Followers

Google+ Followers

woensdag 7 april 2010

SaLuSa 07-April-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank iedereen die voor het Licht werkt omdat jullie de Ambassadeurs zijn die naar de Aarde kwamen voor het specifieke doel om anderen te verheffen.


We kijken met liefde in onze harten en ogen naar jullie, want jullie hebben jezelf overtroffen sinds het begin van het Millennium. Als er meer tijd zou worden gegeven, werd voorzien dat het Licht exponentieel zou groeien om jullie veilig mee te voeren naar Ascentie. Ook werd beseft dat de duistere Wezens hun activiteiten zouden uitbreiden om jullie tegen te houden en jullie hebben deze eeuw al te maken gehad met verschillende grote incidenten. Ieder daarvan, zoals 11 september, was bedoeld om angst op te roepen, gebaseerd op valse beweringen van een terroristische aanval op jullie. Daardoor werden er argumenten gevonden om zelfs nog meer controle over jullie uit te oefenen dan ooit eerder het geval is geweest. Jullie hadden een scenario waarin de strijd tussen donker en Licht werd geïntensiveerd en jullie liepen gevaar te worden overweldigd. De duistere Wezens werden echter overmoedig en handelden roekeloos waardoor men hun ware bedoelingen begon te beseffen. In het holst van de nacht brak het Licht plotseling door en doordrong de duisternis op Aarde, en sinds die tijd heeft het vaart gekregen en is nu een onstuitbare kracht ten goede. Jullie Dierbaren, hebben gewonnen en ontwikkelen je steeds verder richting Ascentie, vanuit de wetenschap dat niets jullie kan stoppen je doel te bereiken.Natuurlijk hebben jullie hulp gehad maar de impuls moest eerst van jullie uitgaan voordat wij konden komen om jullie te helpen. Vanuit jullie positie hoeven jullie nu alleen maar je aandacht gericht te houden op het passeren van de eindstreep. Het einde van de dualiteit zal een nieuw begin voortbrengen en jullie zullen vaste voet hebben op jullie pad naar Ascentie. De duistere Wezens zullen doorgaan met dood en destructie vanuit de overtuiging dat ze op de een of andere manier jullie bestemming kunnen wijzigen. We vertellen jullie vol overtuiging dat slechts de Schepper het gezag en de macht heeft om dit te doen, en de manier waarop het einde zal komen is al verordend. We blijven keer op keer benadrukken dat jullie al gewonnen hebben en jullie zullen de schitterendste bevrijding ervaren van de duisternis en alles waar het grip op heeft. Het zal weggevaagd worden in een geweldige vertoning van Licht en Liefde en alles is al klaar gemaakt voor jullie vieringen. Grote veranderingen zijn op komst en onze bondgenoten spannen zich enorm in voor de eerste bekendmakingen, die de eerste dominosteen zullen laten omvallen. De veranderingen zullen niet te stoppen zijn en onthullingen zullen helder aantonen hoe jullie levens honderden jaren door de Illuminatie zijn gemanipuleerd.Natuurlijk zijn sommige van jullie verbijsterd bij de gedachte dat jullie zo lang voor de gek zijn gehouden maar de Illuminatie vormde een wereldwijde groep wiens tentakels zich wijd en zijd uitstrekten. Dat werd grotendeels bereikt door de voornaamste families van bankiers die om de wereld te beheersen, hun macht uitoefenden door de geldvoorraad te controleren. Dit breidde zich uit naar machtige invloeden via bedrijven in industrieën als de olie- en farmaceutische industrie. Deze laatste zijn nog steeds machtig maar hun dagen zijn geteld en het duurt niet lang voor ze gedwongen worden veranderingen te accepteren. Hun markt zal ook geleidelijk ophouden te bestaan vanwege nieuwe energiebronnen en geneesmethoden. Al deze veranderingen staan gewoon te wachten om door te breken in de wereld en de introductie ervan is zorgvuldig en nauwgezet gepland. Wanneer de details eenmaal bekend zijn gemaakt, weten we dat we jullie volledige steun zullen krijgen, omdat duidelijk zal worden gezien hoe gunstig ze zijn.Wanneer het oude wegvalt, is het begrijpelijk dat jullie bezorgd zijn omdat jullie tot nu toe niet kunnen zien wat ervoor in de plaats komt. Het feit echter dat jullie de ondergang zien van wat bewezen ontoereikend is en wat verantwoordelijk is voor jullie huidige positie, betekent dat jullie niet zomaar een wederopbouw van hetzelfde accepteren. Dat is duidelijk wenselijk omdat er anders een terugkeer zou zijn naar oude methoden. Het is gepland jullie beschaving vooruit te brengen zodat er een natuurlijke ontwikkeling plaatsvindt naar Ascentie. Datgene wat jullie is onthouden, zal snel in jullie leven komen en in de antwoorden voorzien op de problemen waar jullie nu mee zitten. We kunnen alle kwesties behandelen zodat jullie een grote sprong voorwaarts nemen naar het Nieuwe Tijdperk.We delen de verantwoordelijkheid voor jullie toekomst met jullie in gelijke mate en samen zullen we geen problemen ondervinden om jullie klaar te krijgen voor de schitterende en opwindende tijden die net voor ons liggen. Jullie hebben al voldoende informatie gekregen om de aard ervan te begrijpen. De gevolgen opruimen van jarenlange vervuiling staat hoog op onze lijst en hoewel de omvang van de taak extreem groot is, zal dit met onze technologie in een mum van tijd kunnen worden behandeld. Het milieu dient op de eerste plaats te worden hersteld om de leefomstandigheden van iedereen te verbeteren. Daarna zal ten volle worden voorzien in de basisbehoeften van de armere mensen. Tevreden mensen zijn gelukkige mensen, en de vreugden van het leven zullen er voor jullie allemaal zijn om te ervaren.Wanneer jullie materiële behoeften zijn bevredigd, zal er ook actie worden ondernomen om jullie allemaal te bereiken met details over het pad naar Ascentie. Aangezien communicatiemethoden tot niveau’s zullen zijn ontwikkeld waardoor iedereen met ieder die hij of zij wenst kan communiceren, zal niemand benodigde informatie hoeven te missen. Zoals we eerder hebben gesteld, is de hele missie zorgvuldig met jullie in gedachten gepland, omdat we heel goed al jullie behoeften kennen. De wereldbevolking is enorm groot maar vormt voor de Galactische Federatie toch geen probleem, wanneer jullie in gedachten houden dat er miljoenen schepen tot onze beschikking staan. Dus hoewel de tijd voorbij blijft snellen, is er geen echt probleem wat ons betreft.Wij zijn hier in liefde en vrede en wensen jullie toe dat jullie op dezelfde manier naar elkaar kijken en zien hoe snel houdingen op Aarde veranderen. Jullie zijn ertoe geleid te geloven dat jullie om elke hoek vijanden hebben maar in werkelijkheid zijn zij jullie broers en zussen die een soortgelijk leven als dat van jullie zoeken. Wanneer de Mens anderen zichzelf laat zijn en hun behoeften vervult, bestaat er niet langer een bedreiging van hun overtuigingen. Jullie hebben geleerd dat het zinloos is jullie meningen en opinies aan anderen op te dringen omdat het niet productief is en tot oorlogen kan leiden. Wanneer de waarheid over het doel van jullie levens bij iedereen bekend is, zullen jullie een hele andere kijk op elkaar aannemen dan voorheen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank iedereen die voor het Licht werkt omdat jullie de Ambassadeurs zijn die naar de Aarde kwamen voor het specifieke doel om anderen te verheffen. Jullie kunnen je heel tevreden voelen over jullie toewijding aan jullie rollen in deze tijd omdat jullie hebben bereikt wat je van plan was te doen. Veel zielen die in het duister gevangen zaten, hebben met jullie hulp hun weg eruit gevonden en dit zal met meer zielen gebeuren.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8
日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS