Followers

Google+ Followers

woensdag 3 augustus 2011

August 3, 2011


SaLuSa  3-August-2011Laat niemand je vertrouwen in de toekomst afpakken, waarvan verschillende versies bestaan. Houd vast aan de versie die met jouw inzichten resoneert en zeer binnenkort gaan jullie gebeurtenissen zien plaatsvinden die het pad aangeven welke jullie beschaving opgaat. Wees evengoed niet te star en accepteer veranderingen wanneer je kunt die overeenstemmen met je begrip en houd er rekening mee. Alles zal in de niet zo verre toekomst duidelijk worden, en zal een samenkomst teweegbrengen van mensen van gelijksoortige geest. Het alternatief voor Ascentie zal sommige mensen in twijfel houden, en leidt waarschijnlijk tot een toestand die beter kan worden vermeden omdat die angst inboezemt in hun gedachten. Op wat voor manier jullie de eindtijden ook zien, het is belangrijk een doel te hebben om naar toe te werken. De huidige onvermijdelijke conclusie is dat jullie beschaving uit elkaar valt en dat jullie leiders de belangrijke veranderingen niet zien of willen overwegen die nodig zijn om zaken recht te zetten. Sommige politici moeten geprezen worden voor hun inzichten, maar het zijn er te weinig om de massa’s te kunnen beïnvloeden die ongeacht de situatie de partijlijn uitzetten.Maar wij zijn ons goed bewust van de toegewijde zielen die veranderingen in het belang van iedereen willen bewerkstelligen en hun oprechte intentie zal hen uiteindelijk naar de voorgrond brengen. Zij incarneerden juist omwille van deze specifieke tijd en hun capaciteiten en spiritueel verlangen om het beste voor de mensheid tot stand te brengen zal niet worden verspild. Zij wachten hun tijd af en weten intuïtief dat het niet lang meer duurt voor ze in actie moeten komen. Dierbaren, jullie zijn allemaal op dit moment hier omdat het een belangrijke tijd in jullie evolutie is maar jullie zijn niet allemaal sleutelfiguren in de laatste fase naar Ascentie. Feitelijk zijn de meesten van jullie hier om gewoon van het Licht te zijn en dat overal waar jullie heen gaan om je heen te verspreiden. Wanneer jullie je afvragen wat je kan doen om te helpen is dat alles wat je hoeft te doen en het helpt de trilling op Aarde te verhogen. Volg je intuïtie en als het aan jou is om in een andere hoedanigheid te dienen dan kan je er van op aan dat jij je daar bewust van wordt gemaakt. Oefen een kalmerende invloed uit wanneer anderen angst vertonen en help hen jouw geruststelling ook te voelen dat alles in orde komt.Wanneer wij van de Galactische Federatie officieel zijn erkend zal dat op zichzelf natuurlijk ook helpen om het vertrouwen van de mensen te laten toenemen. Het zal duidelijk worden waarom we bij jullie komen en wanneer men beseft dat we komen om jullie wereldvrede te brengen, zal er een grote verheffing plaatsvinden. Dat is natuurlijk alleen nog maar het begin want we hebben veel te doen in verband met de voorbereidingen om de Aarde te reinigen. Het wordt ook een drukke tijd om ervoor te zorgen dat iedere ziel de betekenis van de eindtijden begrijpt. Maar het is een taak die ruimschoots binnen ons vermogen ligt en er zullen officiële programma’s komen waarin alle details worden gegeven van de mogelijkheden die er voor jullie zijn. Wij begrijpen dat jullie vrije wil moet worden gerespecteerd en dat jullie soevereine Wezens zijn, en de feiten zullen ter informatie aan jullie worden voorgelegd. De laatste keuze wat betreft jullie spirituele evolutie zal altijd aan jullie zijn.Kijk verder dan jullie huidige wereldproblemen want zij bestaan slechts tijdelijk en maken plaats voor de Nieuwe Tijd die jullie naar de hogere dimensies lanceert. Het is een natuurlijk vorm van progressie omdat alles altijd op weg is naar de Bron van Al Dat Is. Zoals jullie inmiddels moeten beseffen is het jullie Universum dat ascendeert en kan jullie Aarde niet de onvermijdelijke en gewenste verheffing tegenhouden. Het is goddelijk verordend en niets zal de voortgang ervan stoppen, behalve als de Schepper een nieuw decreet zou uitvaardigen. De wonderen van de evolutie zijn echt verbazingwekkend, al zijn jullie misschien niet in staat de omvang van wat er gebeurt te bevatten. Grote Wezens met immense macht zijn betrokken bij wat er staat te gebeuren en het is onmogelijk dit zodanig te verwoorden dat jullie het helemaal zouden begrijpen.Degenen die niet van het Licht zijn maar de voorkeur geven aan de donkere zijde zitten in angst als ze de wereld uit elkaar zien vallen, terwijl jullie van het Licht juist zoveel hebben om naar uit te kijken. Waarschijnlijk zakken ze verder weg in het moeras en zoeken ze troost in drank en drugs. Hopelijk worden velen aangemoedigd naar het Licht te kijken voor een pad om tot de normaliteit terug te keren wanneer de waarheid over ons en de aanstaande Ascentie bekend is. Misschien doen ze niet genoeg om hun trilling voldoende te verhogen om te ascenderen maar elke nu gemaakte vooruitgang zal van waarde zijn wanneer zij aan hun volgende cyclus beginnen. Er is geen sprake van dat een ziel verkregen vooruitgang door het verhogen van haar bewustzijnsniveau verliest. Zolang als jullie je verder ontwikkelen, zal er nooit als een mislukking naar jullie worden gekeken want het kan zo langzaam of zo snel gaan als jullie zelf beslissen.Met het zo snel naderen van de eindtijden kunnen zielen ervoor gekozen hebben alle resterende karmische ervaringen op zich te nemen. Het is voor velen daarom een hectische tijd en in het bijzonder op persoonlijk vlak. Wanneer jullie ascenderen zal alles door jullie zijn opgelost of door middel van de Wet van Genade zijn “doorgehaald”. Omdat jullie in een veel hoger trillingsniveau zullen zitten waar balans en harmonie is, is er werkelijk niets dat jullie ertoe brengt opnieuw karma op te lopen. Op dat niveau zullen jullie gedachten en daden van nature mee stromen met de hogere trillingen en de lagere denkwijzen zullen uit je bewustzijn zijn opgeruimd. Het is een terugkeer naar jullie natuurlijke staat van zijn zoals jullie waren voor de afdaling naar de 3e dimensie.Eigenlijk zijn jullie al begonnen aan het afschudden van deze ongewenste en onnodige denkwijzen als jullie meer Licht in je op nemen omdat ze niet verenigbaar zijn. Het wordt daarom steeds gemakkelijker dergelijke problemen te hanteren, hoe verder jullie het pad naar Ascentie bereizen. Jullie zullen 2012 met een verhoogde trilling beginnen als gevolg van 11.11.11 en de veranderingen zullen elkaar daarna snel opvolgen. Het wordt zeker een gedenkwaardig jaar en jullie zullen goed worden geïnformeerd over activiteiten in jullie Zonnestelsel want wij zullen informatie met jullie delen. We hebben geen geheimen en willen dat jullie volledig kunnen genieten van de gelegenheid met ons. Momenteel worden jullie over veel zaken nog in het duister gehouden maar dat zal binnenkort veranderen. De duisteren zijn soms naïef en lijken niet te begrijpen dat niets voor ons verborgen kan worden gehouden. Wij kunnen indien nodig teruggaan in de tijd om een bepaald punt te bewijzen, zoals noodzakelijk zou kunnen zijn wat betreft jullie geschiedenis. Jullie zijn echt serieus misleid en wij zullen ervoor zorgen dat jullie alles weten voor jullie ascenderen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat een groot aantal van jullie ervaart dat de tijd zich versnelt en jullie lijken minder tijd te hebben om je dagelijkse dingen te doen. Het biedt ook troost als de weken en maanden met razende snelheid voorbij vliegen. Voor je weet waar je bent, is Ascentie in zicht.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlottehttp://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean 


Originals and translations of Galactic Messages available at
http://www.galacticchannelings.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS