Followers

Google+ Followers

woensdag 3 augustus 2011

August 1, 2011

SaLuSa  1-August-2011De deur naar verandering gaat verder open en jullie beginnen te beseffen dat er geen terugkeer mogelijk is naar oude systemen. Het wordt zelfs meer dan ooit duidelijk dat een beschaving die op de drempel van Ascentie staat, door moet naar een nieuw trillingsniveau. Het Licht wenkt jullie je te verheffen en alles achter te laten wat jullie doel niet meer dient. Het is zo duidelijk dat de oude systemen hebben gefaald, maar niet door jullie als individu want jullie bezaten niet de macht. Het faalde omdat het systeem geen geldelijke structuur in stand kon houden die zoveel rijkdom in de handen van zo weinig mensen plaatste. Er vinden veranderingen plaats waardoor binnenkort de noodzakelijke stappen kunnen worden gezet die de situatie rechtzetten en het zal worden gekenmerkt door een geheel nieuw financieel systeem. Een systeem dat eerlijk en rechtvaardig is en jullie geld beschermt tegen oneerlijke wetten en belastingen. Alles is klaar om van start te gaan en de invoering ervan kan niet veel langer wachten.

Jullie zijn de komende maanden eigenlijk verzekerd van een buitengewoon interessante tijd. De chaos houdt aan en daardoor zoeken de mensen naar oplossingen en eisen zij actie van hun regering die niet in staat lijkt te kunnen reageren. De reden is dat zij aan oude methoden vasthouden om een systeem te repareren dat ontwricht is en niet meer is te herstellen. Ze hebben weinig of geen idee hoe ze er mee om moeten gaan en de tijd voor de verschijning van nieuwe regeringen is aangebroken. Ook dat is allemaal voorhanden, en ofschoon jullie tot nu toe nog geen enkele actie hebben gezien, duurt dat niet lang meer. We hebben gedurende een aantal jaren onze plannen beetje bij beetje vastgelegd, die zo snel tot ontwikkeling zullen komen dat jullie verbaasd zullen zijn over hoe snel dingen op hun plaats vallen. Jullie zijn heel bijzondere zielen die hun tijd in de dualiteit er bijna op hebben zitten en jullie hebben recht op een kwantumsprong vooruit waarmee jullie naar de hogere trillingen worden verheven. Nu 11.11.11 zo snel nadert, zullen jullie je realiseren dat dit zo’n gelegenheid is waarop jullie een plotselinge verheffing gaan ervaren.

Door het controleren van jullie bewustzijnsniveaus weten we dat dit jaar een drastische groei ervan heeft laten zien, in die zin dat het jullie vermogen weerspiegelde om met meer gemak de lagere trilling te hanteren. Jullie zijn veel beter in het handhaven van jullie focus op het Licht en als gevolg daarvan worden jullie er niet door beïnvloed. Feitelijk verspreiden jullie nu bewust het Licht en dat helpt andere zielen zich te verheffen. Het gewoon aanwezig zijn in de nabijheid van iemand anders is voldoende om bij hen een indruk achter te laten. Veel van de Indigo kinderen zijn nu ook oud genoeg om hun talenten in te brengen, en zij hebben een zeer hoog niveau van wijsheid om te delen. Toch spreken dergelijke ontwikkelde zielen zelden over hun capaciteiten maar doen hun werk zonder nauwelijks te worden opgemerkt. Velen van hen hebben belangrijke rollen te vervullen in de nabije toekomst, en hun leiderschapskwaliteiten zullen uiterst welkom zijn.

Wij van de Galactische Federatie zijn zeker een belangrijke factor in de onmiddellijke toekomst en er lijkt nu een algemene acceptatie van ons bestaan aanwezig te zijn. Het is van essentieel belang voor jullie succes en wij hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat degenen die aan Ascentie wensen deel te nemen, op tijd klaar zijn. Er is weinig risico dat het anders loopt en in feite maken wij op onze beurt ook weer deel uit van een grotere confederatie die indien nodig beschikbaar is. Jullie duisteren kunnen gedachten koesteren over het ophouden van onze vooruitgang, maar eerlijk gezegd hebben ze geen idee waar ze echt tegen vechten. Zij kunnen met onze veruit superieure technologie in hun voetsporen worden gestopt en er is dus niets anders te vrezen dan een overwinning van het Licht.

Wij hebben regelmatig besloten bijeenkomsten om jullie positie te bespreken en onze plannen zo nodig aan te passen. Het kan misschien lang geduurd hebben om op dit specifieke punt te belanden maar er is algemene tevredenheid over de plannen om jullie verder te krijgen. Er gebeurt op dit moment een heleboel en de duisteren beginnen moe te worden van hun gebrek aan succes. Waar zij zich ooit onoverwinnelijk voelden, zijn zij in vele opzichten de architecten geweest van hun eigen ondergang. De overduidelijke complotten tegen jullie zoals 11 september hebben hun arrogantie aangetoond en hun minachting voor menselijk leven. Het tart de overtuiging dat zij dachten dat hun leugens en pogingen om hun daden te verhullen geslikt zouden worden door de professionele mensen die er doorheen konden kijken. Er moet slechts een juridisch standpunt worden ingenomen tegenover de Illuminatie om hen uit hun machtsposities te verwijderen. Dat komt er en onze bondgenoten zijn goed op weg met hun voornemen zo’n maatregel te nemen.

We zijn begonnen met ons plan zelfs nog meer mensen vertrouwd te maken met het zien van ons in jullie luchtruim. Dat betekent meer vluchten en een concentratie op gebieden waar we niet zo regelmatig worden gezien. Het komt nu voor dat jullie nauwelijks acht slaan op ons en dat laat zien hoe vertrouwd jullie zijn met onze vloot. We worden veel meer als vriendelijke bezoekers van jullie Aarde geaccepteerd, en regelrechte angst is nu uiterst ongebruikelijk. Aangezien er campagnes zijn om ons als boosaardige buitenaardsen af te schilderen, is dat een hele prestatie en alle dank gaat uit naar degenen onder jullie die eraan werken dat in balans te brengen. Het is voor mensen heel belangrijk dat als zij van de Greys horen, ze onthouden dat zij geen lid zijn van de Galactische Federatie. Zij zijn op Aarde op uitnodiging van de V.S., die al vele jaren met ze werken in een technologische uitwisseling.

Wanneer we op Aarde arriveren zal dat ook op uitnodiging zijn want we hebben met jullie president gesproken en de noodzaak om onverwijld met het plan voor Ascentie door te gaan is begrepen en geaccepteerd. We zullen open zijn over onze bedoelingen en jullie zullen precies weten wat we wat jullie betreft, doen. Feitelijk zullen we de natie toespreken zodat zij weten waarom we hier zijn en zodat het ronduit wordt begrepen. We zullen publiciteit krijgen in de media en er zal journalistieke vrijheid zijn om waarheidsgetrouw zonder enige censuur te rapporteren. In dat opzicht zijn jullie momenteel behoorlijk aan de Illuminatie overgeleverd die nog steeds bijna alle nieuwskanalen controleren. Jullie zijn voor de gek gehouden, voorgelogen en om de tuin geleid gedurende vele, vele jaren. Jullie krijgen transparant bestuur en open verslaggeving om jullie vertrouwen in vrijheid van meningsuiting te herstellen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geniet van deze mogelijkheden om jullie van de waarheid bewust te laten worden. We hebben het pas een heel klein beetje oppervlakkig behandeld en jullie ware geschiedenis zal jullie vrijwel zeker verrassen. Onthoud dat de duisteren jullie Aarde duizenden jaren heeft beheerst, waarbij er geleidelijk werd gewerkt aan een complete controle van de bevolking en haar rijkdommen. Zij veroorzaakten in oudere cycli grote verwoestingen waarbij hele beschavingen werden vernietigd. Dat zal niet opnieuw gebeuren en dat is het woord van de Schepper.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean 


Originals and translations of Galactic Messages available at
http://www.galacticchannelings.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS