Followers

Google+ Followers

maandag 3 mei 2010

SaLuSa 3-Mei-2010

Geloof ons Dierbaren, onze bondgenoten boeken snel vooruitgang om disclosure/openbaarmaking te laten plaatsvinden en jullie hoeven er niet lang meer op te wachten. Het kan absoluut op geen enkele manier worden verhinderd en jullie zouden er goed aan doen je tijd af te wachten tot het gebeurt.Het kan niet onopgemerkt bij jullie zijn gebleven dat de druk op de autoriteiten om de waarheid naar buiten te brengen, recentelijk is toegenomen. Hoe meer mensen van jullie hun eigen onderzoeken uitvoeren, des te meer vragen er worden gesteld en die kunnen niet worden genegeerd. Moedige individuen staan nu op en spreken over hun bevindingen en dit draagt bij aan de al bestaande kennis. Men moet echter wel oplettend zijn want de duistere Wezens hebben vele stromannen die misinformatie verspreiden om verwarring te zaaien. Jullie intuïtieve vermogens zouden jullie in staat moeten stellen te weten wanneer je met dergelijke mensen te maken hebt en zo kun je hun pogingen om je te misleiden afweren. We staan niet alleen in de strijd om jullie de waarheid te brengen en we weten dat velen van jullie een aantal bronnen hebben vastgesteld die waarheidsgetrouw het Licht mediamiek doorgeven, ofwel ‘channelen’. Het is in werkelijkheid te laat voor de laatste kliek om de opkomende vloed te stoppen die de rommel en leugens weg zal vegen, die jullie problemen hebben voortgebracht. Jarenlang hebben jullie degenen gerespecteerd die jullie aanstelden om voor jullie te zorgen. Gelukkig hebben jullie inmiddels hun plannen doorzien om jullie tot slaaf te maken en dit tot stand te brengen door het creëren van chaos en door het wegnemen van jullie soevereine rechten.

Wanneer we eenmaal openlijk kunnen komen, kan er veel meer aan jullie inzicht worden toegevoegd en elke laatste poging om jullie aandacht af te leiden van de waarheid zal volstrekt zinloos zijn. Geloof ons Dierbaren, onze bondgenoten boeken snel vooruitgang om disclosure/openbaarmaking te laten plaatsvinden en jullie hoeven er niet lang meer op te wachten. Het kan absoluut op geen enkele manier worden verhinderd en jullie zouden er goed aan doen je tijd af te wachten tot het gebeurt. De Lichtkrachten zijn te machtig om te worden tegengehouden en jullie hulp, door je aandacht erop gericht te houden, vormt een grote ondersteuning. Al jullie problemen zullen uiteindelijk met behulp van de geplande veranderingen worden opgelost en jullie zullen ervaren dat het zeer de moeite waard is. Onderbewust wist ieder van jullie dat deze cyclus in een overwinning voor het Licht zou eindigen. Het betekent dat jullie innerlijk de belofte van een einde aan de dualiteit hebben geaccepteerd. Het is het Plan van de Schepper dat het zo moest zijn, en wie zou iets anders durven suggereren. Alles vindt uiteindelijk zijn/haar weg terug naar het Licht en het is nu jullie tijd om van spoor te veranderen, naar een spoor dat jullie voorziet in vervulling. Het wordt Ascentie genoemd en de energieën die naar de Aarde worden gezonden, zullen ervoor zorgen dat jullie deze schitterende kans grijpen om een enorme stap vooruit te zetten.

Er zijn vele onnatuurlijke incidenten die doelbewust worden opgewekt om verdeeldheid en onrust te creëren. Dit is echter een tijd voor sterke zenuwen en je ertegen verzetten iets te doen wat vergelding zou kunnen oproepen. Blijf kalm en vastbesloten deze tijd van beproeving door te komen met een vreedzame reactie, wat er ook gebeurt. Het Licht zal binnenkort doorbreken als een echte kracht die jullie huidige bestemming verandert, al lijkt het alleen maar chaotischer te worden. Wees ervan overtuigd dat wij niet stilzitten wanneer jullie worden bedreigd en we zullen de effecten ervan zo veel mogelijk minimaliseren. We kunnen niet elke keer tussenbeide komen wanneer jullie in de problemen komen, hoe graag we het ook zouden willen. Soms moeten gebeurtenissen de kans krijgen op natuurlijke wijze te worden uitgewerkt.

Wanneer we aan jullie worden voorgesteld, zal er zeker enige angst zijn doordat we lange tijd als een stel plunderaars vanuit de Ruimte zijn afgeschilderd. Als we een plan hadden gehad om de Aarde over te nemen, hadden we dat zeker op elk gewenst moment, met gemak kunnen doen. Degenen van jullie die vertrouwd zijn met onze boodschappen weten wel beter, en zij weten dat onze positieve energie elk woord begeleidt wanneer jullie ze lezen. Laat jullie intuïtie je gids zijn en we zijn er zeker van dat jullie dan de waarheid accepteren die ze bevat.

Er hangt begrijpelijkerwijs een sfeer van depressie om jullie heen doordat ingezien wordt dat veel waar jullie op zijn gaan vertrouwen, wordt afgebroken. Gunstige veranderingen staan echter op het punt te beginnen, dus we moedigen jullie aan het woord te verspreiden wanneer jullie de kans krijgen. Het oude paradigma bevat niet langer de energieën die passend zijn voor de nieuwe cyclus om jullie omhoog te tillen naar de hogere dimensies. Vandaar dat er monumentale veranderingen moeten plaatsvinden en wij wachten in gereedheid af om het plan toe te passen dat jullie verder zal brengen. Door getuige te zijn van het verval en de ineenstorting van de oude systemen, zien jullie hoe ontoereikend ze zijn geweest en hoe ze tegen jullie belangen in zijn gebruikt. De onthullingen in dit verband zijn nauwelijks begonnen maar de schokkende waarheid zal naar buiten komen. Jullie zullen verbaasd zijn te zien dat jullie zo gemakkelijk jullie vrijheid hebben opgegeven maar de methoden van de duistere Wezens zijn ook heel verraderlijk geweest. Zij hebben zowel mensen als de Constitutie gemanipuleerd om hun ambitie te ondersteunen voor het verkrijgen van mondiale macht. Als een kankergezwel heeft het zich stapsgewijs over de wereld verspreid en slechts recentelijk zijn hun tentakels gekortwiekt en is hun invloed tanende.

Mensen zijn opgevoed te doen zoals hun wordt verteld, ervan uitgaande dat hun leiders hen echt vertegenwoordigen. Jullie realiseren je nu dat de macht bij jullie ligt, als jullie het maar zouden gebruiken. De macht van het volk is echt en heeft geen vertoningen van agressie nodig, omdat dit simpelweg een situatie verslechtert. Demonstreer te allen tijde vreedzaam om je boodschap over te brengen en jullie zullen zien dat het in de machtsportalen weerklinkt. Tot nu toe zijn jullie onwetend gehouden over wat er echt gaande is maar met vele dierbare zielen die naar de Aarde zijn gekomen om het Licht te brengen, verandert dit heel snel. Jullie zien dat zij door hun eigen voorbeeld jullie aanmoedigen je eigen waarheid te verkondigen en wanneer voldoende mensen dit doen, reist er een prachtige energie de wereld rond om mensen te verheffen. Jullie zijn krachtiger dan jullie op dit moment begrijpen, dus geloof in wat je doet en zoals we zo vaak vragen, houd je aandacht bij de toekomst die jij wenst.

Wij vertellen jullie niet zonder reden dat jullie soevereine wezens zijn. Jullie zijn niet bedoeld aan iemand ondergeschikt te zijn en wanneer jullie doorgaan naar de hogere vibraties zullen jullie ervaren dat iedereen als gelijke wordt behandeld. Als Wezens van Licht zullen jullie in harmonie met elkaar leven en belangrijker is dat jullie anderen voorop plaatsen. Het creëert daardoor een perfecte omgeving waar in al jullie behoeften wordt voorzien en waar niemand aan enige vorm van gebrek lijdt. Jullie eerste ervaring van een dergelijk prachtig bestaan zal voor Ascentie plaatsvinden, doordat jullie nu al naar een nieuw paradigma toewerken dat jullie al de grote positieve veranderingen zal opleveren. Als jullie de kans krijgen, zijn jullie liefdevolle en gelukkige zielen en wij garanderen dat dit met ons First Contact gebeurt. Jullie worden geïnformeerd over wat jullie te wachten staat en het zal jullie voorzien van stabiliteit en duurzame vrede.

Ik ben SaLuSa van Sirius en namens de Galactische Federatie stuur ik onze liefde en zegeningen voor jullie snelle terugkeer naar het Licht.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS