Followers

vrijdag 31 januari 2014

31:01:2014
SaLuSa  31 Januari 2014

Vanwege wat er rondom jullie heen gebeurt lijken harmonie en vrede ver weg, toch zal langzamerhand de beroering minder worden en in een relatief korte tijd zal vrede zich op Aarde vestigen. Dat is vanwege de komst van het Nieuwe Tijdperk en daardoor worden de trillingen hoger. Deze veranderingen zouden altijd al in deze periode plaatsvinden, met de uiteindelijke afscheiding van degenen die klaar zijn om te ascenderen van degenen die dat niet zijn. Dit is onvermijdelijk nu de trillingen toenemen tot het punt waarop alleen die zielen die hetzelfde niveau hebben bereikt kunnen verblijven. Het is de culminatie van duizenden jaren ervaring in vele levens in verschillende tijdperken. Het einde van een cyclus is een belangrijke tijd, wanneer alle zielen beslissen hoe goed hun levensplan hun verdere evolutie heeft bevorderd en of ze een bepaalde ervaring moeten herhalen.


De meesten van jullie zijn goed gevorderd en zullen klaar zijn om naar de volgende fase van evolutie te gaan, met hulp en advies van de meer gevorderde zielen. Velen zullen bij de Menselijke Evolutie blijven, maar sommigen zullen er voor kiezen met andere soorten mee te gaan die ze mogelijk naar een andere planeet meenemen. Natuurlijk zul je dan voor die ervaring in een passende vorm incarneren. Degenen die hun ervaring op Aarde vervolgen in de vierde dimensie zullen ondervinden dat het leven er heel anders uit zal zien, en dat het een harmonieuze en fijne tijd zal zijn. Weg is duistere Garde, om hun eigen voorbestemde toekomst te vervolgen en nogmaals de kans te krijgen om naar het Licht terug te keren.

Jullie hebben nauwelijks een idee van het geluk en de vervulling die jullie wacht, en het zal jullie verwachtingen ver overtreffen. Het zal jullie beloning zijn voor het feit dat jullie de donkerste periode van jullie leven zijn doorgekomen en met succes opnieuw het Licht hebben gevonden. Een paar van jullie zullen ontdekken dat sommige van jullie vrienden of relaties het niet gelukt is in de hogere dimensies te komen. Heb geen angst voor hun toekomst aangezien ze precies daar zijn waar ze verder kunnen gaan om vooruitgang richting het Licht te boeken. Vanuit jullie perspectief zullen jullie hun vooruitgang kunnen volgen, en ze bezoeken wanneer ze in hun slaapperiode uit hun lichaam zijn. Terwijl jullie in staat zullen zijn de herinneringen aan zulke ontmoetingen te bewaren zullen zij naar hun dimensie terugkeren zonder een herinnering in hun wakkere staat hieraan.

Op dit moment ontwaken jullie naar je ware potentieel nu jullie bewustzijn zich uitbreidt, totdat jullie in de nabije toekomst je volledige bewustzijn verkrijgen.
Wees ervan verzekerd dat vele helpers al zijn voorbereid en klaar zijn om jullie te helpen je plaats in de hogere dimensies in te nemen. Het leven is een voortdurende gelegenheid om te evolueren en in elke fase hebben jullie vele helpers. Het is altijd de verantwoordelijkheid van degenen die verder zijn geëvolueerd degenen die na hen komen te assisteren. Net zoals gelijkgestemde zielen samenkomen, zo wordt ook hun bewustzijn als Een, maar wees gerust, tegelijkertijd behoud je je eigen individualiteit.

We weten dat zo velen van jullie moe zijn van jullie ervaringen, en het is niet verrassend gezien de dichte trillingen waarin jullie bestaan. Dat is waarom jullie zo weinig bezoek krijgen van Wezens uit de hogere dimensies, die het een zeer onplezierige dimensie vinden om in te verblijven. Jullie zullen in gelijke mate net zo opgelucht zijn wanneer jullie de hogere dimensies ingaan en van alle voordelen die daarmee gepaard gaan genieten. Vergis je niet, wanneer je er voor koos de zielen die in de lagere trillingen gevangen zitten te helpen, wist je wat een moeilijke taak dat zou zijn. Jullie werden er echter van verzekerd dat, hoe ver je ook gevallen was, wij er altijd zouden zijn om jullie te helpen terug te keren naar de plek waarop jullie recht hebben.

Geliefden, jullie verblijf in de lagere dimensies is nagenoeg voorbij en jullie zullen veel er veel grootser uitkomen dan jullie er ooit in gingen. Jullie ervaring zal zielen helpen die kunnen profiteren van jullie ervaring, en jullie worden geprezen voor jullie grote opoffering ten behoeve van andere zielen op het Lichtpad.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben vol bewondering en dankbaarheid voor jullie onzelfzuchtig handelen om jullie medereizigers te assisteren. Jullie zijn allemaal Een en met elkaar verbonden op manieren die eeuwigdurend zijn, en jullie zullen doorgaan elkaar te assisteren op jullie grote reis door de Kosmos. Jullie opoffering heeft haar eigen beloningen wanneer jullie zien hoe zielen naar het Licht gaan en ontwaken naar hun ware zelf.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey

 Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS