Followers

Google+ Followers

dinsdag 2 oktober 2012

01-10-2012SaLuSa, 1 oktober 2012Een nieuwe maand is aangebroken en kijk eens hoe snel de tijd verstrijkt. Als ontwaakte mensen hebben jullie veel gedaan om het bewustzijn te verruimen en als gevolg daarvan vindt een grootse ontwaking plaats. Het is een grote prestatie tegen de achtergrond van de inspanningen van de Illuminati om jullie af te leiden en angst te creëren. Er vinden geen massa-arrestaties plaats zoals verwacht, maar desalniettemin gaan de veranderingen waar eerder over werd gesproken gewoon door. De vertragingen hebben laten zien hoeveel jullie hebben geleerd door jullie aandacht vooral te richten op belangrijke zaken die betrekking hebben op jullie eigen evolutie. Het is niet egoïstisch om aan jezelf te denken omdat niemand anders je kan voorbereiden op Ascentie, hoewel er genoeg advies kan worden ingewonnen. Wat er om jullie heen gebeurt is niet belangrijk voor je voortgang, maar het biedt jullie wel een mogelijkheid om te begrijpen wat de toekomst in petto heeft. Jullie hebben er recht op omdat jullie je trilling hebben verhoogd.

Jullie kunnen niet op succesvolle wijze ascenderen zonder zelf de benodigde stappen te nemen. Het is zinloos om grote hoeveelheden informatie tot je te nemen, hoewel er veel voorhanden is om je te helpen begrijpen wat er gebeurt. Het gaat erom hoe je van binnen bent en of je kunt accepteren dat jullie allemaal één zijn. Dat helpt je al een heel stuk vooruit om een hoger bewustzijnsniveau te creëren. Wanneer je je als ontwaakt mens op je pad bevindt, ben je een aardig eind op weg naar vervulling. Het betekent niet dat je een leraar moet worden, maar dat je een voorbeeld bent voor anderen. Waar je ook bent, je kunt anderen verheffen door een glimlach of door iets aardigs te zeggen en het heeft meer invloed dan je je kunt voorstellen.

Het is ook belangrijk om vrienden te sluiten met je ego, die steeds probeert vast te houden aan de ‘oude jij’. Dat is waar de grote veranderingen plaatsvinden terwijl je jezelf uit de lagere trillingen trekt. Mogelijk ben je voorzichtig geworden met het maken van nieuwe vrienden en zoek je mensen uit die de veranderingen in jou beter begrijpen. De zielen van de lagere trillingen zijn vaak hardhandig, houden zich bezig met negatieve activiteiten en bij ze in de buurt zijn kan als erg ongemakkelijk worden ervaren. Terwijl je jezelf verheft leer je echter om jezelf tegen ze te beschermen.

Door de wet van aantrekking worden jullie van nature aangetrokken tot gelijkgestemde zielen. Het zijn vriendschappen waarbij jullie elkaar helpen om vooruit te komen en dat blijft hoogstwaarschijnlijk zo tijdens en ook na Ascentie. Soms is de aantrekkingskracht zo sterk dat je mogelijk al vaker samen bent geweest en van dezelfde sterrenfamilie komt. Iedere ziel komt vanuit een andere beschaving naar de aarde en jullie zijn net zo buitenaards als andere wezens. Om die reden voelt het vertrouwd om ons te ontmoeten. Op den duur worden jullie geïntroduceerd aan jullie echte familie. Zij hebben jullie voortgang gevolgd en zijn verheugd jullie weer te ontmoeten.

De aarde is jullie testgebied geweest en door de lage trilling had je weinig kans om je ware zelf te leren kennen. Net als elke andere ziel werden jullie op bepaalde momenten helemaal ondergedompeld in jullie leven. Zonder dat jullie het wisten werden jullie afgesneden van jullie echte realiteit. Dat was bedoeld om jullie de lagere dimensie en al haar uitdagingen volledig te laten ervaren. Als jullie wisten van het leven dat jullie achterlieten toen jullie voor het eerst op aarde incarneerden zouden jullie alleen maar afgeleid raken en depressief worden. Dat is nu anders omdat jullie zijn teruggekeerd naar het licht en jullie ware aard als sterke ziel met enorme creatieve vermogens weer leren begrijpen. Wanneer jullie zijn geascendeerd en een betrouwbare en wijze ziel zijn geworden, kunnen jullie die krachten weer gebruiken.

Ga door met jullie verheffing en laat jullie niet afleiden door wat er om je heen gebeurt. Alles is erop gericht om jullie in de richting van de voltooiing van deze cyclus en Ascentie te brengen. Verspil geen energie door je zorgen te maken over andere zaken omdat alles tot een perfect einde zal komen. De reiniging van de aarde vindt plaats ofschoon jullie er weinig van zien of horen. We houden de aarde niet alleen in balans, maar voorkomen ook dat de schade escaleert. Nieuwe apparaten vinden hun weg snel richting het publieke domein.

We proberen nog steeds resultaten te boeken door het werk van onze bondgenoten, om de oude garde te verwijderen. Ze kan niet langer ontkennen dat ze het gevecht heeft verloren, maar gaat toch brutaal door met militaire acties die dood en verderf zaaien. We vragen ons af hoelang jullie leiders nodig hebben om te begrijpen dat oorlogen nog nooit een probleem hebben opgelost. Ze verergeren ze juist en zoals vaak is gebeurd gaan ze gepaard met het verlies van grote hoeveelheden levens. Stuur liefde en licht naar plaatsen waar dreiging is en met name naar leiders die er direct bij betrokken zijn, het helpt zonder meer.

Liefde is de meest krachtige energie die er is en jullie hebben de werking ervan gezien als het gaat om genezing. Ondanks de aanwezigheid van de lagere energieën werkt het. Er is vertrouwen en begrip voor nodig anders draagt het niet de maximale hoeveelheid kracht die je kunt geven. Het is bekend dat moederliefde helend werkt en dat laat opnieuw zien wat het kan doen. Eenieder van jullie beschikt over het vermogen om te genezen, maar velen twijfelen eraan zodat het geen kracht heeft. Wees positief en help de aarde en alles wat erop leeft te verheffen. Onthoud dat je samen met de aarde zult ascenderen en dat vele andere levensvormen al klaar zijn om verder te gaan. Denk daarbij aan de dieren, zoals jullie huisdieren die jullie in je behoeften voorzien.

Ik ben SaLuSa en breng mijn liefde en zegeningen over namens al jullie vrienden en familie aan boord van onze schepen.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS