Followers

vrijdag 10 januari 2014

10.01.2014SaLuSa,  10 januari 2014.

Zaken op Aarde blijven onzekerheid creëren en naar buiten toe zijn er weinig tekens die er op wijzen dat wereldvrede wordt bereikt. Toch spelen vele lichtwerkers achter de schermen hun rol om stabiliteit en vrede te brengen. Het zal in relatief korte tijd komen, en dit jaar is er een dat op dat gebied heel actief zal zijn. Lichtwerkers over de hele wereld krijgen vertrouwen in de uitkomst en zien de vruchten van hun werk uitkomen. Wees ervan verzekerd dat het Licht de hele tijd groeit en langzamerhand zielen naar een hogere dimensie tilt. Dit resulteert in een duidelijk onderscheid tussen degenen met een lagere trilling die niet in staat zijn zich te verheffen, en degenen die dat wel kunnen. Het betekent echter niet dat je ophoudt hen te kunnen helpen, aangezien vele zielen nog steeds hulp en begeleiding nodig hebben om zich te verheffen.
De Aarde is in beroering en het lijkt dan ook of het Licht wordt onderdrukt, maar dat is niet het geval, het groeit gestaag en niets kan haar groei stoppen. Lichtwerkers moeten gecentreerd blijven en zich richten op het Zelf, en niet worden afgeleid door de vele negatieve activiteiten die plaatsvinden. Je kunt een waarnemer zijn zonder je van je taken af te laten leiden, en hoe meer je je daarop richt, hoe succesvoller je zult zijn. Natuurlijk zul je betrokken raken bij situaties waarbij jouw ervaring nodig is en je geen twijfel zult hebben omtrent hetgeen er van je gevraagd wordt. Je wilde hier vrijwillig zijn omdat je ervaring gewaardeerd wordt en je hierbij nodig bent. Wees ervan verzekerd dat je Gidsen altijd bij de hand zijn om te helpen en er voor te zorgen dat je kunt helpen conform je mogelijkheden.
Deze periode is beproevend aangezien er zoveel tegelijkertijd gebeurt, maar diegenen onder jullie die geroepen zijn te helpen zijn hier juist voor dat doel. Zeker, het is waar je gedurende een aantal levens voor “getraind” hebt, en nu is jouw gelegenheid om volledig het Licht te dienen. Blijf ondertussen steeds gecentreerd en weet dat je kunt zijn omgeven door negatieve energieën, maar laat je er niet door beïnvloeden. Je bent hier om anderen te helpen ascenderen en te proberen degenen die worstelen om hun weg te vinden te helpen. Dat is niet altijd makkelijk en het is het beste om hulp te bieden wanneer erom wordt gevraagd, maar dring jezelf niet op aan een andere ziel, tenzij er om hulp wordt gevraagd.

Het is heel belangrijk om een andere ziel het pad te laten volgen dat zij voor zichzelf heeft uitgestippeld. Ongevraagde bemoeienis kan wel eens niet zo hulpgevend zijn als je denkt, en het kan een ziel soms zelfs van haar gekozen pad afbrengen. Je zult ontdekken dat mensen die naar andere zielen worden getrokken soms het best op hun plek zijn om hen te helpen, en het is een feit dat er aantrekkingskracht is tussen degenen met een gelijke trilling. Bovendien heb je natuurlijk je Gidsen die altijd bij je zijn en die je graag zullen helpen wanneer je daar om vraagt. Zelfs met de beste bedoelingen is het beter om een andere ziel de vrijheid te gunnen om haar eigen keuze te maken, tenzij er om hulp zou worden gevraagd.

Dit jaar kon wel eens heel opmerkelijk zijn aangezien er nu zoveel gebeurt dat enorme veranderingen in jullie levens gaat brengen. Sommigen onder jullie hebben al contacten gevonden die betrokken zijn bij belangrijk werk dat ze in de publieke belangstelling zal brengen. Jullie zullen hebben opgemerkt dat President Obama nu meer openlijk actief is en nu meer Lichtwerk uit kan voeren dat de mogelijkheden voor de Duisteren om zich er zoals eerder mee te bemoeien, beperkt. Hun kracht is verminderd door hun toegang tot voldoende fondsen om hun mars naar planetaire controle voort te zetten, te verwijderen. Zonder de middelen om hun plan volledig door te zetten zijn ze in wanorde en niet in staat hun doelen te bereiken.

Natuurlijk proberen de handlangers van de Duisteren nog steeds te voldoen aan hun doelstellingen, maar met de breuk in hun continuïteit kunnen ze die niet volbrengen. Met haar gebruikelijke obstinate benadering zal de Cabal niet toegeven dat ze in alle opzichten is verslagen. De situatie is echter van dien aard, dat ze spoedig niet meer in staat zal zijn een echte bedreiging voor het Licht te creëren, en vele veranderingen ten goede kunnen nu doorgaan. Het was een lange weg met veel hindernissen en vertragingen, maar het was altijd bekend dat het Licht aan het einde van de cyclus zou overwinnen. Je zult intuïtief weten of je in deze tijd bent geïncarneerd om een van de voorlopers te zijn die hier zijn om de veranderingen voor elkaar te krijgen. Je bent waarschijnlijk al zwaar betrokken bij het Lichtwerk en geeft graag je hulp om andere zielen te helpen ascenderen.

Met de toename van de trillingen zul je geleidelijk ontdekken dat vrede zich op Aarde zal vestigen. Intussen zullen velen ontdekken dat hun perspectief verandert en ze zullen een vreedzamer leven gaan leiden. Dit zal zich snel verspreiden wanneer het in kracht toeneemt, maar verwacht niet te snel teveel. Wanneer mensen zich eenmaal realiseren dat ze hun benadering van het leven kunnen veranderen en kunnen helpen een vreedzame co-existentie voor elkaar te krijgen, dan zullen ze niet aarzelen naar de hogere trillingen te gaan.

We weten hoezeer de ontberingen en de vertragingen jullie beïnvloeden, maar dit is de tijd om sterk te zijn. Je zou kunnen zeggen, het einddoel is in zicht en je hebt niets om je zorgen over te maken aangezien het Licht niet verslagen kan worden. Ga aan het werk in het volle vertrouwen dat jullie toekomst verzekerd is, en we altijd bij jullie zijn.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS