Followers

maandag 3 november 2014

Nederlands -- SaLuSa, 31 oktober 2014SaLuSa, 31 oktober 2014

We zullen nog eens herhalen dat niets jullie lot, het achter je laten van de lagere dimensie, kan veranderen, behalve dat je kunt verdwalen en er niet uit kunt komen. De mogelijkheden om op te staan ​​zijn onbeperkt en als jullie op dat pad zijn moet je al zoveel vooruitgang hebben geboekt, dat je jezelf hebt gevestigd in het trillingsniveau waarop je jezelf veilige doorgang hebt gegeven. Jullie zullen alle aanmoediging krijgen die je nodig hebt en als je bewustzijnsniveau toeneemt, zullen jullie beter begrip krijgen van wat je moet doen. Blijf in het Licht waar je jezelf mee omringt en weet dat je daarbinnen veilig en beschermd bent tegen elke poging om jullie plan voor Ascentie te beïnvloeden. Laat de lagere vibraties aan je voorbijgaan zonder erbij betrokken te raken.


De onrust waar veel landen doorheen gaan is een teken dat ze hebben geprobeerd om hun problemen of verschillen op te lossen door middel van geweld, dat nooit het antwoord op dergelijke situaties zal zijn. Ze zitten in een vicieuze cirkel, totdat men zich realiseert dat alleen samenwerking een oplossing tot duurzame vrede zal brengen. Jullie geschiedenis is een monumentaal testament van herhaalde pogingen om met geweld te regeren en laat zien dat vrede die bereikt is met dergelijke methoden nooit blijvend is. Het antwoord op al deze problemen is de toepassing van de "liefde" en het begrip dat jullie allen Eén zijn. Ja, we weten dat totdat de mensen klaar zijn om op deze manier te reageren, ze niet ver zullen komen, maar alle oplossingen hebben een begin wanneer de zaden worden gezaaid. Liefde is een zeer krachtige energie die kan leiden tot wonderen als alle hoop verloren lijkt. Het is derhalve belangrijk dat degenen die voor deze hogere energieën kunnen zorgen en deze delen, aan hun rol zijn toegewijd.

Na vele levens in de lagere vibraties zijn jullie in staat om de uitdaging waar zij voor staan het hoofd te bieden en naarmate vooruitgang geboekt wordt zullen zaken makkelijker zijn om mee om te gaan. Ze worden geholpen door de binnenkomende hogere energieën die vanuit andere beschavingen naar de Aarde worden gestraald. Wees ervan verzekerd dat velen van hen zich bewust zijn van jullie lot en erg blij zijn met de gelegenheid om te helpen. Inderdaad, wanneer jullie succesvol Ascentie hebt bereikt zullen vele beschavingen vol vreugde de uitnodiging om jullie te ontmoeten tegemoet zien. Er zal een geleidelijk samenkomen zijn dat in overeenstemming is met de plaats die jullie gaan innemen in de kosmos. Echter, heel veel moet aan die tijd voorafgaan, maar jullie liggen op koers om op je te verheffen ​​en Kosmische Wezens te worden.

Dit zijn prachtige tijden om verbonden te zijn met de Aarde en haar reis naar de hogere vibraties. Veel zielen hadden graag deelgenomen aan de ervaring, maar jullie zijn gekozen en jullie zijn degenen die het meest geschikt zijn voor de toekomstige taken. Je bent veel meer dan je je bewust bent op dit moment en het is alsof je wakker wordt vanuit een droomtoestand. Sommigen kunnen het vergelijken met een nachtmerrie, maar hoe je het ook bekijkt, de tijd is aangebroken voor een enorme lotsverandering. Wees geduldig en zet jezelf in, zodat jullie je beste eigenschappen kunnen gebruiken om anderen te helpen ontwaken voor de waarheid. Veel zielen zijn zich er niet van bewust dat zoiets als totale sterfte niet bestaat, aangezien de ziel onsterfelijk is. Je mag jezelf maskeren om een bepaald leven te ervaren naar eigen behoefte, maar de ziel gaat boven alles en draagt het Licht van de Liefde.

We zijn zowel verrast als blij dat jullie de taken op je hebt genomen met een dergelijke betrokkenheid. Instinctief ken je het belang van deze tijd en jullie gezamenlijke inspanningen zijn zonder dat jullie het weten succesvol. Dus verlies nooit vertrouwen in jullie vermogen en weet dat jullie veel hulp krijgen om ervoor te zorgen dat je kunt omgaan met de eisen die aan je gesteld worden. Als je je openstelt zul je merken dat je veel meer mogelijkheden hebt dan je had gedacht. Dat is de reden dat jullie werden geselecteerd voor het einde der tijden en we weten dat jullie zullen slagen in jullie taken. Voor sommigen van jullie zal deze keer inderdaad niet de eerste ervaring zijn en om die reden zul je jezelf op bekend terrein vinden. Wees ervan bewust dat het belang van de huidige tijd voor jullie en Moeder Aarde niet onopgemerkt is gebleven en Wezens van vele beschavingen hebben zich verzameld om jullie Ascentie te observeren. Wij herinneren jullie eraan dat het de eerste keer zal zijn dat je opgeheven zult zijn​​ zonder de transitie mee te maken door middel van de 'dood' van het lichaam.

Er zal zoveel te leren zijn dat nieuw voor jullie is en het zal jullie op het pad zetten om een Kosmisch Wezen te worden. Dat is natuurlijk een heel eind weg, maar we zouden graag willen dat jullie weten wat jullie kunnen verwachten in de hogere vibraties. Alle inzet die je nu doet zal goed beloond worden en je zult er geen enkel moment spijt van hebben. Intussen zullen jullie geleidelijk worden verlicht volgens de veranderingen die de eersten van velen zullen zijn en zij zullen jullie helpen om je snel aan te passen aan de nieuwe vibraties. Dit is waar wij een grote steun kunnen zijn en waar wij het voordeel van onze ervaringen met jullie delen. We willen jullie helpen de verloren tijd, waarin jullie tegengehouden zijn, goed te maken en jullie snel kennis te laten maken met de vele vorderingen die jullie overgang naar de hogere gebieden zullen doen versnellen.

Het is geen enkel persoon gegeven het levensplan van een andere ziel te kennen. Jullie zullen daarom voorzichtig moeten zijn bij het beoordelen van andere zielen, daar je niet kan weten wat de toekomst voor hen in petto heeft. Ieder van jullie heeft verplichtingen m.b.t. je vooruitgang. Ze worden getemperd door karmische behoeften die goed noch slecht, zoals jullie ze zouden noemen, zijn. Alle karma, ongeacht wie het betreft, zal de lessen bieden die de ziel zal helpen te evolueren. Dus behandel alle ervaringen als essentieel voor je ontwikkeling en verheffing.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat het contact met jullie heeft geholpen bij jullie evolutie. Houd in gedachten dat we de afgelopen 70 jaar steeds dichterbij zijn gekomen en in die tijd hebben we nota genomen van jullie snelle groei in bewustzijn. Het zal continueren daar de trillingen zich blijven verhogen​​ en na verloop van tijd zullen ze je in staat stellen om de lagere vibraties volledig te verlaten. Ik wens jullie veel succes in jullie werk in opdracht van het Licht en de Liefde die jullie om je heen verspreiden.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene, Revisie: Marja en Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS