Followers

Google+ Followers

woensdag 4 april 2012

04.04.2012SaLuSa, 4 April 2012
Jullie wilden actie, jullie wilden resultaat, en dat hebben jullie nu als je bepaalde mensen volgt die een reputatie hebben opgebouwd in het succesvol ontdekken van de waarheid. Een enorme organisatie van honderden verschillende mensen staat klaar om de criminelen te arresteren die de afgelopen tijd achter de meest cynische en winstgevende misdaden hebben gezeten jegens jullie. De omvang van dit project zal ervoor zorgen dat de media wakker wordt want het zal onmogelijk zijn het te negeren. Dat wordt het begin van een meer open verslaggeving die naar waarheid wordt weergegeven en niet alleen voor het schokeffect wordt verpakt. Eindelijk gaat de doorbraak plaatsvinden want die is ver over tijd. Het is belangrijk kalm te blijven en de onthullingen niet een valse impressie te laten creëren van alle bijbehorende zaken. De tijd zal leren dat degenen die betrokken zijn bij het voor het gerecht brengen van de schuldigen namens de mensen hebben gehandeld en dat er geen bijbedoelingen aan ten grondslag hebben gelegen.


Het schoonmaakproces beslaat veel verschillende gebieden van het leven en ruimte maken voor de interim-regering is een essentiële eerste vereiste om de veranderingen soepel te laten verlopen. Wees ervan verzekerd dat wij de wijze waarop jullie denken en werken volledig begrijpen en het betekent dat wij kunnen anticiperen op hoe dingen gaan lopen. Onze bondgenoten hebben bij herhaling hun verschillende verantwoordelijkheden doorgenomen en wij verwachten dat deze inleidende gebeurtenissen succesvol verlopen. De moeilijkste uitdaging is de eerste die we tegemoet gaan en het wordt voor iedereen een echte openbaring. Alles wat jullie nu weten, staat ver verwijderd van de volledige waarheid over wat gaande is geweest. Er is nauwelijks een deel van jullie samenleving of bedrijfsleven te vinden dat niet is aangetast door de praktijken van de duistere oude garde. Soms zijn zelfs oprechte mensen zonder het te weten verstrikt geraakt in hun activiteiten maar wij richten ons niet op hen.

Dierbaren, de grote strijd is begonnen maar aangezien onze invloed zwaarder overweegt, hebben wij alle reden om een grote overwinning te verwachten. Jullie hebben ook recht op een deel van het applaus want zonder jullie en jullie vastberadenheid om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen, zouden we niet zijn waar we op dit moment zitten. De aantallen Lichtwerkers bereiken een nieuw record en plaveien de weg naar Ascentie. Bewustzijnsniveaus blijven toenemen en dat is opnieuw een teken van hoe goed jullie de voorbereiding op Ascentie hebben aangepakt. Jullie zullen merken dat de weinige tijd die nog resteert voor jullie het einde van het jaar bereiken, vol actie zit en dat er veel wordt aangereikt in de zin van leiding.

De verschillende landen en betreffende regeringen zijn al duidelijk gemaakt dat agressie moet stoppen en dat wij de bevoegdheid hebben alle noodzakelijke stappen te zetten om vrede te garanderen. Tot nu toe was onze interventie om karmische redenen beperkt maar bij Goddelijk decreet kunnen wij nu de hand houden aan het plan voor jullie spirituele evolutie. Jullie zullen zien dat er plotseling een grote sprong vooruit is gemaakt, en dat heeft de oude garde bij verrassing overvallen die zo’n ommekeer nooit voor mogelijk had gehouden. We zetten door en weten dat nu het Licht aan de beurt is om de leiding te nemen en dat het een samenleving gaat opzetten waarin de vrijheid tot uitdrukking kan komen om een nieuwe vreedzame weg vooruit te creëren. Niet alle wetten hoeven natuurlijk te worden herzien maar velen zijn onwettig of door valse omstandigheden tot stand gebracht. Gebeurtenissen als 11 september hebben tot vele oneerlijke en onrechtvaardige wijzigingen geleid, gericht op vermeende terroristen die niet de verantwoordelijken waren. Vergelijkbare incidenten hebben plaatsgevonden en elke keer werden ze gebruikt om de controle over jullie te versterken.

Van nu af aan zullen jullie bewuster worden van wat er gebeurt en geïnformeerd blijven middels verschillende bronnen van informatie totdat we jullie kunnen voorzien van een reguliere en betrouwbare bron. We hebben de bedoeling ons eigen kanaal te beginnen, dus wees ervan verzekerd dat jullie van alles worden voorzien wat nodig is om de rest van het jaar een schitterende tijd te hebben. Maak je geen zorgen over kleine confrontaties want ze zullen niet escaleren tot een groter gevaar. Dus na te hebben uitgekeken naar tekenen dat zaken vooruitgang boeken, is er nu een overvloed aan bewijs om dit aan te tonen. Er bestaan nog steeds een aantal bronnen die zijn opgezet om desinformatie te verspreiden, dus gebruik je kritisch onderscheidingsvermogen en intuïtie om te bepalen welke daarvan betrouwbaar zijn.

Jullie zullen vragen, ´wat zullen we doen terwijl de veranderingen plaatsvinden´ en we raden aan zo goed mogelijk jullie leven als voorheen te leiden. Wees je er echter van bewust dat er zeer binnenkort een korte periode komt waarin jullie levens worden verstoord, dus dek jezelf in door ervoor te zorgen dat je voor een paar dagen voedsel en andere noodzakelijkheden in huis hebt. Wij zullen hoe dan ook samen met onze bondgenoten zeker stellen dat ingrepen efficiënt worden uitgevoerd en met zo min mogelijk ongemak voor jullie. Zoals jullie zouden kunnen verwachten, hebben we alles in de hand en dat geldt ook voor jullie veiligheid. Het duister zal tot het laatst toe vechten en plannen zelfs nu gruweldaden maar aangezien wij op de hoogte zijn, zullen wij voorkomen dat ze plaatsvinden.

Jullie betreden de laatste fasen van Ascentie en er moet niet vergeten worden dat de veranderingen deel uitmaken van de voorbereidingen die al zeer lange tijd gaande zijn. Totdat wij een vrij mediakanaal kunnen openen is het zoals altijd belangrijk dat jullie je niet door valse verslaggeving laten misleiden, die verwacht wordt om angst te creëren. Enige chaos is niet te vermijden maar zal tegelijkertijd niet lang duren. Weet dat militaire activiteiten niet op de mensen gericht zullen worden maar hen zullen ondersteunen. Onze operaties worden uitgevoerd om jullie zo snel mogelijk naar Ascentie te lanceren. Zoals we jullie vaak vertellen, zijn wij van de Galactische Federatie van het Licht en voeren wij de orders uit van Hogere Wezens die jullie bestemming uitzetten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat zaken nu publiek bekend kunnen worden. Er kan nu informatie worden vrijgegeven met de wetenschap dat het jullie bereikt, en in de toekomst komt er een directe lijn naar jullie. We hebben niets te verbergen maar om voor de hand liggende redenen onthullen we onze plannen niet aan het duister. Welke informatie ze ook kunnen oppikken, ze zullen onze systemen niet kunnen hacken omdat die hun technisch ver vooruit zijn. Het is in feite volkomen het tegenovergestelde omdat wij toegang hebben tot hun communicatiesystemen en niets voor ons geheim blijft of buiten ons bereik ligt. Wij zijn hen normaal gesproken een stap voor, waardoor wij zeker zijn van het resultaat van onze activiteiten. De overwinning is aan ons en we delen de blijdschap met jullie. 


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS