Followers

Google+ Followers

maandag 1 augustus 2011

July 29, 2011

SaLuSa  29-July-2011Bij sommige mensen die zich bewust zijn van de aanstaande veranderingen omarmt hun verstand niet het idee van Ascentie. Dat zal daarom de omvang van hun ervaringen beperken maar hun bewustzijnsniveau kan nog steeds toenemen. Dat is belangrijk voor hen omdat zij hun volgende levens op een vergelijkbaar niveau in de dualiteit voortzetten. Zij zullen nog steeds onderbewuste herinneringen hebben aan het verleden waardoor ze naar hogere niveaus kunnen streven dan voorheen. Jullie verliezen niet de opbrengsten van jullie ervaringen als de cycli veranderen en jullie zullen met dat voordeel aan een nieuwe beginnen. Degenen onder jullie die voor Ascentie hebben gekozen, zullen volledig bewust van hun ervaringen verder gaan en jullie bewustzijnsniveaus zullen ook substantieel zijn toegenomen.

Jullie ervaringen op Aarde werden door jullie gecreëerd, want jullie is volledige keuzevrijheid gegeven. Ze dragen weinig gelijkenis met het leven in de hogere dimensies en eigenlijk hadden jullie ook niet hetzelfde bestaansniveau kunnen creëren, tenzij jullie een kwantumsprong in jullie bewustzijn hadden beleefd. Dat is wat nu gebeurt en hoe meer jullie individuele niveaus toenemen, des te sterker jullie scheppingskrachten ook gaan toenemen. Geloof in je eigen kracht zal helpen wanneer je bezig bent met zelf-genezing, maar jullie moeten 100% overtuigd zijn van jullie vermogen daartoe. De Wet van Aantrekkingskracht speelt een rol en jullie zullen meer succes bereiken als je de positieve houding aanneemt dat “je genezen bent”. Jullie hebben normaal gesproken het standpunt dat je eerst zou moeten vragen genezen te worden, in plaats van dat jullie je lichaam informeren dat “het is genezen”. Degenen onder jullie die regelmatig stellen dat “jullie gezond en in harmonie en balans zijn” behouden een volstrekt positieve benadering en als resultaat trekken jullie dat aan. Klopt het ook niet, kijkend naar het omgekeerde, dat sommige mensen zichzelf voortdurend vertellen dat ze ziek zijn en dat ze bijgevolg nooit beter lijken te worden. Dat wil niet zeggen dat ze niet ziek zijn, maar ongewild verlengen ze hun problemen door bij hun aandoeningen stil te blijven staan in plaats van bij de genezing.

Maar voor het einde van deze cyclus worden er veel mogelijkheden gegeven om allerhande ziektes en aandoeningen te genezen. Er komen verschillende soorten van genezing maar ze sluiten allemaal aan bij New Age technologieën die absoluut geen bijwerkingen hebben. Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels wel weten zal jullie lichaam in de hogere dimensies uit materiaal van een veel hogere trilling bestaan wat ziektevrij is. Daarom zal alles om jullie heen ook in een staat van perfectie verkeren, hetgeen betekent dat als jullie nu onvolkomenheden hebben zoals enige vorm van invaliditeit, het hersteld zal zijn voor jullie ascenderen. Dat is mogelijk omdat jullie zelfs nu de originele blauwdruk van jullie perfecte lichaam bij je dragen en deze kan worden geactiveerd. De meest welkome verandering zal misschien zijn te merken dat jullie nieuwe lichaam in perfecte conditie blijft en dat jullie voor altijd jong en in topvorm blijven. Verder zullen jullie dankzij jullie individuele krachten in staat zijn alle kenmerken naar wens te veranderen.

Jullie zullen ons weldra tussen jullie aantreffen en opmerken dat wij allemaal jeugdig zijn. Verder zullen jullie zien dat wij gelukkig zijn en altijd in een volledig vredige toestand. Wij zijn niet vatbaar voor het hebben van stemmingen zoals mensen dat hebben en we worden zeker niet boos of driftig. We ondergaan natuurlijk niet jullie belevenissen, maar zelfs in dat geval zouden we altijd kalm en vreedzaam zijn. Al die positieve kenmerken krijgen jullie allemaal ook en als de trillingen om jullie heen blijven toenemen, zullen jullie ook ten goede veranderen en alles van mindere trilling kunnen opruimen. Jullie zullen zelfs tussen nu en het einde van de cyclus hele grote veranderingen in jezelf opmerken. In alle dingen ontstaat harmonie en balans en dit houdt zelfs na Ascentie aan.

Ongeacht wat sommige mensen over de toekomst leren, willen zij hun aardse genoegens niet opgeven. Punt is dat sommige daarvan, hoe dan ook, niet voorbij deze dimensie kunnen worden meegenomen. Ze kunnen echter door iets worden vervangen wat veel meer voldoening geeft maar het is aan jullie dit door eigen ervaringen te ontdekken. De pleziertjes van de Mens zijn juist vaak de dingen die ziekte en ellende veroorzaken maar sommige mensen zien het verband niet. Jullie die wat beter zijn ingelicht zullen weten waar we het over hebben, ook omdat jullie het niet moeilijk hebben gevonden het op te geven. Jullie lichaam is jullie tempel en het is jullie verantwoordelijkheid ervoor te zorgen als het je goed van dienst moet zijn. Roken en het innemen van drugs is heel schadelijk en soms is dit onomkeerbaar. Inderdaad leiden de meeste bezigheden van deze aard jullie naar een pad van verval.

Dierbaren, het is belangrijker dan ooit dat jullie je lichaam met liefde en zorg behandelen. Help de trilling ervan te verhogen door zuiver te leven en door activiteiten en woorden die ook het Licht bevatten. Wat jullie van binnen creëren zal mede bepalen of jullie voldoende zijn voorbereid om de hele weg naar Ascentie te bewandelen. Denk erover na wat je nodig hebt om een Licht Wezen te worden als dat je doel is, en de tijd vliegt snel door jullie handen. Als jullie het merendeel van jullie lagere trillingen al hebben overwonnen, zijn jullie goed op weg naar succes. Het laat zien dat jullie je intentie hebben toegepast om jezelf te zuiveren van wat wij vaak jullie ongewenste bagage noemen. Wanneer jullie eenmaal weten dat jullie dit kunnen, zal jullie geest- en wilskracht je altijd verder brengen. Jullie hebben absoluut niets te vrezen.

Deze periode wordt dynamisch omdat er zoveel staat te gebeuren. De duisteren kunnen de sluisdeuren niet veel langer gesloten houden. De druk is aan het toenemen en het harde werken van onze bondgenoten betaalt zich weldra uit. Over de hele wereld vinden gevechten plaats tussen het duister en het Licht en mensen worden gemobiliseerd om hun autoriteiten te confronteren en een einde aan hun heerschappij te eisen. Het bedrog en de leugens zijn niet meer in staat de mensen voor de gek te houden, die hun macht al wat langere tijd aan het terugpakken zijn. Er bestaat geen grotere kracht om veranderingen af te dwingen dan de macht van het volk en het blijft elke dag verder toenemen. Angst is minder succesvol in het onder controle houden van de mensen door de duisteren. Zij verliezen hun grip en ook hun geloof dat zij de wereld echt kunnen blijven leiden naar hun gewenste richting om hen te onderwerpen aan een Wereld Regering. Dat zal niet gebeuren en er is geen sprake van totale slavernij.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie het net sluiten om degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor jullie huidige problemen. Geloof ons dat ze veel grootschaliger zijn dan jullie je kunnen voorstellen maar alles komt te zijner tijd uit.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean 


Originals and translations of Galactic Messages available at
http://www.galacticchannelings.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS