Followers

vrijdag 20 februari 2015

Nederlands -- SaLuSa, 20 Februari 2015 SaLuSa, 20 Februari 2015Sinds enige tijd heeft de energie van de hogere rijken meer invloed gehad, en een grotere rol gespeeld in jullie leven. Het zal geleidelijk toenemen terwijl de nieuwe en oude energieën duidelijker worden. De lagere energieën worden getransmuteerd, en aldus wordt het vermogen om de voortgang van het Licht tegen te houden weggenomen. Inderdaad, zou je kunnen zeggen, is er nu een punt bereikt waar niets dan alleen maar succes in het verschiet ligt. Ondertussen lijkt het in vele opzichten misschien niet anders, maar er vinden positieve veranderingen plaats over de hele wereld. De oude separatistische werkwijzen zijn niet langer aanvaardbaar, en mensen worden wakker met het feit dat ze als één Menselijk Ras moeten samenwerken voor het welzijn van allen. Te lang zijn mensen met gevestigde belangen in staat geweest om het gevoel van individualisme in plaats van onderlinge samenwerking te laten voortduren, om jullie met elkaar te laten concurreren. Jullie worden echter wakker en beseffen dat het in jullie belang is om als één ras te werken voor elkaar. We merken dat waar grote problemen zijn jullie gemakkelijk bij elkaar komen en een goede krachtige verenigde kracht zijn. 

Dus Geliefden, denk nooit dat jullie inspanningen om duurzame vrede op aarde te brengen niet productief zijn. Jullie hebben veel meer bereikt dan jullie denken en we moedigen jullie aan om alles te doen wat in jullie vermogen ligt om het Licht te verspreiden. Het betekent niet dat je mensen die er niet klaar voor zijn moet overtuigen, maar een beetje meer daar kunt geven van waar je weet dat het goed zal worden ontvangen. Echter, zorg ervoor dat jullie de waarheid spreken zoals je die begrijpt, daar je niet zou willen bijdragen aan de verkeerde informatie die de ronde doet. Naarmate de tijd vordert zal er meer directe informatie aan jullie worden gegeven, en geleidelijk aan zal er een duidelijker beeld ontstaan. In het verleden kon de waarheid van zaken alleen worden gepresenteerd op een manier die men zou kunnen begrijpen, en er moest voor worden gezorgd dat het niet te gedetailleerd of ingewikkeld was. Het was natuurlijk ook nog moeilijk woorden te vinden om iets te beschrijven wat nog niet bestond. Nu is jullie eigen wetenschappelijke vooruitgang echter vooruit gegaan met een duizelingwekkende snelheid en het is niet meer zo moeilijk als het vroeger was. Jullie evolutie is met sprongen vooruitgegaan en hoewel de waarheid grotendeels voor jullie werd achter gehouden, is jullie wetenschappelijke vooruitgang ver vooruit op wat er al is onthuld. Jullie hebben al het vermogen om in de ruimte te reizen naar de Maan, en jullie hebben faciliteiten gevestigd op Mars die veel geavanceerder zijn dan in het algemeen bekend is. Maar we willen vreedzame ambities gerealiseerd zien worden wat onmogelijk is, zolang de Duistere Garde nog invloed heeft. We kunnen met vertrouwen zeggen dat een dergelijke situatie zal veranderen en jullie toekomst is voorbestemd om jullie Solaire tegenhangers te ontmoeten. Dan en alleen dan kunnen jullie verwachten dat jullie je plaats naast hen kunnen innemen, en vooruitgaan in het Licht. 

Jullie hebben een lange weg afgelegd om dit punt in jullie evolutie te bereiken, en jullie kunnen het terecht zien als een beloning voor jullie trouw aan de waarheid en voor de verspreiding van het Licht. Op aarde hebben jullie de meeste moeite gehad om te evolueren, omdat de Duistere Garde vrij was om te doen wat ze wilde om jullie te stoppen de waarheid over jullie zelf te vinden. Echter, de waarheid is een zeer krachtige tool die blijft bestaan, ondanks pogingen om deze te verstoren en uit te roeien. Nu meer en meer zielen wakker worden is een grote kracht ten goede gegroeid en deze zal hen naar de waarheid, die jullie werd onthouden, leiden. Zoals altijd, en heel natuurlijk, zullen jullie worden aangetrokken door zielen van een soortgelijke trilling, met name wanneer zij in staat zijn om jullie toekomstige vooruitgang te helpen. Je hebt een gezegde "wanneer de student klaar is, verschijnt de meester" en dat is hoe jullie gestaag evolueren in een tempo dat bij jullie past stadium van de evolutie. Dus maak jullie geen zorgen over jullie persoonlijke vooruitgang, omdat de zaken zich zullen ontwikkelen wanneer het de juiste tijd is. 

Het kan niet anders dan dat jullie gemerkt hebben dat duistere geheimen steeds meer aan het licht komen, en wat de betrokkenen ook proberen, ze kunnen de waarheid niet meer tegenhouden. Er is al eerder over deze periode gesproken, en dat wat verborgen was zal worden onthuld. Je zou kunnen zeggen dat het een tijd is waarin het Licht geen enkele steen op de andere zal laten. Wanneer mensen hun geheimen met zich mee het graf in nemen maakt dit toch geen verschil, aangezien elke ziel wordt geconfronteerd met de waarheid van zijn/haar leven. Wat je nu ook moge denken, je kunt dit in de hogere vibraties niet verbergen, want zoals jullie wellicht al weten, kan alleen de waarheid bestaan in het Licht. Dus als jullie duistere geheimen hebben, overweeg dan om nu, in plaats van later, daarmee in het reine te komen. 

Probeer, zoals je zou je kunnen zeggen "een sprong voor te zijn op de rest" en leef je leven zoals je dat begrijpt wanneer je in het Licht bent. Behandel alle zielen als gelijke want achter de uiterlijke menselijke persoon die je ziet, is een ziel die, net als jij eonen geleden uit het Engelenrijk kwam. Op Aarde elke speelt ziel een rol als lid van het menselijk ras, maar deze is gekleed in een lichaam dat zijn/haar doel dient op de plaats waar men woont. Bovendien zal hij/zij genetisch voorzien zijn van alles wat nodig is om op te treden tijdens zijn/haar rol op aarde. Dus veroordeel anderen niet op basis van hoe je die persoon "ziet", maar kijk naar hen als medereizigers met de ervaringen die nodig zijn om te evolueren. We twijfelen er niet aan dat sommige van jullie zullen vragen, waarom als ze oorspronkelijk allemaal Engelen waren hebben ze niet nu niet meer Licht? Het antwoord is dat in de lagere vibraties, zoals jullie huidige 3e dimensie, het moeilijk is om de hogere niveaus van Licht door te laten. 

Hoe dan ook, jullie doel is om meer licht te brengen door je trillingsniveau te verhogen. Op een bepaald punt in de nabije toekomst zullen jullie daadwerkelijk succesvol zijn, en als gevolg daarvan klaar zijn om op te stijgen naar de hogere dimensies. Sterker nog, zodra je klaar bent zal je worden opgetild, maar kun je nog steeds een bezoek brengen aan de lagere dimensies, omdat je in staat bent om je vibraties te verlagen zodat je dit kunt doen. 

Ik ben SaLuSa van Sirius en dit is een hele plezierige tijd om het Licht van de Aarde te zien uitstralen terwijl het sterker wordt. Blijf het goede werk doen en weet dat we altijd met jullie zijn, jullie beschermen en jullie te helpen wanneer dat nodig is. Zoals altijd laat ik jullie achter in Liefde en Licht. 

Dank je SaLuSa.
Mike QuinseyVertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS