Followers

Google+ Followers

maandag 1 augustus 2011

July 27, 2011

SaLuSa  27-juli-2011Veel van de gebeurtenissen waar jullie op hebben gewacht zijn, zoals jullie wellicht beseffen, dankzij de werkzaamheden van onze bondgenoten begonnen. Het plan werd vastgesteld en beetje bij beetje vordert het, en jullie zullen zeker nu en dan het patroon zien dat ontstaat en herkennen wat er gebeurt. Inmiddels zullen jullie een verband hebben gelegd tussen de verslechterende financiële omstandigheden in het Westen en de aanstaande veranderingen, die er gebruik van zullen maken door de implementatie van een volledig nieuw systeem. Het is lang geleden beloofd en opgericht door Sint Germain, die altijd aan de basis ervan heeft gestaan en natuurlijk nog steeds aan de invoering ervan werkt. Hij is al honderden jaren continue toegewijd, en hij werkte in jullie belang om ervoor te zorgen dat het volgens plan wordt voltooid. Sint Germain heeft jullie inderdaad onder verschillende identiteiten al duizenden jaren geleid.

Begrijpelijkerwijs zijn jullie je voor een groot deel niet bewust van hoeveel grote Meesters jullie beschaving uit de duisternis naar een pad van Licht hebben geleid. Zij zijn gekomen in antwoord op jullie gebeden, om te worden bevrijd van de ban van verdorvenheid en kwaad waar de wereld mee werd omringd. Maar zij moesten het betrokken karma erkennen en laten uitwerken. Het pad tussen wat jullie goed en kwaad noemen is heel smal geweest maar het Licht is nu tussenbeide gekomen en gaat ongestoord verder. De weg is goed verlicht en de aanwezigen zijn goed beschermd, op voorwaarde dat zij hun schild handhaven. Jullie hebben natuurlijk andere vormen van bescherming, waaronder niet op de laatste plaats jullie eigen gidsen en engelachtige Wezens. Doe zo vaak als nodig is een beroep op hen want ze zijn het nooit beu goede daden voor jullie te verrichten en dat geeft hen enorm veel voldoening.

Er zal altijd, wat er ook gebeurt, enige strijd zijn tussen de mensen omdat er sterke opvattingen bestaan over wat de laatste maanden voor iedereen inhouden. Laat anderen gewoon hun standpunt hebben en maak je geen zorgen als zij die van jou betwisten, want jullie scheppingskracht zorgt ervoor dat er meer dan één pad leidt naar de laatste dagen waarop Ascentie plaatsvindt. Jullie vrije wil is zelfs in de eindtijden van toepassing en jullie kunnen beleven wat je wil, maar we adviseren je eigen overtuiging te volgen. Niemand zou druk moeten uitoefenen op een ander om met hem mee te gaan, maar laat iedere ziel haar eigen beslissing nemen. Als dingen nu niet duidelijk lijken te zijn, kan je ervan op aan dat zaken worden opgehelderd zodat ieder van jullie de mogelijkheden kent.

Onze aanwezigheid zal natuurlijk een sterke invloed zijn, en tot op zekere hoogte is het noodzakelijk voor jullie zodat jullie weten waar jullie eigen toekomst op lijkt. Vanuit jullie huidige positie naar ons niveau is een grote sprong voorwaarts en jullie hebben alleen maar te winnen. Natuurlijk moeten jullie eerst hogere bewustzijnsniveaus bereiken en jullie zullen weten of het je is gelukt. We hebben jullie altijd uitgelegd dat de intentie om te ascenderen de eerste stap is, maar dat jullie van daaruit het leven moeten leiden dat jullie ambiëren. Dienstbaarheid aan anderen brengt jullie een heel eind op weg naar het bereiken van jullie doel. Jullie hoeven geen wonderen te verrichten maar alleen al door jullie voorbeeld zullen jullie anderen goed kunnen helpen. Zie in anderen jezelf en weet dat jullie Allemaal Een zijn, en jullie taken zullen zoveel gemakkelijker worden.

Dierbaren, we zijn nog nooit zo dicht bij disclosure geweest, en gestaag komt het in beeld. Hoe dan ook komen er meer feiten over ons in jullie publieke arena dan ooit tevoren en onze activiteiten worden meer bekend. Dat staan we toe want het werd tijd dat jullie weten hoeveel we voor jullie doen, en op het moment zijn we behoorlijk druk met de duisteren op hun plek te houden. We zorgen ervoor dat hun plannen slechts een beperkte mate van slagen hebben, terwijl we elke kans aangrijpen om zaken in ons voordeel te veranderen. Omdat we weten wat ze van plan zijn, is het voor ons gemakkelijk door middel van de aanwezigheid van onze bondgenoten in te grijpen. Natuurlijk kunnen we ook indien nodig direct actie ondernemen en het op zo’n manier doen dat we niet worden beschuldigd van bemoeienis met jullie zaken. Jullie moeten onthouden dat jullie als beschaving op Aarde zijn om de dualiteit te ervaren en dat we jullie niet moeten weerhouden van jullie eigen activiteiten te leren.

Jullie spirituele vooruitgang blijft het belangrijkste onderwerp voor jullie en het is inderdaad jullie reden voor het aannemen van de uitdaging om door de dualiteit te gaan. Het was zwaar en veeleisend maar jullie hebben er een immens aantal lessen uit geleerd. Terugkeren naar Meesterschap gebeurt niet in één nacht maar dat is altijd jullie doel geweest. Velen van jullie staan op de drempel van succes en jullie zullen om die reden de aanloop naar Ascentie gemakkelijker vinden. Ieder van jullie heeft met een levensplan ingestemd om je exact daar te brengen waar je wilt zijn, dus volg je intuïtieve leiding. Geen twee zielen zijn hetzelfde maar jullie zullen zielen vinden met een vergelijkbare benadering. Het is meestal om die reden dat jullie tot elkaar worden aangetrokken en groepen vormen die in harmonie met elkaar kunnen samenwerken.

We zouden de oorlogswapens kunnen smoren als dat vanwege goddelijke instructies was vereist, en op een gegeven moment is dat misschien nodig. In de tussentijd kunnen we ons niet mengen in kwesties tussen landen en iedere onenigheid is een nieuwe uitdaging om vreedzame oplossingen te zoeken. Jammer genoeg zijn er gevestigde belangen die profiteren van oorlogen en zij hebben geen intentie ze te stoppen tenzij ze krijgen wat ze willen. Druk uitoefenen vanuit andere landen is een stap in de goede richting maar het zou mogelijk moeten zijn een vreedzame oplossing in te voeren als oprecht naar vrede wordt verlangd. De dagen van het opnemen van de wapens tegen elkaar verdwijnen heel snel en er zal in de nabije toekomst een volledige wereldvrede worden afgekondigd. Wij zullen het dan mogen afdwingen en alle oorlogsmachines en wapens zullen worden vernietigd. Jullie kunnen het bestaan van dergelijke lage energieën zeker niet toestaan als jullie het Licht naar de Aarde brengen en in het Ascentieproces zitten.

We houden ons bezig met oorlogen maar als de Galactische Federatie is het onze verantwoordelijkheid om ze overal in het Universum te beëindigen. We doen dat door middel van onderhandeling en er is geen situatie die onze diplomaten niet kunnen oplossen. We hebben wat jullie betreft vele malen aangeboden vrede in jullie wereld tot stand te brengen maar jullie zullen al weten dat ons aanbod telkens werd afgewezen. Dit keer beantwoorden we de roep om vrede vanuit jullie bevolking, en reageren we op het Goddelijk decreet dat een datum heeft ingevoerd waarop alle oorlogen moeten stoppen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me bevoorrecht deel uit te maken van een kosmische organisatie die bestemd is om vrede te brengen op jullie belegerde planeet.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean 


Originals and translations of Galactic Messages available at
http://www.galacticchannelings.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS