Followers

Google+ Followers

woensdag 18 april 2012

18.04.2012SaLuSa, 18 April 2012


Er zijn er maar weinig onder jullie die misleid zijn over wat er gaande is, al zijn aan aantal nog niet overtuigd dat het in het belang van het Menselijk Ras gebeurt. Zulke mensen zijn normaal gesproken niet in contact met betrouwbare informatiebronnen en het ontbreekt hen dus aan voldoende gegevens van waaruit ze een weloverwogen oordeel zouden kunnen vellen. Zij hebben zelden de vereiste bewustzijnsniveaus om achter de fysieke veranderingen te kunnen kijken en sommige hebben weinig of geen kennis over Ascentie. Zij zullen echter samen met alle anderen voor het einde van het jaar de kans krijgen om de feiten te leren en hoe het hen zal beïnvloeden. De eindtijden zullen tenslotte het leven van mensen veranderen, ongeacht wat men gelooft en ongeacht of ze zijn voorbereid. Een nieuwe cyclus betekent een nieuw begin en het oude kan op geen enkele manier in stand worden gehouden. Het is inderdaad in het belang van iedereen om verder te gaan met een nieuwe ervaring die overeenstemt met hun huidige niveau van evolutie.

We doen een beroep op Lichtwerkers om, wanneer jullie verwarde mensen tegenkomen, moedig te zijn en te hulp te schieten want jullie kennis is van wezenlijk belang op dit moment omdat het kan helpen hun toestand te verlichten en de kans te verkleinen dat ze angstig worden. Zoals zo vaak is gezegd , is er niets te vrezen behalve de angst zelf, en de wereld staat ongeacht de omstandigheden niet op het punt door een ramp ten onder te gaan. Alles is gepland om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk zielen klaar zijn om te ascenderen. Er wordt echter op geen enkele wijze druk uitgeoefend op degenen die in de 3e dimensie willen blijven, maar om die ervaring voort te zetten zullen ze ergens anders naar toe gaan. Het wordt ook niet als een falen beschouwd om Ascentie niet te hebben bereikt want jullie hebben een eeuwig leven en absolute vrijheid om net zo veel tijd in de lagere trillingen door te brengen als je zelf wenst. Uiteindelijk zullen alle zielen zich verheffen omdat het onmogelijk is de hogere trillingen echt lange tijd tegen te blijven houden.

Onze missie is de afgelopen paar maanden van start gegaan omdat we meer direct betrokken raken bij de gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden en dit blijft zo tot de laatste restanten van de donkere oude garde jullie niet meer in de weg zitten. Dan kunnen we verder naar het volgende stadium dat ons in staat stelt meer betrokken te zijn bij jullie leven, in het ondersteunen van jullie om te ascenderen. Jullie gaan je Ruimte Familie ontmoeten en de Wezens van de Inner Aarde die ook met jullie zijn verbonden, en jullie hebben een heleboel in te halen. Jullie geschiedenis is verre van nauwkeurig en er is veel recht te zetten dat ofwel verkeerd is voorgesteld ofwel is vervalst, en het omvat vele zogenaamde “respectabele” Instellingen.

Iedere dag komen we dichter bij het nemen van stappen waarmee de beslissende dag tot stand gaat komen, en dan gaan we door naar een volgend stadium van onze missie. Het wordt een tijd van enorme vreugde over de hele wereld heen, om jullie nieuw gevonden vrijheid te vieren. Oude geschillen en historische meningsverschillen zullen vervagen naar het verleden waar ze thuishoren. Er zal worden ontdekt dat er door de duistere oude garde doelbewust naartoe werd gewerkt om het concept van verdeeldheid levend te houden. Jullie zullen nu zien hoe snel mensen zich kunnen verenigen in vriendschap en welwillendheid. Eigenlijk verlangen jullie allemaal naar duurzame vrede en dat is wat jullie eindelijk zullen hebben.

Dierbaren, wanneer we zeggen dat alles wordt opgelost, menen we het, en het leven zal heel aangenaam en bevredigend worden. Het type zorgen dat jullie nu hebben zal verdwijnen, en in plaats van een gestrest leven zal het plezierig worden en krijgen jullie tijd om van rustgevende hobby’s en ontspanning te genieten. Het is nooit de bedoeling geweest dat jullie slaven van je werk zouden worden of op een niveau zouden leven waarbij jullie altijd tekorten hebben. Dit zijn de soort dingen die wij zullen aanpakken om jullie vooruit te helpen en het leven zal binnenkort een gelukkige ervaring worden. We hebben vele malen verwezen naar het verschil tussen nu en het verleden en het vormt een belangrijk aspect van onze hulp aan jullie.

De donkere oude garde heeft voortdurend uitvindingen overgenomen die jullie een hogere levensstandaard hadden kunnen opleveren en gebruikten ze in plaats daarvan ter bevordering van hun eigen militaire ambities om de wereld over te nemen. Er is jullie veel onthouden en dat zal binnenkort beschikbaar worden gemaakt voor jullie, en het zal een grote impact hebben op communicatie en transportsystemen. Voedseltekorten zullen iets van het verleden worden en niemand zal ooit nog omkomen van de dorst. Twijfel en angst zullen door vertrouwen en liefde worden vervangen en overal in de wereld zullen mensen bij elkaar komen in het besef dat zij Een Menselijk Ras zijn, ongeacht kleur of andere verschillen.

Op ons niveau begrijpen we dat spirituele trillingen zielen op verschillende niveaus plaatsen maar dat betekent niet dat ze van ons zijn afgescheiden, want wij kunnen komen en gaan zoals we met jullie op Aarde doen. Hoe hoger jullie je verheffen, hoe beter jullie begrijpen dat dienstbaarheid aan anderen betekent dat je degenen helpt die in jullie voetspoor volgen. Jullie geschiedenis geeft opnieuw weinig aandacht aan onze interactie met jullie, terwijl we toch een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van jullie beschaving. Een aantal van jullie mysterieuze artefacten die geen plaats in jullie huidige geschiedenis lijken te hebben gehad, zijn het gevolg van onze bezoeken aan jullie Aarde. Soms blijven ze verborgen omdat het bestaan ervan niet kan worden verklaard, plus dat er weerstand bestaat om de mogelijkheid te benoemen dat ze verband houden met Buitenaardse bezoekers.

Open je geest voor alle mogelijkheden want jullie gaan meer over ons leren en wees ervan overtuigd dat wij jullie over onze vele contacten met jullie zullen vertellen. Wij en andere beschavingen hebben duizenden jaren lang voor jullie soorten gezorgd en jullie zijn het resultaat van een aantal verschillende die jullie DNA hebben ontwikkeld, na eerst middels de Lyriërs te zijn ontstaan. Dit zijn onderdelen van jullie evolutie waar jullie meer informatie over zullen krijgen want het is tijd dat jullie de waarheid leren.

Het vergaren van rijkdom zal uiteindelijk niet meer nodig zijn omdat jullie altijd genoeg voor jullie behoeften zullen hebben. Het zal worden herverdeeld en dat zal een zekere mate van kwaliteit in jullie leven herstellen en er ook voor zorgen dat niemand berooid of in armoede achterblijft. Jullie zullen ook merken dat er binnenkort stappen gezet gaan worden van de oude medische behandelmethoden naar methoden die vriendelijker en efficiënter zijn. Kamers en ruimtes voor genezing zullen in de plaats komen van de noodzaak naar een hedendaags ziekenhuis te gaan. De technologisch ver ontwikkelde methoden zijn absoluut succesvol en velen zijn in staat tot instant genezing. Jullie zouden kunnen zeggen dat we alles weer nieuw maken, zelfs wanneer er ledematen of andere lichaamsdelen ontbreken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we jullie informatie kunnen geven over wat er zeer binnenkort gaat gebeuren. Leef altijd met liefde in jullie hart. 


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS