Followers

Google+ Followers

vrijdag 6 april 2012

06.04.2012SaLuSa, 6 April 2012
Het is gewoon een kwestie van korte termijn voordat jullie harde bewijzen krijgen van hetgeen al is begonnen en informatie over de verwijdering van degenen die ellende en schuld hebben veroorzaakt in zulke enorme proporties. Het gebeurde middels criminele activiteiten en geen enkel land heeft de onaangename gevolgen vermeden. De effecten werken door maar een belangrijke beslissing die al is genomen om alle schulden op te heffen, zal de problemen wegvagen en financiële kwesties zullen terugkeren naar een evenwichtige en stabiele situatie. Het is een grootschalig probleem maar verschillende fondsen en de herverdeling van rijkdom zullen de omstandigheden overal wijzigen. In veel gevallen zullen ten onrechte verkregen gelden worden teruggegeven zodat gerechtigheid en jullie rechten in acht worden genomen. Het zal alles netjes rechtzetten zodat jullie een samenleving gaan ervaren waarin alle respect aanwezig is voor jullie soevereine rechten. Het zal er ook toe leiden dat mensen gelukkiger zijn en het helpt de trilling en jullie verwachting te verhogen naarmate jullie Ascentie naderen.


Waar mogelijk zouden jullie je ondertussen op wat onvermijdelijke onrust moeten voorbereiden en laat je er niet door hinderen want het zal maar van korte duur zijn. De plannen om de veranderingen snel in te voeren schieten goed op en veel landen zijn erbij betrokken en ondersteunen onze bondgenoten. Het zal hen door samenwerking meer tot elkaar brengen en heel belangrijk, vertrouwen geven, hetgeen helaas door de activiteiten van de duistere kliek gedurende duizenden jaren heeft ontbroken. Mensen hebben normaal gesproken niet dergelijke problemen maar hun geest werd door propaganda vergiftigd en door kunstmatig gefabriceerde situaties om hen tegen elkaar op te zetten. Hoe eerder we samen met de Meesters de boodschap kunnen overbrengen dat jullie Allen Een zijn, des te sneller de barrières als gevolg van ras of religie zullen oplossen. De dualiteit plaatste jullie doelbewust in uitdagende situaties om jullie spirituele evolutie te versnellen en de ervaringen die jullie hebben doorlopen, brachten jullie tot het besef dat jullie een Menselijk Ras zijn en dat jullie met elkaar zijn verbonden.

Uiteindelijk gaan jullie bewustzijnsniveaus bereiken waarop jullie letterlijk alles weten wat jullie wensen te weten door je aan te sluiten op de Universele bron van kennis. Jullie zullen zo krachtig zijn dat je met louter gedachtekracht kan creëren en als jullie nog verder groeien, kunnen jullie niveaus bereiken die verwant zijn met een van de Goden. Die mogelijkheid ligt echter nog ver weg in de toekomst maar jullie zouden je bewust moeten zijn van de geweldige potentie die jullie bezitten. Jullie hebben als collectief bewustzijn op Aarde jullie eigen werkelijkheid gecreëerd maar met de dominantie van het duister kreeg het niet de kans zich volledig te ontwikkelen. Vanuit volledige vrijheid, waar jullie zonder bemoeienis recht op hadden, hadden jullie je zeker veel verder ontwikkeld dan nu het geval is. Een aantal van jullie is individueel heel bedreven en succesvol geworden in verschillende geneesmethoden maar iedere ziel heeft het vermogen tot hetzelfde. Vaak ontbreekt het aan geloof of geduld om voldoende tijd te besteden aan het ontwikkelen van jullie vaardigheden. Het is een volkomen natuurlijke functie en jullie zullen in de toekomst echt begrijpen dat energie de essentie is van alles wat bestaat en zich manifesteert in verschillende frequenties.

Beetje bij beetje worden jullie toegankelijk gemaakt voor jullie ware potentiaal zodat jullie je kunnen aanpassen aan de veranderingen die jullie naar volledig bewustzijn gaan leiden. Met jullie nieuwe kristallijne lichamen zullen jullie de hogere dimensies kunnen betreden waarmee volledig nieuwe ervaringen van Galactische proporties mogelijk worden. Zielen van vergelijkbare trilling worden op Aarde normaal gesproken tot elkaar aangetrokken en voelen zich goed en op hun gemak in elkaars gezelschap, en wanneer jullie je verheffen wordt dit zelfs krachtiger als zich groepen vormen die als eenheid op een bewustzijnsniveau gaan samenwerken. Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de bron van gechannelde berichten heel vaak een groep zielen is die een enkelvoudige energie vormt.

Omdat jullie normaal gesproken geen herinneringen hebben aan vorige levens kunnen jullie geen vergelijkingen maken, wat ervoor zorgt dat jullie je op het huidige leven richten en niet worden afgeleid. Het is ook de reden waarom over het algemeen maar een klein aantal van jullie zich de tijd buiten het lichaam herinnert, in het bijzonder wanneer jullie fysieke lichaam aan het rusten is. Dat is een moment waarop jullie vaak naar de Astrale Sferen worden aangetrokken en daar vrienden en verwanten ontmoeten. Jullie kunnen met vage herinneringen terugkomen of voelen dat je levendige dromen hebt gehad, en soms ontwaken jullie met een oplossing in je hoofd die een probleem oplost waarmee je naar bed ging. Het gebeurt allemaal omdat jullie de juiste mensen kunnen ontmoeten die in staat zijn jullie te helpen. Soms zijn het mensen waar je een geschil mee hebt en in de zachtere trillingen van de hogere Astrale trilling worden de lagere getemperd en kan er vriendschappelijk een oplossing gevonden worden. Het is ook de reden dat als jullie een geliefde hebben verloren, jullie een zeker weten kunnen hebben dat zij nog steeds om je heen zijn.

Hoe meer jullie leren over het levenspotentieel buiten de Aarde, hoe beter jullie begrijpen hoe beperkt jullie nu zijn en dat iedere inspanning die jullie verrichten om te ascenderen het meer dan waard is. Na alles wat jullie over de hogere dimensies hebben geleerd, moet het een heel mooi doel lijken om naar te streven en je zo te bevrijden van het rad van hergeboorte. De zonnecyclus eindigt nu met een mogelijkheid om het in een massale ascentie achter je te laten, wat maar eens in de honderden levens voorkomt terwijl alle nodige hulp wordt verstrekt om jullie te helpen hierin te slagen. Wees ervan overtuigd dat als jullie voortdurend een signaal hebben uitgezonden dat het is wat jullie willen, jullie speciale aandacht zullen hebben gekregen om je te helpen succesvol te zijn. God wil niet dat jullie voor onbepaalde tijd aan de lagere energieën worden vastgeketend, maar het is vooral aan jullie om je eigen beslissing te nemen wanneer je een stap wilt zetten.

Er achter te komen dat jullie meer zijn dan je fysieke lichaam is een moment van bewustwording, en leidt normaal gesproken tot introspectie in een poging uit te vinden wat of wie je werkelijk bent. Zodra jullie hebben ontdekt dat het leven oneindig is, krijgt ieder leven meer betekenis want jullie beseffen dat jullie niet alleen deze ene mogelijkheid hebben om je te onderscheiden. Hopelijk komt dan bij jullie op dat het doel van het leven ontwikkeling is en gaan jullie de bron van alle leven zoeken. Dat avontuur kan jullie overal heen voeren, totdat jullie na het zoeken van God buiten jezelf, God in jezelf vinden. In plaats van geleid te moeten worden, beseffen jullie plotseling dat alle kennis binnenin aanwezig is. Toch kan het helpen als iemand de weg wijst, en het bewegen in kringen van gelijkgestemde zielen is uiterst productief.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geniet van de mogelijkheden om met jullie “te spreken”door middel van de berichten. Haal eruit wat met je resoneert, en dat is alles wat ik van jullie kan vragen. De Galactische Federatie stuurt haar liefde naar jullie allemaal en wenst degenen onder jullie die Pasen vieren, gelukkige, fijne dagen. 


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS