Followers

Google+ Followers

vrijdag 20 april 2012

20.04.2012SaLuSa, 20 April 2012


Alles blijft toewerken naar het moment dat niet meer door de media kan worden genegeerd wat er op het gebied van arrestaties gebeurt. We willen niet alleen hun steun maar willen dat gebeurtenissen worden verslagen zoals ze echt plaatsvinden en met een waarheidsgetrouwe uitleg. We zullen uiteindelijk onze eigen diensten leveren om zeker te stellen dat onze acties niet verkeerd worden weergegeven maar ondertussen verwelkomen we en danken we degenen van het Licht die in de voorhoede zitten van de onthullingen via Internet. De verslaggeving is soms wat speculatief, wat betekent dat jullie nog steeds kritisch moeten zijn in hoe je het interpreteert. Het zal voor het merendeel betrouwbaar zijn maar jullie moeten nog steeds uitkijken voor doelbewuste desinformatie.

Wij zijn wat betreft jullie veiligheid en welzijn nu actiever dan ooit. Omdat veel van ons werk heimelijk wordt uitgevoerd, kunnen jullie niet weten hoe ver we daarin gaan maar we verminderen de gevolgen van vervuiling, of het nu in de lucht of in zee is. Wanneer we de activiteiten die vervuiling veroorzaken volledig tot stoppen hebben gebracht, kunnen we aan het werk en onze projecten afmaken om de gevolgen ervan compleet te elimineren. Ter behandeling van disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, kijken we naar verschillende bronnen om het publiek op de komst daarvan voor te bereiden. Omdat waarnemingen van onze ruimteschepen nu al jarenlang zo wijdverspreid hebben plaatsgevonden, denken we dat disclosure niet meer tot een shock zal leiden. We blijven ons ook vaker dan voorheen vertonen en ook boven dichter bevolkte gebieden.

Bewustzijnsniveaus blijven toenemen en dat werd verwacht met het oog op de hoeveelheid Licht die met name de afgelopen jaren naar de Aarde is gestuurd. Het raakt de diepste gevoelens bij veel mensen, die veranderingen in zichzelf hebben opgemerkt. Sommige bestrijden het en zitten vast in hun gewoonten, maar wij verwachten dat wanneer de waarheid bekend wordt over het doel van het leven, velen zich openstellen. Een ander belangrijk aspect is het accepteren dat het leven doorgaat en dat er voor de ziel niet zoiets als de dood bestaat. Dat zou mensen moeten bevrijden die met angst daarvoor leven en niet begrijpen dat je niet alleen maar je lichaam bent.

Jullie zijn prachtige spirituele wezens met zoveel meer potentieel dan jullie beseffen en wanneer jullie ascenderen komen jullie op een niveau waarop jullie het kunnen uitoefenen. Er zullen weinig restricties zitten op jullie vrijheid om te reizen waarheen je wilt, en jullie zullen vrijwel iedere uitdaging aan kunnen gaan waarmee jullie spirituele evolutie zal worden bevorderd. Natuurlijk staan wijzere koppen dan jullie tot je beschikking, en de Meesters zullen jullie het voordeel van hun ervaring geven. Velen van jullie hebben al onder hen gediend en behoren tot hun groep. Groepswerk is een kenmerk van jullie dienstbaarheid aan anderen wanneer jullie de hogere gebieden bereiken. Jullie zullen zonder twijfel beamen dat jullie je zelfs op Aarde tot dergelijke dingen voelen aangetrokken.

Wij van de Galactische Federatie komen ook bij elkaar om samen te werken en met onze verschillende ervaringen is de groepsenergie heel krachtig. Vanwege het aantal nieuwe beschavingen dat zich bij ons aansluit, kunnen wij genieten van het leren over hun manieren van leven. Daarnaast worden nieuwe technologieën gedeeld en het is verbazingwekkend hoe verschillende ideeën worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de vele soorten vaartuigen die jullie in de lucht zien. Geloof ons Dierbaren, het leven is verre van saai en het ontbreekt niet aan avontuur als jullie je verheffen. Het is echt heel bevredigend en plezierig en het wordt met liefde uitgevoerd voor de vele vormen van leven die we ontmoeten. Jullie toekomst hoeft niet noodzakelijk bij ons te liggen maar als jullie lid zijn van onze Federatie kunnen jullie je bij ons aansluiten als je dat wenst.

We zien graag dat onze bondgenoten zich opmaken voor een grootschalige actie om voor eens en voor altijd iedereen van de donkere oude garde te verwijderen zodat degenen die het Licht dienen de mensen door de laatste dagen van deze cyclus kunnen leiden. De Witte Broederschap heeft er allang voor gezorgd dat de juiste zielen op Aarde zijn, dat zij gereed zijn om hun positie in te nemen en dat zij ervoor zorgen dat de dualiteit zoals jullie die kennen tot een rechtmatig einde komt. Het duister is niet de enige die zich voor een maximaal effect kan organiseren en het Licht bereidt zich al heel lang voor op deze tijd. Er zou altijd een overwinning voor het Licht uit voortkomen maar met de aan jullie geschonken vrije wil was de toekomst niet altijd voorspelbaar. Tot aan het passeren van het Millennium was niet duidelijk hoe jullie vooruit zouden gaan en alhoewel het duister toenam, verhieven jullie je magnifiek om het pad van Licht te volgen. De duistere oude garde leek de overhand te krijgen maar jullie kwamen tegen hen in opstand en tegen alle verwachtingen in waren jullie succesvol. Nadat de Illuminatie zijn verwijderd moet alleen nog de puinhoop worden opgeruimd en dat doen we helemaal samen met jullie.

We weten dat met het naderen van Ascentie sommige ouders hun zorgen uiten over hun kinderen en dat is begrijpelijk. Laat ons uitleggen dat zij net als iedere andere ziel in deze tijd hun eigen levensplan volgen. Zij hebben gekozen bij wie ze wilden zijn en zij kenden zowel hun eigen toekomst als die van jullie. Beschouw hen als zielen die gewoon aan het leven op Aarde aan het wennen zijn, met net zoveel potentie, zo niet meer, als jullie. Veel zielen hebben zeker de afgelopen dertig jaar of langer ervoor gekozen bij jullie te zijn in deze bijzondere tijd vanwege hun hoog ontwikkelde staat. Zij zijn nodig om hun Licht te laten schijnen en andere zielen wiens bewustzijnsniveaus een verheffing nodig hebben, te helpen bij het ontwaken. Het hele Ascentieproces had een leger aan Lichtwerkers nodig om het een stevige basis te geven.

Er is in werkelijkheid geen reden je over een andere ziel en hun plaats bij Ascentie zorgen te maken, of ze nu jong zijn of oud. Jullie kwamen allemaal naar de Aarde terwijl je heel goed wist wat de uitdagingen zouden zijn en wat je karmische lessen zouden inhouden. Jullie zijn volledig uitgerust om je levensplan te kunnen hanteren en jullie hebben een aantal Gidsen die behulpzaam zijn ter verzekering dat alles succesvol voor je uitpakt. Zelfs een aantal zielenavonturen met donkere energieën moeten van te voren bekend zijn geweest en ook dat is een karmische situatie. Ervaringen kunnen soms heel hard zijn maar dat is hoe jullie leren en spiritueel vooruitgang boeken. Als jullie in dit leven fouten hebben gemaakt, erken ze dan en vergeef jezelf, en je kan nog steeds het pad naar Ascentie inslaan. Zet je over fouten heen en verzeker je ervan dat je ze gegeven dezelfde omstandigheden niet weer maakt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie hoe de golf van opwinding over de wereld heen reist in de verwachting dat jullie rechten worden hersteld. Jullie zijn te lange tijd door het duister onderdrukt en die tijd is voorbij aangezien de middelen om jullie onder controle te houden hen zijn afgepakt. Liefde neemt toe en een groot gevoel van verlichting wordt overal gevoeld. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS