Followers

maandag 17 november 2014

14.11.2014SaLuSa,  14 november 2014
Niets zal worden toegestaan om de opmars van Het Licht te stoppen totdat het alle aspecten van jullie leven omvat. Tegen die tijd zal de Duistere Garde zijn achtergelaten aangezien zij hun toekomst hebben bepaald door hun eerdere acties. Alle zielen zullen precies daar zijn waar ze moeten zijn, zowel door hun acties als hun intenties. Niemand kan de gevolgen daarvan voorkomen, maar fouten zullen niet per se voorkomen dat jullie Ascenderen. Het is je intentie die telt, en soms met de beste bedoelingen kan je nog steeds fouten maken. Als jullie de beslissing hebben genomen om het Pad van het Licht te volgen, word je geholpen op jullie weg tenzij je afgeleid wordt en afdwaalt wanneer je je doel mocht bereiken. De voortgang wordt bepaald door jullie niveau van trillingen, die op een bepaald moment zal resulteren in jullie Ascentie

Wij blijven jullie vooruitgang in het Nieuwe Tijdperk volgen en houden van dichtbij toezicht op de activiteiten van individuen die tot de Duistere Garde behoren. In sommige opzichten zijn ze op hun gevaarlijkst als ze een verloren strijd vechten, maar we hebben alles in voldoende mate onder controle om ervoor te zorgen dat ze de vooruitgang niet kunnen belemmeren of stoppen. Jullie lot is al uitgestippeld, en binnenkort weten jullie zonder twijfel waar je toekomst ligt. Langzaam maar zeker nemen onze vertegenwoordigers op Aarde posities in die zullen zorgen voor succes. Daarbij zijn wij erin geslaagd om ervoor te zorgen dat de gebeurtenissen in het voordeel  werken voor diegenen die werkzaam zijn voor het Licht, terwijl we inmenging van de oppositie willen voorkomen. Dergelijke acties zijn toelaatbaar nu jullie voldoende gevorderd zijn om duidelijk jullie intenties aan te geven om het pad van Ascentie te volgen. 

De mensen van het Licht verzoeken wij op het pad te blijven en niet te wankelen of te twijfelen aan de uitkomst. Jullie zijn al op het pad dat leidt tot succes en terwijl de tijd verstrijkt groeit het snel en meer zielen ontwaken, zich bewust wordend van hun taken. De meeste Lichtwerkers zijn onderdeel van wat we de zwijgende meerderheid noemen, ze gaan onophoudelijk door met hun werk, ongeacht wat er om hen heen gebeurt. Hun kracht komt van het zijn van een krachtig Licht, dat vele andere zielen om hen heen doet ontwaken. Je hebt vele eeuwen beproevingen en leed geleden, maar nu ben je de vruchten van je inspanningen aan het plukken. Het Licht neemt exponentieel toe en het heeft een wereldwijde invloed. De wijzigingen mogen dan misschien nog niet duidelijk zijn, maar met de tijd zal het duidelijk worden dat een nieuwe energie zich op Aarde heeft gevestigd.

De media wordt nog steeds heel erg gecontroleerd, maar jullie Internet is uitgegroeid tot zo'n enorme omvang en het bezit een schat aan informatie waarvan  je zoveel kunt leren. De duistere Garde is zich er uiteraard van bewust en plaatst valse informatie op het internet, maar je moet in staat zijn om dit soort sites te herkennen. Je hebt al veel genoemde bronnen en sites waarvan je weet dat je die kunt vertrouwen, en die goed bekend staan. De duistere garde zal proberen om jullie te verwarren met valse informatie, maar als je goed oppast ben je in staat om deze te herkennen. In feite is er een overweldigende hoeveelheid informatie beschikbaar en kunnen jullie er rekening mee houden dat deze van het Licht is.

Op Aarde doen zich vele incidenten voor die worden aangemoedigd door degenen die aangesteld zijn om mensen te misleiden. Valse geruchten worden verspreid en verwarring is het resultaat, maar nu moet je in staat zijn om dergelijke gebeurtenissen te herkennen voor wat ze zijn. Iets van het Licht zal sterk staan en zal de tand des tijds doorstaan, dus vertrouw op je intuïtie wanneer het iets anders betreft. Je zult af en toe een fout maken, maar ervan leren en verdergaan. De test m.b.t. hoe jullie het doen bepaalt in welke mate jullie je bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. Wees volledig gecentreerd en onwankelbaar op je pad, en je zult niet beïnvloed worden door alle pogingen van de duistere Garde om je ervan af te leiden. Naarmate de tijd vordert zul je merken dat zaken veel gemakkelijker worden om mee om te gaan en jullie minder waarschijnlijk in de problemen brengen.

Wanneer jullie het einde van het jaar naderen zullen je gedachten overgaan naar wat je mag verwachten van het nieuwe jaar en we kunnen je vertellen dat het merkbaar zal zijn voor de vooruitgang die is geboekt om Ascentie tot stand te brengen. Er zullen openbaringen zijn die  uitleggen op welke wijze je de veranderingen die steeds duidelijker zullen worden zult ingaan. Omdat de invloed van de lagere energieën minder effectief wordt, zal je vrij snel vooruitgang boeken en zonder hun invloed. Het zal een tijd van vreugde en geluk zijn als jullie ware geschiedenis wordt geopenbaard en je toekomst verzekerd zal zijn.

Door onze inspanningen en de Lichtwerkers hebben steeds meer en meer mensen een open geest als het om ons gaat, toch zijn velen nog onzeker of zelfs bang voor het vooruitzicht van een ontmoeting met bezoekers van andere planeten en zijn ze bang dat we bijbedoelingen hebben. Echter, met de komst van het Ruimtetijdperk zijn mensen ontwaakt met betrekking tot het bestaan van ander leven. Sommige bronnen zoals Science Fiction verbeelden ons als tamelijk angstaanjagende wezens die slechts geïnteresseerd zijn in de overname van de Aarde. Wees gerust dat er geen dergelijke dreiging bestaat en wij zijn dichtbij om jullie te beschermen. Op sommige momenten hebben andere beschavingen zich zo ver als jullie Aarde gewaagd, maar we houden ze tegen zich te bemoeien met jullie toekomst. De eindtijden zijn al bepaald en bestaan in het "nu", klaar om zich te manifesteren. Jullie hoeven je geen zorgen te maken omdat deze cyclus een "happy end"  heeft zoals verordend door God.

Aangezien de veranderingen op Aarde blijven doorgaan lijkt het alsof het einde is aangebroken, maar we kunnen jullie verzekeren dat jullie in de vroege stadia van het Nieuwe Tijdperk zijn. Veel werk moet worden verricht om overblijfselen van de oude manieren te verwijderen en de voordelen van het Nieuwe Tijdperk in te voeren. Veel van deze bestaan al, maar werden tegengehouden totdat het juiste moment komt wanneer ze kunnen worden aangekondigd. Jullie hebben al een idee van wat ze zijn en ze zullen jullie voorzien van vooruitgang op vele fronten zoals transport. Jullie worden voortgestuwd in een toekomst waarin de noodzaak van het verbruiken van de hulpbronnen van de Aarde overbodig zal zijn.

Ik ben SaLuSa en geniet van het geven van een glimp van de toekomst die snel jullie werkelijkheid zal worden. Er ligt jullie zoveel te wachten dat jullie zal opheffen naar een volledig Nieuw Tijdperk.

Dank je, SaLuSa

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light.
Veraling: Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS