan. Het Licht heeft een netwerk van zielen gevormd die zonder dit te weten het over de Aarde verspreiden. Het groeit enorm en vormt een grote macht ten goede van alle andere zielen. Zoals we jullie vaak hebben aangeraden Dierbaren, leef te allen tijde bewust van jullie Licht en alleen al jullie aanwezigheid zal degenen om je heen verheffen.Alles gaat goed en er gebeurt veel achter de schermen waar jullie je nog niet bewust van kunnen zijn. Onze bondgenoten voeren langzaam maar zeker invasies uit waar veranderingen moeten plaatsvinden en zij wachten op onze toestemming om ons plan te implementeren. Zij bevinden zich vaak op belangrijke posities die essentieel zijn voor succes en op dit moment is geheimhouding over hun activiteiten noodzakelijk. Onze vloot is vaak op zo’n manier geplaatst dat we hen beschermen en onze aanwezigheid is onbekend omdat we in onzichtbaarheid zijn gehuld. Vele ruimtevaartuigen turen al in jullie wereld omdat zij de duistere Wezens monitoren en hun verblijfplaatsen. We hebben de duizenden nucleaire apparaten onder onze controle en jullie mogen je rust nemen omdat ze niet mogen worden gebruikt. Het duister is verre van het op eigen wijze beheren en wij spelen volgens de regels waar zij dat niet doen. We zijn uiterst georganiseerd en zij verkeren in wanorde omdat allang duidelijk is voor hen dat ze de strijd tussen het duister en het Licht niet kunnen winnen.Er heerst een nieuw gevoel van succes onder Lichtwerkers omdat ze nu de veranderingen in vibraties voelen en zich realiseren dat verheffing goed op weg is. Er is de laatste paar jaar een opmerkelijke vooruitgang te zien richting Ascentie en meer zielen ontwaken tot hun ware capaciteiten. Met de komst van Disclosure/Onthulling en de openbaarmakingen die spoedig zullen volgen, verwachten we dat zelfs meer zielen uit hun troebele kijk op het leven zullen komen. Niemand houdt er eigenlijk van te voelen opzettelijk te zijn misleid en toch is dit aldoor gaande sinds de val van de Atlantische beschaving. Vanaf die tijd vielen jullie in een afgrond van duisternis en zij die eigen-macht zochten, deden hun voordeel met de situatie.Wanneer de cyclus zich nu sluit, zullen jullie terugkijken en je realiseren dat jullie als Menselijk Ras door zoveel karmische perioden zijn gegaan. Oorlog en de dreiging van oorlog zijn nooit ver weg geweest en na enkele van de meest bloedige oorlogen in jullie geschiedenis zeiden jullie, “genoeg is genoeg”, en verplaatsten jullie je aandacht er vandaan naar het pad van vrede. Jullie leiders zijn traag in reageren en weerstand tegen veranderingen is sterk vanwege de winstgevende industrie die er omheen is gegroeid.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat jullie om vrede op Aarde hebben gevraagd en wij zijn hier om te garanderen dat het wordt bereikt. Het zal deel uitmaken van ons plan voor jullie en jullie verlossing, en onderhandelingen zullen beginnen wanneer we eenmaal aan jullie zijn voorgesteld. Liefde en waardering van elkaar zal snel terugkeren.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Tradutora: Maria Luísa de Vasconcellos

Email: luisavasconcellos@hotmail.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS