Followers

Google+ Followers

woensdag 11 april 2012

11.04.2012
 SaLuSa 11 April 2012Doordat er meer bekendheid komt over de veranderingen, kijken steeds meer mensen reikhalzend uit naar de eerste bevestigingen via de media. Er ontstaat bij meer mensen een sterk vertrouwen in het resultaat omdat ook de details van de werkzaamheden van onze bondgenoten en de Galactische Federatie bekendheid krijgen. Het is uiteindelijk overduidelijk geworden dat de Mens, tenzij er veranderingen plaatsvinden, verder weg zou zakken in alle problemen en tenslotte in de vergetelheid. Die veranderingen worden door middel van onze interventie versneld en hebben de bedoeling ervoor te zorgen dat Goddelijke orders worden opgevolgd die tot jullie bevrijding van het duister leiden. Degenen die de meeste macht uitoefenen hoeven alleen nog maar te worden gearresteerd zodat de Illuminatie niet meer als een blok kan functioneren.Alles staat klaar voor een hele opeenvolging van gebeurtenissen, zoveel dat jullie sterk onder druk zullen worden gezet om het allemaal te kunnen volgen. Wat we wensen te kunnen doen is iedereen goed geïnformeerd te houden zodat er geen misverstanden bestaan over onze intenties. Sommige mensen met religieuze verwachtingen en wensen zullen ons niet accepteren omdat zij onze komst als afwijkend zullen beschouwen van wat hen verteld is dat ze kunnen verwachten. Sterker nog, sommige is te verstaan gegeven dat wij een verbond hebben met de Duivel. We willen die gevoelens en twijfels wegnemen want wij houden van God en zijn dienstbaar aan jullie om jullie uit de slavernij te halen.Wij houden rekening met jullie verschillende overtuigingen maar uiteindelijk zullen er slechts twee tijdslijnen bestaan. De ene leidt naar Ascentie waarbij jullie meer goddelijk worden, en de andere is een voortzetting van wat jullie al beleven. We zullen iedere mogelijkheid benutten om de waarheid over jullie toekomst bekend te maken, en deze kan niet worden veranderd, behalve dat jullie een keuze hebben. We oefenen op geen enkele ziel druk uit maar we zullen bewijs leveren van onze missie en het zal door de Meesters op en buiten de Aarde worden ondersteund. Er is jullie zoveel als waarheid gegeven maar veel is er doelbewust vervormd of is een absolute onwaarheid, dus de aangebrachte schade moet worden hersteld. Jullie hebben in het verleden jullie duistere meesters gehoorzaamd zonder dat jullie hun duivelse bedoelingen beseften. Maar jullie zijn nu een periode van verheffing binnengegaan en met de immer toenemende niveaus van bewustzijn zijn jullie beter in staat kritisch te zijn. De waarheid zal een energie in zich hebben waarmee het te herkennen is en het zal iets doen met jullie intuïtie, hetgeen jullie meest betrouwbare vriend is.Natuurlijk zullen jullie ook bewijs willen hebben over onze beweringen omtrent jullie geschiedenis. Dat is voor ons geen probleem want wij zullen jullie al het relevante bewijs laten zien door te tonen wat er in de Akasha Kronieken is opgeslagen. Alles dat ooit is gebeurd, kan opnieuw tevoorschijn komen, inclusief bijvoorbeeld de Grote Zondvloed en vergelijkbare historische momenten. De Ark van Noach is een prachtig verhaal dat door mythes wordt omringd maar wij zullen het verhaal rechtzetten. Er bestaan veel van dergelijke voorbeelden en wij hebben onze reeks lessen al voorbereid. We zijn dus duidelijk enthousiast over het vooruitzicht op dergelijke niveaus met jullie te kunnen communiceren.Totdat we openlijk contact hebben en met jullie kunnen praten, is het het beste dat jullie doorgaan zoals je gewend bent en dat jullie je niet laten afleiden door wat je van ons verwacht. Laat het op natuurlijke wijze en op zijn eigen tijdstip gebeuren, vanuit de wetenschap dat jullie toekomst nu is gegarandeerd. Natuurlijk willen jullie je op Ascentie richten en in de nog resterende tijd zullen jullie goed geïnformeerd worden over wat je moet doen. Het is voornamelijk het aannemen van een houding waarbij jullie kalm kunnen blijven terwijl er een hoop activiteiten om jullie heen plaatsvinden. Jullie, de Lichtwerkers, zijn ons fundament op Aarde en zijn uiterst belangrijk voor ons werk. Volg je hart en je zal je ongeacht wat er gebeurt, veilig en kalm voelen. Het beste komt eraan en met de arrestaties van de duistere oude garde worden alle aanhoudende bemoeienissen tot stoppen gebracht.Onthoud Dierbaren, dat de hele Aarde ook op de instroom van hogere energieën reageert. Moeder Aarde verlangt ernaar eindelijk van de lagere energieën te worden verlost die haar zoveel pijn en verdriet hebben bezorgd. Er is tot nu toe geen enkele reden geweest om een schoonmaakproces met catastrofale gevolgen uit te voeren en wij verwachten niet dat dit verandering behoeft. Toch is Moeder Aarde voortdurend in beweging en in aanpassing aan de nieuwe energieën die haar bereiken. Er zullen daarom wat onaangename gevolgen zijn maar wij zullen dergelijke gebeurtenissen nauwgezet volgen. We kunnen helpen de invloed ervan op jullie te minimaliseren en wij doen dit al hele lange tijd.Jullie zitten zo dicht bij het ervaren van het resultaat van onze activiteiten en het duurt niet lang voor het nieuws door de media naar buiten komt. Feitelijk is het al begonnen maar alleen op kleine schaal terwijl wij uiteindelijk een wereldwijd bereik willen zien. In de nabije toekomst zullen wij een handje helpen zodat het zich op deze manier ontwikkelt en wij zullen direct betrokken zijn door het inzetten van onze eigen middelen om het nieuws bij jullie te krijgen. We willen dat jullie zo snel mogelijk het voordeel van nieuwe technologieën hebben en dat jullie op het pad terecht komen van een nieuw bestaan dat in samenhang is met jullie verheffing naar de hogere dimensies. Jullie zijn klaar om zo’n sprong te maken en jullie hebben al kennis gemaakt met de ideeën ervan zodat jullie het gemakkelijk oppakken.Het feit dat de tijd zich blijft versnellen wordt door steeds meer mensen opgemerkt en het is heel duidelijk dat er iets belangrijks staat te gebeuren. Natuurlijk zijn de meeste van jullie die de contactberichten lezen goed op de hoogte van de redenen daarvoor. Jullie verlaten de oude trillingen omdat deze niet langer aansluiten bij het Galactische Wezen dat jullie aan het worden zijn. Vanaf het moment van de Donkere Tijdperken hebben jullie de meest uitdagende omstandigheden overwonnen terwijl jullie Licht er doorheen scheen. En niet alleen dat, jullie reageerden op dusdanige wijze dat jullie buiten het bereik van de duistere oude garde kwamen om jullie te blijven overheersen. Jullie hebben luid om vrijheid geroepen en de stappen gezet om het te verkrijgen. Jullie kunnen niet langer worden vastgehouden, tenzij jullie het laten gebeuren.Ik ben SaLuSa van Sirius en elke keer dat ik een boodschap achterlaat, weet ik dat deze wordt verwelkomd en dat het jullie verder helpt totdat jullie ten slotte de resultaten zien van onze activiteiten. Onze bondgenoten naderen de voltooiing van hun missies en zodoende duurt het niet lang voor de situatie op Aarde geschikt is voor disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan. Wees ervan overtuigd dat wij klaar zijn voor deze gebeurtenis en dat we het bij de eerste kans naar buiten brengen. Jullie worden bedankt voor jullie geduld en God zegent jullie allemaal.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS