Followers

vrijdag 7 november 2014

Dutch -- SaLuSa 7 November 2014SaLuSa  7 November 2014
Er gebeuren veel dingen binnen de niveaus van autoriteit die jullie dagelijkse leven bepalen en dit zijn veranderingen die voornamelijk worden veroorzaakt door de constant veranderende trillingen. Uiteindelijk zullen ze jullie uit de lagere trillingen, die niet langer passen in het Nieuwe Tijdperk dat nu begonnen is, verheffen. Ze moeten veranderen of verdwijnen van jullie niveau van bestaan, aangezien dit een algehele reiniging van alles wat uit oude energieën bestaat doormaakt. Het brengt vele veranderingen teweeg, alsmede verwarring voor degenen die onwetend zijn van wat de toekomst zal brengen. Aan de ene kant lijkt alles in te storten maar aan de andere kant legt het de reiniging die gaande is bloot. Jullie zijn een nieuwe periode in jullie evolutie binnengetreden en de oude gebruiken zullen plaats moeten maken voor nieuwe. Binnen niet al te lange tijd zal duidelijk worden dat er een plan is dat vorm krijgt, dat jullie op zo’n manier het Nieuwe Tijdperk binnen zal leiden, zodat er geen misverstand zal bestaan over wat er gaande is.


Wij van het Galactische Bestuur zullen steeds meer op de voorgrond gaan treden totdat we onszelf aan iedereen bekend kunnen maken. Voordat dat kan gebeuren zullen we jullie geassisteerd hebben in het creëren van verschillende veranderingen, inclusief NESARA dat, zoals je zou kunnen zeggen, de slagroom op de taart zal zijn. We zijn volledig gereed om onze rol te spelen en vooruit te kijken om jullie te helpen met de benodigde veranderingen die beslist de voorspelde voordelen van het Nieuwe Tijdperk tot stand zullen brengen. Dan zullen jullie over je ware achtergrond vernemen en hoe jullie eeuwenlang gemanipuleerd zijn door het duister. Jullie zijn gevangen gehouden in een tijdverdraaiing en ontbeerden de vooruitgang die ze voor hun eigen macht en controle hebben gebruikt. Maar ze bezitten niet langer die mate van controle die ze bereikt hadden en ze verliezen langzamerhand hun greep. Er zal geen weg terug voor ze zijn en ze hebben hun eigen einde veroorzaakt.

Voor miljoenen mensen is het leven in de huidige tijd, gevangen in de laatste pogingen van het duister om aan de macht te blijven, extreem moeilijk. Echter, een deel hiervan is karma en elke ziel is op de juiste plek om het nodige te ondervinden om zodoende zijn/haar ervaringen af te sluiten. Daardoor zijn er veel mogelijkheden om je zorgzaamheid en je liefhebbende kant te laten zien aan degenen die anders ontweken en genegeerd zouden worden. Er is heel veel behoefte aan liefde en begrip, zodat ze kunnen weten dat ze niet in de steek zijn gelaten. Onthoud dat jullie Allemaal Een zijn in God’s ogen en evenzeer als alle anderen geliefd worden. Deze concepten zijn voor sommigen moeilijk te begrijpen, maar mettertijd zullen alle zielen de waarheid leren kennen.

St. Germain heeft eonenlang naar deze tijd van verandering toegewerkt en zich voorbereid op de behoeften van degenen die voorbestemd zijn in het Nieuwe Tijdperk voort te gaan. Dat wil niet zeggen dat de zielen die nog steeds niet in staat zijn zich te verheffen op enigerlei wijze worden genegeerd, feitelijk zal er ook voor hen worden gezorgd waar het hun specifieke behoeften betreft. Alle zielen worden evenzeer geliefd en het is bekend dat zij zich uiteindelijk zullen verheffen en zich zullen aansluiten bij degenen die hen voorgegaan zijn. Wanneer je met zo’n liefde en begrip naar anderen kijkt zul je hen helpen de uitdagingen te overwinnen die ze onder ogen krijgen. Jullie hebben allemaal gelijkaardige situaties meegemaakt op jullie reis terug naar het Licht, en jullie hebben allemaal hulp gekregen van degenen die al geascendeerd zijn.

Jullie worden je geleidelijk aan meer bewust van de waarheid m.b.t. wat er rondom jullie gaande is. Je bewustzijn breidt zich uit en zal dat blijven doen totdat jullie een punt bereiken dat je op Ascentie zal hebben voorbereid en dat is al heel lang jullie doel geweest. De gelegenheid doet zich nu voor omdat het door de Hogere Wezens, die jullie begeleiden en je bestemming controleren, is bepaald. Jullie kunnen jezelf vergelijken met jonge mensen die zich voorbereiden op hun examenuitslag en de vaardigheid hebben om te slagen, maar om er te komen onderweg hulp nodig hebben. Tijdens alle stadia van je evolutie hadden jullie begeleiding, maar het was nog nooit zo belangrijk als in deze specifieke tijd. Jullie zouden op elk moment kunnen ascenderen wanneer je trilling het noodzakelijke peil bereikt, hetgeen moeilijk is vergeleken met de huidige periode waarin jullie alle hulp ontvangen. Verder zullen jullie voorbereid zijn op dit uiteindelijke ‘zetje’ en we zouden graag zien dat zoveel mogelijk van jullie succesvol zijn. Het is derhalve noodzakelijk dat jullie je op je doel blijven focussen en niets je van jullie succes laat afleiden.

Jullie zitten in een zeer veeleisende tijd die je uithoudingsvermogen danig op de proef stelt, aangezien zich zo veel rondom jullie afspeelt. Vooropgesteld dat jullie je niet van je doel laten afleiden zullen jullie echter zeker succesvol zijn, en hoe verder je langs jullie pad reizen, hoe makkelijker het zal worden. Jullie hoeven je geen zorgen te maken m.b.t. wat er rondom je gebeurt, aangezien dat je vooruitgang niet hindert, tenzij jullie dat toestaan. Toe maar, help anderen die je pad zouden kunnen kruisen met een vriendelijk woord of advies. Soms worden zulke ontmoetingen gearrangeerd wanneer het bekend is dat je een andere ziel die informatie zoekt kunt helpen. We weten dat velen van jullie regelmatig bidden om medereizigers, waarvan sommigen je vrienden of familieleden zouden kunnen zijn. Weet, dat aan het einde van de cyclus iedere ziel de plek heeft gevonden die precies goed voor hem/haar is.

Vanaf het moment dat jullie werden tegengehouden hebben jullie het nog steeds klaargespeeld je evolutie vooruit te helpen en dat is jullie verdienste, aangezien jullie door een extreem moeilijke periode zijn gegaan. Echter, jullie behoeften worden niet langer gedekt door de vooruitgang die is geboekt, aangezien jullie een kwantumsprong voorwaarts moeten maken. Velen van jullie zijn klaar om te ascenderen en je plaats in de hogere dimensies in te nemen en er valt weinig profijt te halen uit achterblijven in de lagere trillingen. Derhalve hebben jullie nu slechts een relatief korte tijd om in je huidige dimensie te blijven, maar jullie kunnen nog steeds ervaring putten uit degenen om je heen. Inderdaad, het einde van een cyclus is een belangrijke periode en ook een uitzonderlijke.

Ik ben SaLuSa van Sirius, optredend als de stem voor verschillende contacten waarmee jullie in recente tijden in contact zijn geweest. Ik kan jullie vertellen dat alles goed vooruitgaat en dat wat er ook rondom jullie gebeurt, het zal de succesvolle uitkomst niet voorkomen. Ik laat jullie achter met Zegeningen en Liefde van al degenen die deel uitmaken van het Ascentieprogramma.

Dank je, SaLuSa

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light.
Veraling: Rob


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS