Followers

Google+ Followers

vrijdag 23 april 2010

SaLuSa 23-April-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik merk hoe jullie ernaar verlangen onze vrienden te zijn.
Deze wens zal snel vervuld worden, omdat het niet lang zal duren voordat wij onze handen ineen slaan in vriendschap.


Er zijn vele gebeurtenissen in de wereld die jullie bezig houden, en als je het nieuws volgt zul je zeker toegeven dat er een hoop onrust is. Dit komt door de hogere energieën die de mensen uit hun oude overtuigingen halen en ervoor zorgen dat zij een nieuwe manier van leven gaan zoeken. Velen hebben bijna geen idee wat zij zoeken, maar het volstaat te zeggen dat zij zich er bewust van zijn dat er een nieuwe aanpak gekozen moet worden. De oude manieren kunnen niet langer de belofte vervullen die zal leiden tot een nieuw paradigma dat zich richt op de behoeften van de mensen. Leiders komen en gaan en beloften worden gebroken en de duistere machten konden hierdoor alle veranderingen tegenhouden totdat zij ermee akkoord gingen. Al vele jaren hebben zij hun tentakels uitgestrekt naar en plaatsen geïnfiltreerd in de hoge autoriteiten, en hun beleid van angst heeft hen op hun plaats kunnen houden. Omkoping en chantage zijn hun keurmerk geweest, en vele jaren waren zij succesvol. Echter, zij hebben geen rekening gehouden met de ontwaking die plaatsvond, en met de ferme grip die het Licht op de Aarde nam. Plotseling is het massabewustzijn gestegen, en de mensen hebben hun macht teruggenomen.Nu staan jullie aan het roer en leiden jullie schip naar Ascentie, en jullie focus is strak gericht op jullie doel. Niets kan het nu stoppen sneller vooruit te gaan, en wanneer het dit doet, vergaart het meer zielen die tot het Licht ontwaken. Een nieuwe dag verschijnt waarin alles door dit Licht wordt bekrachtigd, en de problemen van het verleden zullen worden uitgeroeid. De energieën bewegen jullie al richting voltooiing, en lang verwachte voordelen die jullie moeten verheffen zijn klaar om geïmplementeerd te worden. Ben je ervan bewust dat veel werk gestoken is in het verzekeren dat de vele voordelen die jullie ontzegd zijn in deze periode goedgemaakt worden. Terwijl het waar is dat jullie je eigen realiteit gecreëerd hebben, werd er niettemin gehoopt dat jullie deze nu wel veranderd zouden hebben via jullie eigen inspanningen. Het was echter niet zo, en jullie werden overdonderd door de duisternis die jullie wereld overspoelde. Met gezamenlijke inspanning, hebben wij in een zeer korte periode het Licht op Aarde verankerd en een zeer krachtig roostersysteem opgezet. Het is gegroeid in kracht in maar een paar jaar tijd en werkt door de krachtige bakens van Licht op de knooppunten.Dierbaren, jullie hebben bereikt wat ooit onmogelijk leek, en jullie hebben jezelf succesvol verdedigd tegen de duisteren. Daar waar jullie mogelijk hetzelfde lot moesten ondergaan als de legendarische beschavingen van Atlantis en Lemurië, zijn jullie net op tijd herrezen om een volgende grote catastrofe af te wenden. Terwijl er nog steeds incidenten zullen zijn die schade veroorzaken en zullen leiden tot verlies van levens, zal het jullie niet meer overweldigen. Reiniging is hoe dan ook noodzakelijk, maar het zal worden uitgevoerd op een zorgvuldig geplande manier waarbij jullie veiligheid voorop staat. Als wij eenmaal onze krachten bundelen zullen jullie worden geïnformeerd over de acties waarover wij de regie voeren, en bewust worden gemaakt van precies dat wat er moet gebeuren. In onze gedachten is jullie veiligheid van het hoogste belang, en wij hebben een aantal opties als het noodzakelijk is jullie te verplaatsen.Jullie wachten geduldig op een aankondiging waarmee in het openbaar onze aanwezigheid wordt toegegeven. Wij oefenen hier druk op uit omdat wij willen starten met het uitvoeren van de missie waarvoor wij hier gekomen zijn. Een dergelijke gelegenheid doet zich bijna voor, en wij hebben vele vrienden die veel invloed kunnen uitoefenen om het zover te laten komen. Diegenen die het nog steeds willen voorkomen zullen hierin niet slagen, het is zelfs behoorlijk nutteloos want wij hebben de hoogste autoriteit achter ons. Wij weten dat het een soort spel is dat jullie allemaal spelen in dualiteit, maar het is nog steeds waardevol als manier om ervaren te worden in het omgaan met de duisteren. De ervaring heeft jullie behoorlijk op de proef gesteld, maar je bent nu zover gekomen en je ontwaakt naar de waarheid over wie je werkelijk bent.Het gordijn gaat langzaam open om een lange periode van duisternis af te sluiten, die jullie mogelijkheid haar te overkomen zeer op de proef heeft gesteld. Jullie zullen nog wat langer moeten zwoegen, maar uiteindelijk zal jullie soevereiniteit hersteld zijn, en jullie zullen je Licht trots uitlijnen met de komst van Ascentie en de hogere dimensies binnengaan. Het klinkt simpel en het is ook zeker niet moeilijk, en wij gaan door met advies aan jullie om je te focussen op het Licht. Leef naar het nieuwe begrip van wat je bent, en geef jezelf waar je kunt. Door jouw voorbeeld zullen anderen volgen, en je zult hen helpen ook te verrijzen. Lichtwerkers zijn bekend om hun vredevolle voorkomen en hun diensten aan anderen, en velen hebben dit niveau al bereikt. Jullie zijn de pioniers van de Nieuwe Wereld en jullie aanwezigheid zal het pad plaveien voor jullie aankomst.Misschien vragen jullie je af wat wij gedaan hebben al die jaren sinds wij door jullie werden aangetrokken. Het antwoord is dat wij nooit weggegaan zijn. De Galactische Vloot is permanent gestationeerd in een baan om de Aarde, waarbij onze grotere schepen in de buitenste ring verblijven. Er is veel te doen geweest met betrekking tot het monitoren van jullie Aarde en het verzekeren van haar stabiliteit, want zij ervaart ‘hobbels’ van tijd tot tijd. Ook zijn de bevingen geregistreerd en werden er aanpassingen gemaakt om de kans op zware aardbevingen te verminderen. Wij hebben ook zorgvuldig onze technologie toegepast om de vervuiling tot de lagere niveaus beperkt te houden, en wij waren in het bijzonder bezorgd over het effect op jullie atmosfeer. Door dit te doen zijn wij ons altijd bewust van de staat waarin de Aarde verkeert, en kunnen wij elke verandering voorspellen. Echter, de duisteren, die de mogelijkheid hebben om jullie weer te controleren, hebben zich hierin gemengd. Voor hen is het een wapen dat weinig sporen van bewijs achterlaat dat zij hierbij betrokken zijn, maar wij zijn ons bewust van hun plannen en handelen daarnaar. Je kunt je afvragen waarom wij het niet in zijn geheel stoppen, en wij moeten jullie dan vertellen dat wij ons niet mogen bemoeien met jullie karma en jullie vrijheid om zelf te scheppen. Als jullie de foute beslissingen nemen is het aan jullie om de consequenties hiervan te dragen, het is de Wet van Oorzaak en Gevolg die jullie oproepen.Natuurlijk zijn er in de rijken van de Schepper vele wetten die de harmonie en balans bewaren, en door deze te ervaren wordt je verantwoordelijke bewoners van de Melkweg. Het is pas recent dat jullie bijvoorbeeld de Wet van Intentie begonnen te begrijpen, die jullie heeft geholpen met betrekking tot Ascentie. Zoals wij zo vaak de moeite nemen jullie te vertellen, is het zo dat waar je je focus plaatst het resultaten aantrekt. Jullie zijn over het algemeen zeer makkelijk afgeleid, maar jullie hebben dan ook veel aan je hoofd, en dat is alleen maar meer reden om je te focussen op wat je wilt.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik merk hoe jullie ernaar verlangen onze vrienden te zijn. Deze wens zal snel vervuld worden, omdat het niet lang zal duren voordat wij onze handen ineen slaan in vriendschap.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Vertaler:Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


Vertaler: Puk

Email: pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS