Followers

Google+ Followers

maandag 1 augustus 2011

July 25, 2011

SaLuSa  25-juli-2011Jullie zijn zo’n verzameling van verschillende persoonlijkheden dat het geen wonder is dat jullie confrontaties soms met ruzie eindigen. Het is duidelijk dat als het jullie niet lukt er samen uit te komen het soms beter is elkaar te mijden. Maar als je werkt aan de verheffing van jezelf naar het Licht zou je kunnen overwegen erop terug te komen en te kijken naar herstel van de toegebrachte schade. Het kan beter nu worden afgehandeld, want er zijn niet veel kwesties die onoplosbaar zijn als beide partijen hun verschillen wensen bij te leggen. Jullie kunnen voor die tijd niet volledig tot vooruitgang komen en door het te doen, kom je opnieuw een stap dichter bij het vermogen Onvoorwaardelijke Liefde te uiten. Wanneer jullie hierin slagen in familiekringen en met vrienden is er geen reden waarom je dat niet naar alle zielen zou uitbreiden.

Als disclosure plaatsvindt, komen er steeds meer onthullingen over de activiteiten van de duisteren en net zoals met 11 september zal er veel woede en walging ontstaan als de echte daders bekend worden. We zouden graag zien dat als het eenmaal is verkondigd, jullie snel begrijpen dat zo’n duisternis grote volumes Licht nodig heeft om te worden omgevormd. In dat geval zouden jullie in je hart het Licht in die zielen erkennen die dringend wakker moeten worden. De oude gewoonten van de Mens zouden terzijde moeten worden geschoven zodat er geen roep om wraak is, maar in plaats daarvan rehabilitatie. Onthoud dat zelfs de meest geharde harten hun goddelijke vonk nooit helemaal kwijt raken, en dat die opnieuw kan ontvlammen.

De Mens kan zichzelf uiteraard niet boven de duisteren plaatsen als hij precies dezelfde methoden gebruikt om hen te waarschuwen en voor hun daden te bestraffen. De reacties van de mensen zullen op zichzelf voldoende zijn om hen jullie gevoelens kenbaar te maken, en het kan hen er toch toe brengen hun activiteiten naar hun medemens nauwkeurig te onderzoeken. Gezien vanuit het grote spel van de dualiteit dat tot een einde komt, begrijpen jullie misschien dat het niet gespeeld had kunnen worden tenzij een aantal zielen instemden met het aannemen van noodzakelijke rollen om het Licht uit te dagen. Als jullie dergelijke structuren begrijpen, zal je merken dat het veel gemakkelijker wordt je aandacht bij het Licht te houden. Niets anders is belangrijker op dit moment als je niet wilt worden afgeleid van je plan om te ascenderen.

Binnenkort krijgen alle eenheden het groene licht en dan hebben jullie meer dan genoeg om jezelf mee bezig te houden en het leven zal een beetje hectisch maar spannend worden. In eerste instantie zullen velen het moeilijk vinden onze aanwezigheid te accepteren, maar we zullen het rustig aan doen voordat we ons aan jullie opdringen. We zijn ons bewust van de toenemende aantallen mensen die nu blij zijn ons te zien komen, en dat brengt een massale vertoning van onze vloot veel dichterbij. Momenteel behoort dat echter niet tot de belangrijkste missie die we hebben, want de Aarde moet voor ons een veilig niveau hebben bereikt om te kunnen beginnen. Er is geen urgentie aan verbonden maar natuurlijk verwelkomen we de mogelijkheid jullie op een manier te begroeten die duidelijk maakt dat wij als vrienden komen. Uiteindelijk zullen we schouder aan schouder staan met jullie nieuw aangestelde leiders en jullie zullen zonder twijfel weten dat de bedreiging van de duisteren is verdwenen. Dan zullen jullie echt wat vooruitgang zien omdat alle projecten met volle kracht vooruit gaan.

Blijf je voorbereiden op Ascentie en zorg ervoor dat jullie trilling te allen tijde hoog is. Op die manier zouden jullie volledig moeten kunnen profiteren van de instroom van hogere energieën die verband houden met 11.11.11, en van daaruit zou het pad beslist gemakkelijker moeten worden. Er gaat zeker veel gebeuren om jullie omhoog geheven te houden, al komt het uiteindelijk toch echt op jullie zelf aan. Mensen van gelijksoortige geest zullen elkaar vinden en het zal tot een versterking van hun overtuigingen leiden. Maar het is zoals altijd wenselijk een open geest te hebben omdat jullie bereid moeten zijn nieuwe waarheden toe te voegen als je die tegenkomt. Geestelijke rigiditeit kan een barrière creëren die moeilijk te overbruggen is. Jullie zullen genoeg te overdenken hebben als we eenmaal openlijk met jullie kunnen converseren, want jullie zijn duizenden jaren lang met valse religieuze en historische overtuigingen gevoed, die op veel belangrijke punten absoluut onjuist zijn geweest. Maar jullie bewustzijn is na die duizenden jaren omhoog gegaan en wij zien velen die veel meer open zijn dan voorheen. Wij hebben het voordeel de waarheid te kunnen bewijzen van wat we aan jullie overdragen.

Ondanks dat het voor jullie zo moeilijk is geweest de waarheid over jullie zelf en de geschiedenis te vinden, zijn jullie toch vooruit gegaan. Het uitgangspunt is een geloof in God, welke naam je ook gebruikt, en de acceptatie dat God is Al Dat Is en de fontein van Liefde en Licht. Niets kan existeren zonder zijn bestaan in de energie van God, hetgeen de reden is waarom jullie alle levensvormen zouden moeten respecteren. Onthoud dat zelfs niet-bewuste levensvormen nog steeds een niveau van bewustzijn hebben, en net als al het andere verdienen zij jullie liefde en respect. De Mens was bedoeld om voor de andere Koninkrijken te zorgen maar heeft hen tot nu toe minachtend en harteloos behandeld. Sterker nog, de Mens heeft ze voor zijn eigen voordeel gebruikt terwijl er weinig begrip was voor hun behoeften. Jullie zullen in de toekomst jullie echte verwantschap begrijpen en je weer met elkaar verbinden.

Eigenlijk zijn alle Mensen liefdevolle wezens, het is alleen dat jullie zo vaak zijn gekwetst en geleerd hebben anderen als jullie potentiële vijanden te zien. Als jullie accepteren dat jullie Allen Een zijn, waarom zou je dan eigenlijk anderen anders willen behandelen dan hoe je zelf behandeld wenst te worden? Mededogen helpt enorm om de Eenheid te herstellen die ooit tussen jullie en al het andere bestond. Heeft de crimineel die van het Licht is afgedwaald er recht op, of is hij/zij een hopeloos geval. We zouden zeggen dat je geen onderscheid kan maken wanneer je mededogen hebt, en dat die uitdaging blijft terugkomen tijdens de rest van jullie leven in de dualiteit. Jullie kunnen misschien niet alles zijn voor iedereen, maar wat kost het jullie mededogen te tonen wat een aspect is van Onvoorwaardelijke Liefde.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie voor het lezen van deze berichten die bedoeld zijn om jullie te ondersteunen bij jullie reis naar Ascentie. Maak je geen zorgen als je niet onmiddellijk opgewassen bent tegen de uitdagingen van het leven, maar zolang de intentie bestaat zullen jullie uiteindelijk slagen. Alles wat jullie bereiken begint met een gedachte en dat wetende is het verstandig ze te controleren om te voorkomen dat je iets aantrekt wat je niet echt wilt. Dit is wederom moeilijk vast te houden maar probeer het, en als jullie je vergissen, verplaats je snel je gedachten naar iets anders. Uiteindelijk lukt het jullie en daarvan zijn jullie verzekerd.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean 


Originals and translations of Galactic Messages available at
http://www.galacticchannelings.com/

<

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS