Followers

Google+ Followers

maandag 19 april 2010

SaLuSa 19-April-2010

Dit is waarom je moet waken voor het wensen van leed aan andere personen, want als je verantwoordelijk bent voor iets van dien aard zal het op enig moment zeker naar jou terugkeren.

Dit is specifiek waarheid als je omgaat met diegenen die voldoende gevorderd zijn om een beschermingsveld om zichzelf heen te plaatsen.
Wij laten jullie zo vaak weten dat alles goed verloopt en wij menen dat echt, omdat jullie de volle omvang niet kunnen weten van het pad dat onze bondgenoten samen met ons voorbereiden voor de vele veranderingen. Er is een voortgaande stuwing om een aantal zaken geforceerd op te lossen, zodat diegenen die belangrijke aankondigingen moeten doen zich hiertoe veilig voelen. Er komen zeker kansen aan die onze bondgenoten zullen sterken, en de energie die hiermee vergezeld gaat is extreem krachtig en zal leiden tot de verwachte en benodigde actie. Met elke week die voorbij gaat zie je een volgende voorwaartse stap, en de aankondiging die verwacht wordt komt steeds dichterbij. Het is tijd om de waarheid te onthullen over jullie vele Ruimtevrienden en hun verbindingen met de Aarde, en dit zal veel gerelateerde zaken onthullen die voor jullie verborgen zijn. Het zal ook een instrument zijn in het onthullen wie er achter de pogingen zitten om te voorkomen dat jullie de waarheid kennen, en ook hun redenen daartoe. Het gevecht betreffende de controle over jullie is al lange tijd gaande, en de duisteren waren bijna succesvol. Gelukkig waren er gebeurtenissen die gebruikt konden worden voor de beperking van de kansen van de Illuminati om enige voortgang naar hun doel te bereiken. Zij worstelen met het behouden van hun standpunt, maar spannen nog steeds samen om chaotische toestanden voor jullie te veroorzaken. Echter, zij zullen niet zoveel kunnen bereiken als zij hadden gewild, omdat wij altijd het waarschijnlijke effect van hun geheime acties begrenzen.Onze bondgenoten zijn verspreid over de wereld en dat is voor ons zeer praktisch in onze pogingen onze eigen agenda te promoten. Wij hebben een aantal opties aangaande de aankondiging, en uiteindelijk zou deze uit de minst verwachte hoek kunnen komen. Wat zeker is, is dat wij zeer dicht bij de uitzending ervan komen, en dat het een van de meest belangrijke stappen is die wij in ons eigen belang zullen nemen. Het is nooit onze wens geweest dat deze waarheid aan jullie opgedrongen zou worden, maar wij willen jullie blijven voeden met informatie die de onvermijdelijke schok die sommigen zullen ervaren zal verkleinen. Niet iedereen is er klaar te merken dat zijn of haar overtuigingen ruw zullen worden verstoord door te snel te veel te horen.In de laatste jaren konden wij jullie media en televisieprogramma’s beïnvloeden. Wij hebben succesvol onze aanwezigheid kunnen laten zien op zo een manier, dat het meer waarheidsgetrouw laat zien waar wij voor staan evenals onze vredige benadering van jullie. Wij hebben een missie die ongeacht welke storing zal worden voortgezet zoals gepland, en wij worden gemotiveerd door onze liefde en dienstbaarheid aan de Mensheid. Op dit moment zijn jullie als onze kinderen, maar jullie zullen opgroeien in een buitengewoon snel tempo. Hoe meer jullie je in het Licht bewegen, hoe meer je reikt naar de niveaus waar wij vandaan komen. Het is onze taak ervoor te zorgen dat jullie op het pad naar Ascentie reizen, en dat alle voorbereidingen op tijd gereed zijn om Moeder Aarde hierbij te betrekken.Elke week die voorbij gaat geeft jullie ook een andere kans om jullie vibraties te verhogen, omdat van buiten jullie Aarde stromen met hoge energie naar jullie gestuurd worden. Het is een voortdurend proces en je kunt zogezegd met de stroom meegaan, en geleidelijk aan opgetild worden zodat je klaar bent wanneer de Ascentie plaatsvindt. Je moet jezelf simpelweg niet toestaan actief betrokken te worden bij het negatieve dat jou omringt, maar het in plaats daarvan jouw Licht en Liefde sturen. Je wordt op deze manier krachtiger, en je moet je wellicht nog steeds je werkelijke potentieel realiseren. Het is bijvoorbeeld van toepassing op de genezing van het Zelf of van anderen, en als je jezelf bekwaam voelt waarom zou je jouw vaardigheden dan niet uittesten. Wordt een kanaal van Licht en laat dit licht door je heen stromen terwijl je het stuurt naar het aura van de persoon waarover het gaat. Dat is een hele simpele manier om genezende energie te vervoeren naar iemand anders, of zelfs naar dieren als dat je wens is. Laat jouw genezing vergezeld gaan van een mantra of gebed om hulp van een Meester of een Engel, en zij zullen je bekrachtigen.Jullie hebben onschatbare krachten die jullie kant opkomen als je de eindtijd nadert, en je zult deze krachten aannemen en hen verfijnen tot nog hogere niveaus. Genezing zal bijvoorbeeld ogenblikkelijk optreden door de kracht van de gedachte. Jullie creatieve vaardigheden zullen het je mogelijk maken om te precies te manifesteren wat je nodig hebt, door alleen de gedachte. Het zal hetzelfde zijn als je ergens anders heen wilt, dat zal ook gebeuren door het gebruik van gedachten. Zelfs nu gebruik je deze macht, maar je hebt waarschijnlijk weinig of geen idee van wat je werkelijk doet. Bekijk het op deze manier: op welke plaats jij je ook focust, die plaats zal reageren. Natuurlijk zowel om positieve als negatieve redenen. Dit is waarom je moet waken voor het wensen van leed aan andere personen, want als je verantwoordelijk bent voor iets van dien aard zal het op enig moment zeker naar jou terugkeren. Dit is specifiek waarheid als je omgaat met diegenen die voldoende gevorderd zijn om een beschermingsveld om zichzelf heen te plaatsen. Die persoon kun jij zelf zijn als je jezelf eraan herinnert je te omringen met Licht, en het als een cocon te visualiseren waarin je lichaam veilig verblijft.Jullie spirituele reis door vele levens bereikt haar einde waar het dualiteit betreft. Echter, de reis zal nog steeds doorgaan tijdens en na Ascentie, en je zult nooit stoppen met leren als je je weg zoekt door de hogere dimensies. Dat zal je verder brengen op jouw evolutionaire pad, totdat je de Bron bereikt. Jullie hebben bijna het moeilijke stuk voltooid via het vinden van je weg door de uitdagingen van de dualiteit, en het is een zeer moeilijke tijd geweest om naar het Licht te reiken. Het begrijpen van het doel van het leven is het meest belangrijke, en een stap voorwaarts die je stevig op jouw spirituele pad zet. Het is ook zo dat het accepteren van de Eenheid van alle leven je zal verheffen naar een punt van hoger bewustzijn. Je kunt dat dan uiten door jouw liefde en Licht te delen met alle levensvormen. Je zult de dingen in een nieuw licht zien en terugtrekking zal niet langer iets zijn waar jij aan bijdraagt. Het wordt overbodig in jouw denken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik moet jullie zeggen Dierbaren, dat wanneer je anderen kunt plaatsen voor het Zelf, je werkelijk ver op weg bent op het pad naar Ascentie. Wanneer je de ervaringen van anderen zonder oordelen kunt laten plaatsvinden, en accepteert dat zij voortkomen uit keuze door de vrije wil, dan heb je de volgende horde genomen. Wij van de Galactische Federatie kijken naar de Aarde, en zien het negatieve dat plaatsvindt, maar wij oordelen niet en weten dat het uiteindelijk allemaal voorbij zal gaan en dat jullie allemaal sterker zullen zijn als gevolg hiervan. In dit leven heb je waarschijnlijk meer geleerd dan in elke andere tijd, omdat de vibraties recent gestart zijn met het verlichten van jullie allemaal tot een grotere staat van bewustzijn. Terwijl het Licht krachtiger wordt versnelt het jullie persoonlijke groei, en het is een wonderlijke aanblik om het Licht te zien schijnen vanaf de Aarde waar eens zoveel in het duister bestond.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Vertaler: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS