Followers

Google+ Followers

donderdag 15 april 2010

SaLuSa 14-April-2010

Dierbaren, we zijn zo dicht bij bekendmakingen die de waarheid over ons zullen onthullen.De duistere Wezens zien dat hun geheime acties steeds verder worden onthuld en in een tijd van waarheid zal dit zo door blijven gaan. De omvang en de schaal waarop jullie zijn gebruikt en gemanipuleerd gaat jullie volledige begrip te boven. Maar jullie zullen voldoende leren om te weten dat er iets radicaal en grootschalig moet gebeuren om het woekerende gezwel van corruptie, dat zich door de hele politiek en het bedrijfsleven heeft verspreid, weg te kunnen snijden. Dergelijke kennis zal garanderen dat waarmee het ook wordt vervangen, het gebaseerd zal zijn op eerlijkheid en rechtvaardigheid met het doel te doen wat goed is voor alles en iedereen. Dat een klein aantal mensen grote rijkdom heeft vergaard, terwijl de meeste van jullie voor minder werken dan jullie inspanning verdient, moet veranderen. Het zal ook echt veranderen Dierbaren, en de plannen zijn klaar om te worden ingevoerd. Jullie zijn op zoveel manieren geleid te geloven dat jullie ondergeschikt waren aan degenen die aan de macht waren, en jullie rechten zijn doelbewust uitgehold om jullie klein te houden. Ook dat zal veranderen en hoewel het tijd kost de situatie te keren, zullen jullie uiteindelijk weer opnieuw soevereine Wezens worden.

In een tijd waarin jullie zo’n goed communicatiesysteem hebben, is het ironisch dat het door degenen achter de media wordt gecontroleerd, die bepalen wat jullie mogen weten. Wat publiekelijk bekend zou moeten worden gemaakt, wordt gecensureerd en gegevens van zoveel belangrijke onderwerpen van nationaal belang worden verborgen. Er is al lang niet meer zoiets als persvrijheid om verslag te doen van alle belangwekkende zaken. Rapporten worden echt vervalst om aan de doelstellingen van de Illuminatie te voldoen en journalisten gehoorzamen liever dan dat ze het risico lopen hun baan te verliezen. Wanneer hun leven en hun familie ook nog wordt bedreigd, heb je een moedig mens nodig om tegen hen op te staan. Maar de waarheid komt uiteindelijk uit, wat voornamelijk te danken is aan Internet en dit moet de bescherming waarborgen van het principe van vrijheid van meningsuiting. Bedrieglijke operaties zoals 9/11 zijn een goed voorbeeld van wat het Internet kan doen om de waarheid naar buiten te brengen. Het is waar dat het ook kan worden gebruikt om de waarheid met desinformatie te bestrijden maar met onderscheidingsvermogen en intuïtie zullen jullie weten wat wel of niet waar is.

Sommige van jullie vragen wat jullie persoonlijk kunnen doen om te helpen dingen te veranderen, en onze reactie is jullie te adviseren met elkaar te praten zodat de waarheid bij zoveel mogelijk mensen bekend is. Als er actiegroepen kunnen worden gevormd, is dat des te beter en samen met anderen kunnen jullie druk blijven uitoefenen om de volledige waarheid onthuld te krijgen. Op een andere manier kunnen jullie je individueel concentreren op hoe je de toekomst visualiseert wanneer jullie vrij zijn en de soevereiniteit is hersteld, en op die manier helpen jullie haar zich te manifesteren. Natuurlijk hebben wij een grote inbreng bij dergelijke zaken en we werken met onze bondgenoten achter de schermen om zaken te versnellen zodat ons plan voor jullie toekomst volledig kan beginnen. Heb geen angst over de uitkomst; er is al beslist in de hogere dimensies door grote Wezens die het hele plaatje vanuit hun perspectief zien. Wat door hen is verordend, zal plaatsvinden en alles zal zich hebben gemanifesteerd tegen de tijd dat deze cyclus van dualiteit is voltooid. Jullie bevinden je zo dicht bij grote veranderingen op Aarde terwijl de Zon en jullie zonnestelsel zich naar een hogere trilling blijft verplaatsen. Dat wordt al opgemerkt, maar opnieuw wordt dergelijke informatie niet graag publiekelijk bekendgemaakt maar achtergehouden. Er bestaat gedurende vele jaren een beleid van geheimhouding, en niets minder dan de bevindingen van NASA zijn opzettelijk uiteengezet om jullie weg te houden van kennis over ons en onze activiteiten.

Dierbaren, we zijn zo dicht bij bekendmakingen die de waarheid over ons zullen onthullen. De hoeveelheid ontkenning zal geen enkel verschil maken en de geheimen over onze betrokkenheid bij jullie en jullie regeringen zullen uitkomen. Zij kennen ons al vele, vele jaren en hebben herhaaldelijk ons aanbod om te helpen, geweigerd. De voordelen die wij jullie brengen, hadden al lange tijd terug van jullie kunnen zijn maar jullie werden gehinderd je te ontwikkelen om de hebzucht naar rijkdom en macht van de elite te bevredigen. Het is tijd de duistere Wezens en hun trawanten te verwijderen en zij zullen niet in staat zijn het getijde van veranderingen te stoppen dat de wandelgangen van de macht schoonveegt. Regeringsveranderingen hebben een hoge prioriteit en wij garanderen dat de juiste mensen jullie vertegenwoordigen wanneer wij openlijk op Aarde komen. Onze manier van doen is er één van vrede en liefde voor al het leven, en degenen aan de macht die niet met een hogere trilling werken, zullen worden verwijderd. We maken gebruik van wettelijke middelen om dergelijke veranderingen tot stand te brengen en er zal geen schuilplaats zijn of een manier om gerechtigheid teniet te doen. We weten precies wat elk individu tijdens zijn periode als volksvertegenwoordiger heeft gedaan en bezitten de bewijzen, mocht dit nodig zijn.

De duistere Wezens hebben hun kans gehad van gedachten te veranderen en naar het Licht te gaan. Het is hun keuze waar hun toekomst ligt, en wij willen niets anders dan hun ontzetting uit hun ambt. Net als elke andere ziel zullen zij op een dag zichzelf beoordelen en er bestaat geen vergelding of bestraffing, zij het dat ze zich voor de wetten van de Mens mogen verantwoorden. Jullie hebben tijdens de cyclus van dualiteit veel geleerd en het heeft zijn doel gediend door jullie de tegenstellingen te leren begrijpen en toch weer te verrijzen. Jullie zijn duidelijk spiritueel sterker geworden dan toen jullie je epische reis door de duisternis en met gebrek aan Licht, begonnen. Het is in feite heel opmerkelijk dat, gegeven het verlies van jullie ware identiteit, het jullie nog gelukt is je weg terug te vinden en dat jullie vandaag voor de toegangspoort naar Ascentie staan. Het is echt een schitterende prestatie en jullie verdienen applaus.

Houd je zoals altijd gericht op de toekomst, en het verleden zorgt wel voor zichzelf. Jullie energie wordt op deze manier het beste gebruikt want hoe meer van jullie dit doen, hoe sneller jullie trilling omhoog gaat. Het verbetert ook jullie bescherming tegen een indringing van de duistere Wezens en jullie zullen deze gemakkelijker afweren. Wanneer jullie je verheffen, neemt jullie bewustzijnsniveau toe en wordt er een sterkere verbinding gevormd met jullie Hoger Zelf. Dit is alleen maar een stap op het pad naar bovenbewustzijn en jullie terugkeer naar de hogere dimensies, waar jullie ontwaken compleet zal zijn. Zelfs nu groeit jullie bewustzijn en worden jullie intuïtiever. Jullie zullen geleidelijk ervaren dat jullie niet meer in dezelfde mate hulp van buiten nodig hebben als voorheen. Er zijn zeker tekenen dat jullie je heel snel ontwikkelen en jullie zullen ongetwijfeld succesvol zijn in het bereiken van Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben erg blij boodschappen aan jullie te geven omdat het helpt een band tussen ons te scheppen die ons allemaal ver zal brengen. We hebben zoveel gemeenschappelijk dat het jullie niet erg veel tijd zal kosten onze niveaus te bereiken en dat zal jullie terugbrengen tot de plaats waar jullie als één van ons zouden moeten zijn. Laat je verbeelding vrijelijk op de loop en je zal veel oppikken wat interessant voor je is. Jullie geluk en vrijheid wordt aan jullie teruggegeven, voor jullie de Aarde verlaten.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS