Followers

vrijdag 13 februari 2015

Nederlands -- SaLuSa 13 Februari 2015SaLuSa 13 Februari 2015

De illusie waarin jullie op Aarde leven, hebben jullie zelf gecreëerd, omdat jullie de vrijheid om te kiezen werd gegeven toen jullie afgescheidenheid van het geheel ervoeren.  Natuurlijk hebben degenen in de Geestenwereld die jullie tijdens vele levens hebben vergezeld geprobeerd jullie naar het Licht te geleiden. Momenteel loopt de cyclus waar jullie inzitten af en wordt jullie je laatste kans gegeven om de fase in jullie evolutie te bereiken waarin je niet langer genoodzaakt bent om in de lagere trillingen te leven. Zolang jullie in deze cyclus waren, en voor de meesten van jullie zal dat zijn vanaf het begin, zo’n 26500 jaar geleden, bestonden de mogelijkheden voor groei door ervaring. Sommige zielen werden echter zo Lichtarm en gebonden aan de lagere trillingen, dat ze geen idee hebben hoe ze zichzelf of hun ware natuur kunnen verheffen. Samen met jullie Spirituele Gidsen proberen we hen ook te verlichten, maar velen zijn in ontkenning. Dus aan het einde van de cyclus kun je er zeker van zijn dat elke kans wordt benut en hulp wordt gegeven om zielen te laten ontwaken tot hun ware zelf.


Er zijn echter vele kansen voor ‘verloren’ zielen om te ontwaken, en ze worden nooit in de steek gelaten om zelf vooruit te gaan. Bovendien hebben ze alle tijd om hun reis terug naar het Licht te beginnen. Voor degenen die niet voldoende geëvolueerd zijn om hun plaats in de hogere trillingen in te nemen wacht een nieuwe start in een nieuwe cyclus. Er is geen oneer verbonden aan die zielen die nog in de vroegere fasen van evolutie zitten en er is geen gebrek aan hulp om hen terug op het pad van Licht te helpen. Want zielen die niet langer zijn genoodzaakt tot verdere incarnaties in de lagere trillingen zullen een ontwaken ervaren alsmede een ruimer begrip van de waarheid. De simpele waarheid is dat je niet je lichaam bent, en wanneer je terugkeert naar de Mentale Rijken zul je er niet langer een nodig hebben, maar je kunt jezelf in elke vorm die je wenst ‘denken’.

Het ware spirituele leven is zo anders dan wat je gewend bent, hoewel je door de hogere fasen van je evolutie heen zult worden geholpen. De niveaus die je bezoekt tussen incarnaties zijn nog steeds voornamelijk van de lagere trillingen, en je zult je aardse vorm behouden totdat je opnieuw de behoefte hebt om weer te incarneren. Elke keer wordt je begeleid m.b.t. welke veranderingen je zou moeten maken bij het kiezen van je ouders. In sommige gevallen worden ze voor je gekozen om ervoor te zorgen dat je de ervaringen krijgt die je nodig hebt, en je zult er mee hebben ingestemd. Dus zelfs als je momenteel ongelukkig bent met je ouders, onthoud dat je diegenen hebt gekozen die je nodig hebt om je de ervaringen te geven die je nodig hebt. Natuurlijk hebben je ouders hun grootste invloed op je als je jong bent, en die periode is het belangrijkst voor de rest van je leven.

Laat het bekend zijn dat er voorgaande gevallen kunnen zijn waarin je huidige familie tezamen was in andere relaties tot elkaar. Ga er dus niet noodzakelijk van uit dat ze nieuw zijn voor je, hoewel dat vaker het geval is. Zegen de zielen die erin hebben toegestemd een deel van je leven te zijn, want elk ervan geeft van zichzelf voor jouw ervaringen. Dit is natuurlijk net zo goed voor hun ervaringen als de jouwe. Inderdaad, alle zielen die in jouw leven komen spelen hun levensplan uit, zodat elk van jullie een verantwoordelijkheid heeft naar elkaar. Zielen komen en gaan waar nodig in je leven, dus behandel nieuwe vrienden met zorg, aangezien ze belangrijk voor je kunnen zijn. Wanneer ze een belangrijk onderdeel van je leven zullen zijn kun je er zeker van zijn dat je er een verbinding mee zult houden. Als het gewoon toevallige ontmoetingen zijn kan het zijn dat ze helemaal geen enkele verdere rol spelen in je leven.

Over de hele wereld is er onrust omdat de oude manieren niet langer werken, en degenen aan de leiding klampen zich vast aan hun autoriteit zonder dat het ze baat. Soms resulteert dit in geweld aangezien geen van beide kanten de nederlaag zal toegeven, maar binnen niet al te lange tijd zul je zien dat degenen die het Licht vertegenwoordigen de leiding overnemen. Het kan zijn dat ze niet onmiddellijk veranderingen kunnen brengen, maar net zoals President Obama hun tijd afwachten terwijl ze doen wat ze kunnen zolang ze aan de macht zijn. Wees ervan verzekerd dat het Licht zal zegevieren en terwijl er nog steeds obstructies zijn kunnen ze niet de onvermijdelijke overwinning waar de Lichtkrachten naar streven tegenhouden. Dit te weten zou jullie moeten helpen de storm uit te zitten, want wat er ook gebeurt, de uiteindelijke overwinning staat vast. Alles wat we van jullie kunnen vragen is door te gaan sterk te blijven in jullie vastberadenheid op jullie pad te blijven en het Licht te helpen om de duistere energieën helemaal te overwinnen.

De reis om deze fase van jullie evolutie te bereiken was lang en moeizaam. Het Licht was echter altijd aanwezig en werkte zorgvuldig om de Waarheid te ondersteunen die geleidelijk aan aan het licht werd gebracht. Voor sommigen was het teveel om te begrijpen, maar de Waarheid zal altijd sterk en blijvend zijn terwijl al het mindere vervaagd. Nu is de tijd van het ontwaken en de Lichtkrachten zullen actief zijn bij het helpen van zielen om zich te verheffen en accepteren dat hun ware zelf eveneens van het Licht is. Jullie zijn krachtige zielen zonder het ware begrip van jullie potentieel, en als je dieper het Licht ingaat zul je verbazingwekkende ervaringen en openbaringen hebben.

Onze ophanden zijnde ontmoetingen met jullie zullen de deur naar waarheid zoals jullie die zouden begrijpen openen en jullie in staat stellen alles dat minder is te verwerpen. Soms is het moeilijk in woorden die jullie gebruiken uit te drukken, aangezien ze hun beperkingen hebben, maar alles dat minder is dan het Licht zal niet goed voelen en jullie zullen in staat zijn dat af te wijzen. Want te lang werden jullie gevoerd met allerlei valse informatie, maar nu zijn jullie wijzer en meer ervaren en in staat om de waarheid te onderscheiden van al het mindere. Vertrouw op je intuïtie en als je nog twijfelt wacht dan tot je ervaringen je op het juiste pad zetten. Je hebt vele zielen in de Geestenwereld die niet alleen je vooruitgang van dichtbij volgen maar ook vaak dicht bij je komen om je de waarheid in te prenten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geniet ervan een grotere mate van vrijheid te hebben om jullie de vele waarheden door te geven die jullie vooruitgang zoveel makkelijker zal maken. Het is nog maar pas dat jullie bewustzijn voldoende gegroeid is om jullie meer informatie ter overweging te geven. Het is nu de moeite waard aangezien zoveel zielen ontwaken t.a.v. de waarheid. Ik laat jullie achter met mijn zegen en liefde.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Vert. Rob


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS