Followers

Google+ Followers

woensdag 2 december 2009

30-DECEMBER-2009 SALUSA

We laten jullie niet vallen, maar laat onze kennis bepalen wanneer de omstandigheden het gunstigste zijn voor onze aankomst. De bekendmaking van ons bestaan zal gedaan worden uit noodzaak om alle naties tot elkaar te brengen. . Het tot elkaar brengen van jullie zal mogelijke bezwaren tegen ons weghalen omdat erkend zal worden dat wij jullie benaderen met de bedoeling vrede tot stand te brengen in jullie wereld.

We zijn ons ervan bewust dat velen onder jullie zich afvragen waarom de eindtijd een hele serie problemen inhoudt, die erg veel van hen vergen en hen op de proef stellen. Jullie vragen je af waarom het niet een soepele overgang kan zijn, van de oude cyclus naar het begin van de nieuwe, een overgang die zowel aangenaam is als een leuke ervaring inhoudt. In werkelijkheid bestaat er een overlap van beide cycli en de omstandigheden die jullie ervaren komen voort uit de nieuwe energieën die de oude wegvagen. Dit is onvermijdelijk doordat er een conflict gaande is tussen de energieën. De uitkomst staat al vast en de verheffing kan op geen enkele manier worden beperkt. Ascentie is begonnen en zal zijn voltooiing bereiken wanneer de cyclus eindigt en het is dán dat jullie volledige deelname met veel geluk en vreugde plaats zal vinden.Wees ervan bewust dat jullie bij elke reïncarnatie niet meer op je nemen dan waar je op bent voorbereid en de aanwezigen van dit moment hebben daarvoor gekozen als zijnde jullie laatste kans om jullie karmische verantwoordelijkheden in te lossen. Er gebeurt zo veel dat het er wel chaotisch uit moet zien, niet in het minst door de pogingen van de duistere machten om jullie aandacht af te leiden van jullie doel. Jullie zullen je daardoor realiseren dat waar jullie doorheen gaan, gezien de omstandigheden, helemaal niet vreemd is. Temidden van al dat gaande is, werkt het plan door dat jullie naar de hogere dimensies zal verheffen. Jullie laatste dagen zullen zeer de moeite waard zijn, en alles wat jullie van het Licht gewenst hebben, zal van jullie zijn. Jullie bewustzijnsniveau’s nemen nog steeds toe doordat hogere energieën van verre naar jullie worden gezonden. Dierbaren, jullie kunnen niet falen als jullie je blik op ascenderen hebben gericht en als jullie jezelf hebben opgedragen dit te doen.De strijd tussen Licht en duister woedt niet langer in de hogere dimensies en de kracht van het Licht begrenst deze strijd snel tot de Aarde waar die uiteindelijk zal worden omgevormd. Het Licht omringt jullie Aarde en groeit in intensiteit tot de kritieke massa is bereikt, waarop alles verandert. Dat wat er niet toe behoort, zal zich verwijderen naar niveau’s met een gelijksoortige vibratie. Het Universum functioneert als een goed geoliede machine en de enorme afmetingen ervan leveren geen problemen op omdat alles aan de Wetten van de Schepper beantwoordt. Dergelijke zaken zullen door jullie worden begrepen wanneer jullie volledig bewustzijn hebben bereikt maar op het moment is dit teveel gevraagd van jullie beperkte verstand. Wanneer jullie meer leren zal het een kwelling zijn te merken dat je nog steeds zoveel meer vragen te stellen hebt. Alles komt op het juiste moment en jullie zijn nu beperkt omdat jullie voornamelijk in lineaire tijd denken. Eenmaal in het “nu” zullen jullie je snel aanpassen aan het vrijelijk bewegen met behulp van gedachtekracht.Zoals jullie beginnen te begrijpen, brengt Ascentie jullie een geheel nieuwe manier van leven. Eén die de noodzaak weghaalt voor al die karweitjes die zoveel van jullie tijd in beslag nemen. De noodzaak om te werken, zoals jullie het noemen, zal niet langer nodig zijn omdat het overbodig wordt doordat al jullie behoeften met behulp van eigen scheppingskracht worden verkregen. Een dergelijke vrijheid hebben jullie op Aarde niet ervaren en kon ook niet worden verwacht binnen de jullie opgelegde beperkingen. Jullie kunnen zelden je tijd naar eigen wens invullen en jullie hebben weinig gelegenheid om naar de betekenis van het leven te zoeken. Het is belangrijk dat jullie die momenten van vrede en rust kunnen reserveren om de sferen van hoger bewustzijn binnen te gaan die met jullie Hoger Zelf zijn verbonden.Jullie hebben onder alle omstandigheden succesvol de stormen doorstaan en jullie staan nog steeds stevig in jullie Licht. Dat toont een sterk karakter en inzicht in jullie levensdoel. Een vermogen om geconcentreerd te blijven en daardoor elke poging af te weren om jullie aandacht naar minder belangrijke zaken te verleggen. Het is niet nodig betrokken te raken bij de chaotische omstandigheden om jullie heen behalve dat jullie de slachtoffers ervan bijstaan. Er zijn zeker veel gelegenheden om de meelevende kant van jullie karakter te laten zien en door te delen met hen die het slechter vergaat, drukken jullie je liefde uit voor al het leven. Een vriendelijke daad trekt meer Licht aan zodat jullie ook profiteren van zulke handelingen uit goedheid. Het leven biedt jullie voortdurend dergelijke kansen en dat is de reden waarom spirituele vooruitgang sneller op Aarde kan worden bereikt.Het ontwaken tot de waarheid kan voor sommige een shock zijn, wanneer zij politieke leiders beschouwden als degenen die oprecht zijn en jullie belangen ter harte nemen. Jammer genoeg dient de meerderheid eigenbelang en hebben zij de bevelen opgevolgd van de machtige families die in werkelijkheid jullie wereld beheersen. Het is dit kartel dat moet worden verwijderd en de Galactische Federatie, samenwerkend met onze bongenoten, boekt vooruitgang met hun plan om dit te doen. Ons voordeel is dat wij weten wat er wordt beraamd tegen degenen die werken aan het bevrijden van jullie uit de duistere machten. Zij kunnen daardoor hun verantwoordelijkheden uitoefenen, wetende dat wij hen beschermen.Zit achterover en zie wat er gebeurt, mogelijk zie je een patroon opkomen dat de vooruitgang aangeeft richting het bereiken van enkele van de op handen zijnde veranderingen. Het bewijs van begane misdaden en de geheime acties tegen de Mensheid kunnen niet veel langer verborgen blijven en de betreffende daders zullen worden onthuld. Geschiedenis wordt geschreven en de cyclus van dualiteit zal met een schitterende verheffing naar het Licht van de hogere dimensies eindigen. Het gebeurt zoals gepland, en gegarandeerd zal elke ziel de gelegenheid krijgen te kiezen voor Ascentie.Dierbaren, we voelen jullie behoeften wanneer jullie een weg uit de duisternis zoeken en ook jullie verwelkomende gedachten, vooruitlopend op onze komst naar de Aarde. We laten jullie niet vallen, maar laat onze kennis bepalen wanneer de omstandigheden het gunstigste zijn voor onze aankomst. De bekendmaking van ons bestaan zal gedaan worden uit noodzaak om alle naties tot elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ieder begrijpt dat wij voor het welzijn van alle mensen komen en dat we niet de één ten opzichte van de ander zullen bevoordelen. Onze missie kan met de grote machten beginnen maar gemaakte beslissingen zullen op jullie allemaal van toepassing zijn. Het tot elkaar brengen van jullie zal mogelijke bezwaren tegen ons weghalen omdat erkend zal worden dat wij jullie benaderen met de bedoeling vrede tot stand te brengen in jullie wereld.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik breng jullie de zegeningen van zoveel van jullie vrienden. Jullie zijn zoveel meer met ons verbonden dan jullie je kunnen voorstellen en te zijner tijd zal de volledige reikwijdte van onze banden met jullie bekend worden gemaakt. Wij zijn geen vreemden voor jullie en we hebben bij vele gelegenheden met jullie samengewerkt. Deze keer zal het ons opnieuw samenbrengen in een liefdevolle vriendschap tussen oude vrienden.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://www.paoweb.com - ENGLISH
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS