Followers

vrijdag 17 januari 2014

17.01.2014SaLuSa,  17 januari 2014.

Vanuit onze positie gezien blinkt jullie Aarde als een juweel in het firmament, en maakt ze aan alle waarnemers duidelijk dat het Licht weer terugkomt. Met jullie input en onze assistentie gaat dat door en geen enkele invloed van buitenaf zal dat kunnen tegenhouden of voorkomen. Er is besloten dat deze cyclus zal eindigen met een overwinning van het Licht, en dit werd eonen geleden gepland.

Daarom kunnen jullie al het oude, dat zijn doel heeft uitgediend, achter je laten en inderdaad zullen uiteindelijk alleen de hogere trillingen bestaan. Tot dusverre zijn de cycli met zulke enorme aardveranderingen geëindigd, dat er weinig bewijs is achtergebleven van vroegere beschavingen. Nu echter de noodzakelijke lessen zijn geleerd hebben de ervaringen de verlangde verheffing in bewustzijnsniveaus gebracht. Dit was een vereiste om de zielen die klaar zijn voor hun ascentie naar een niveau te brengen waar ze hun ervaringen in de lagere trillingen kunnen voltooien teneinde te ascenderen. Dit is normaal wanneer een cyclus het stadium van voltooiing bereikt.

Nu, geliefden, kunnen jullie je focussen op de toekomst, en weten dat er vele veranderingen zullen komen die jullie zullen voorbereiden op nog hogere niveaus van bestaan. Het is alleen maar natuurlijk dat jullie je afvragen hoe de toekomst voor familie en vrienden zal zijn, en velen van jullie groepen zullen voor enige tijd bij elkaar blijven. Als een lid een andere richting in zou gaan zal het goed voor hem/haar zijn, en ze zouden met je liefde en zegen moeten worden losgelaten. Zoals echter al in een eerder bericht was aangegeven, is de liefdesschakel een krachtige verbinding tussen zielen, ongeacht de afstand die jullie zou kunnen scheiden.

Feitelijk is de energie van Liefde de lijm van het Universum en ze is onverwoestbaar. Inderdaad is Liefde uiteindelijk alles wat er is. Sommigen van jullie, die de kracht van liefde inzien, beginnen zich te realiseren dat het de energie is achter wat jullie ‘wonderen’ noemen. Een voorbeeld is wat jullie ‘moederliefde’ voor kinderen noemen en waarom zij zoveel kracht in zich draagt om te genezen wanneer de noodzaak zich aandient. Ieder van jullie heeft zulke vaardigheden in enigerlei mate, maar ze sluimeren totdat jullie je er bewust van worden.

Terwijl de tijd voortschrijdt zul je ontdekken dat jullie energieën veel meer invloed hebben op de mensen om je heen dan jullie je voorstelden. Het kan natuurlijk ten goede of ten slechte zijn, en spoedig zullen jullie leren er volledige verantwoording voor te nemen. Als een collectief van mensen deelneemt aan een healing-meditatie en één enkel doel in gedachten heeft wordt hun kracht vele malen versterkt. Het is jullie waarschijnlijk al bekend, maar er moet gezegd worden dat waar healing geen succes heeft, het gewoonlijk niet ligt aan een falen van de Healers. Het zijn andere factoren, zoals karma van de ziel die healing ontvangt, dus wees niet ontmoedigd, mocht je geen succes hebben.

Wanneer jullie horen op welke wijze jullie werden gecontroleerd, zul je begrijpen waarom jullie vele levens een illusie hebben geleefd. Terwijl het waar is dat jullie hebben gecreëerd wat er dagelijks gebeurt, hebben jullie dat tegelijkertijd niet gedaan omdat jullie je niet bewust waren van de Waarheid. Eonen lang werden jullie misleid door zielen met hun eigen agenda, die jullie letterlijk in het duister hebben gehouden. Jullie werden tevens gevoerd met leugens en desinformatie, wat het extreem moeilijk voor jullie maakte om te weten wat waar is. Wanhoop echter niet, want spoedig zullen de duistere machten hun invloed en macht over jullie verliezen.

Houd een open mind wanneer de openbaringen komen, en jullie zouden intuïtief in staat moeten kunnen zijn  om informatie die niet ‘juist voelt’ naast je neer te leggen. Vertrouw je beproefde informatiebronnen en pas op voor die welke angst creëren, aangezien dat niet de manier is van de hogere machten die voor het Licht werken.
Wees je er ook van bewust dat de Duisteren een grote mate van vrijheid hebben om hun agenda uit te voeren, aangezien ze eveneens een vrije wil hebben. Ze kunnen echter niet met succes voorkomen dat het Licht alle niveaus doordringt, en dat is waarom hun succes altijd beperkt zal zijn.

Vele zielen leiden hun leven zonder het minste vermoeden dat ze worden gemanipuleerd. De Duisteren zijn heel knap in het verstoppen van hun invloed achter achtenswaardigheid of het handelen via mindere Wezens. Het is echter te laat voor ze om de opmars van het Licht tegen te houden, en ze vechten voor een verloren zaak. Nu al kunnen ze zien dat hun macht tanende is, en er is geen enkele manier waarop ze zich kunnen herstellen. Wees dus niet bang voor de Duisteren aangezien ze op het punt staan de controle over hun machtsstructuur te verliezen.

Blijf vooruitkijken, wetend dat jullie toekomst in het Licht verzekerd is. Naarmate de tijd voortschrijdt zal het makkelijker worden om je plaats daarin vast te houden, terwijl je al je banden die niet verbonden zijn met het Licht geleidelijk aan verbreekt. Velen dragen bagage uit vele levens met zich mee, maar van binnen zul je weten wat het is en zal het naar boven komen om te worden gereinigd. Het is een feit dat alles van de lagere trillingen minder aantrekkingskracht op je zal hebben, en je zult er spoedig wat aan doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en blij om van mezelf te geven voor jullie verheffing, en jullie met Liefde van de Galactische Federatie achter te laten.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS