Followers

vrijdag 24 januari 2014

24.01.2014SaLuSa,  24 januari 2014.

Zoals altijd vliegt de tijd voorbij, richting de tijd van belangrijke veranderingen die de voorboden zijn van een nieuwe periode in jullie geschiedenis die het verleden achter zich laat. Alles gaat door zoals bedoeld, en het duurt niet lang meer voordat jullie het bewijs beginnen te ontvangen dat jullie zochten. Jullie zullen niet meer twijfelen aan het feit dat de krachten voor het goede de hele tijd hebben gewerkt aan de veranderingen die jullie werden beloofd en dat de Nieuwe Tijd aanbreekt. Aan de buitenkant zullen velen alleen maar verwarring en vele onrustige gebieden op jullie wereld zien. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de Duistere Garde die zich nu terugtrekt. Op korte termijn zullen degenen die in stilte voor het Licht hebben gewerkt zichzelf bekendmaken en zullen jullie weten dat de Nieuwe Tijd werkelijk is begonnen.

Intussen wordt van de Lichtwerkers gevraagd veerkrachtig en op hun werk, dat er voor zorgt dat het Licht voortdurend bekrachtigd wordt, gefocust te blijven. Een hele, hele lange tijd hebben jullie bewijs gezocht voor de veranderingen waarvan jullie weten dat ze moeten komen als de Nieuwe Tijd er aan moet komen. Gedurende enige tijd zullen die veranderingen beperkt moeten zijn totdat het voor het Licht veilig is vanwege de geboekte vooruitgang om onthuld te worden. Er zijn echter overal talloze signalen dat de veranderingen sneller gaan en gevonden kunnen worden door degenen die serieus zoeken. Sommige zielen maken zich reeds bekend t.a.v. hun Lichtwerk, en jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat ze door ons beschermd worden.

Terwijl het Licht in kracht groeit zullen meer zielen beginnen te ontwaken, hun bewustzijnsniveaus zullen hen in staat stellen hun trilling te verhogen. Nu al zien we dat meer mensen openlijk praten over hun nieuw gevonden begrip, en er is een nieuwe gretigheid om te praten over wat er op Aarde gebeurt. De ontwaking zal met een grotere snelheid doorgaan, hetgeen gelijkgestemde zielen naar elkaar zal trekken. En zeker zal het eveneens een grotere kloof creëren tussen degenen van het Licht en de ongelovigen, hetgeen te verwachten is. We propageren echter geen opzettelijke pogingen om deze kloof te verbreden. Lichtwerkers zullen meer nodig zijn dan eerder, om degenen die een beter begrip zoeken van wat er aan de hand is te helpen.

Sommigen van jullie hebben lang gewacht om dienstbaar te zijn aan jullie medereizigers op het Lichtpad. Nu is die tijd gekomen en velen zullen worden geroepen om hun levenscontract na te komen. Wees verzekerd dat jullie nooit alleen zullen lopen, jullie worden altijd vergezeld door verscheidene zielen die hier zijn om jullie te dienen. Aarzel dus niet om ze om hulp te vragen wanneer je die nodig hebt. Als je naar enige indicatie zoekt m.b.t. wat je rol moet zijn, maak je geen zorgen aangezien je, wanneer de tijd rijp is, geen twijfel meer zult hebben omtrent hetgeen er van je gevraagd wordt. Je rol zal er een zijn waarop je je vele levens lang hebt voorbereid en je zult niet aan je vaardigheden hoeven te twijfelen.

Zoals je weet komt er in deze eindtijden veel karma naar boven om te worden opgeruimd, en dit is een reden waarom er zoveel activiteit plaatsvindt. In de loop van de tijd zal dat echter minder worden en zal het helpen veel zielen bij elkaar te brengen die tot nu toe opzettelijk gescheiden werden gehouden. De Duistere Garde heeft vele manieren bedacht waarop jullie konden worden tegengehouden als Een samen te komen, maar dat zal veranderen wanneer men zich realiseert hoeveel jullie met elkaar gemeen hebben. Religie heeft mensen verdeeld en vele oorlogen werden gevoerd vanwege verschillende ideologieën. Deze problemen zullen overwonnen worden wanneer de waarheid bekend is gemaakt, en men zich realiseert dat Allen Een zijn.

Maak je dus niet te druk omtrent hoe deze schijnbaar onmogelijke verschillen tussen jullie overwonnen kunnen worden. Wanneer de waarheid bekend wordt gemaakt door degenen die jullie vertrouwen hebben zullen vele moeilijkheden simpelweg verdwijnen. In jullie hart zoeken de meesten van jullie een vreedzaam leven, en vinden jullie het prima om te leven en te laten leven. Anderen hun eigen Lichtpad te laten kiezen zal algemeen geaccepteerd worden, en ze zullen zo langzaam of zo snel als ze willen vooruit kunnen gaan. Allen zullen uiteindelijk het Licht vinden en er zijn een oneindig aantal wegen naar toe.

Blijf alles wat je doet positief benaderen en sta niet toe dat twijfel binnensluipt, aangezien de Duistere Garde zal proberen je tot de laatste minuut van je koers af te brengen. Ze zullen geleidelijk zwakker worden en niet langer in staat zijn zich met jullie vooruitgang te bemoeien. Langzamerhand wordt hen de macht ontnomen, en ze zijn al niet meer in staat met dezelfde autoriteit die ze eens hadden te commanderen. We houden ze scherp in de gaten, zelfs tot aan het punt waar ze zich niet meer voor ons kunnen verbergen. Er is geen ontsnapping mogelijk en ze zullen vruchteloos smeken om de consequenties van hun handelingen te vermijden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij om jullie door deze perioden van intense veranderingen te helpen. Wees ervan verzekerd dat hoe onmogelijk aardse situaties ook lijken, met onze hulp zullen die in korte tijd overwonnen worden. Terwijl jullie om karmische redenen de paden moeten bewandelen die jullie voor jezelf hebben gecreëerd, kunnen we op het geschikte moment komen en jullie landen helpen herstellen. Wordt dus alsjeblieft niet neerslachtig of wanhopig vanwege de “rotzooi” waarin sommige landen door vele jaren van oorlog zijn achtergebleven. We zijn hier om jullie te helpen en de weg naar een prachtige Gouden toekomst vrij te maken.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS