Followers

Google+ Followers

vrijdag 9 juli 2010

SaLuSa 09-juli-2010Ik ben SaLuSa van Sirius, en vind het opmerkelijk hoe snel jullie reageren op het Licht en de Liefde die jullie planeet doordringt. Welke hulp kun je beter hebben om jullie te verheffen en om jullie harten en geesten te openen voor de waarheid?


In tijden zoals deze ligt er druk op de mensen, en diegenen die niet zo goed geïnformeerd zijn of spiritueel ontwikkeld zullen daar vaak God de schuld van geven. Zij geloven dat als God Alleen maar Liefde zou zijn, hij het niet zou toestaan dat de huidige omstandigheden bestaan. Echter, zoals wij jullie al eerder vertelden, en het is soms nodig om dat te herhalen, hebben jullie collectief jullie eigen realiteit gecreëerd. Alhoewel het waar is dat jullie in dualiteit leven, en dat betekent dat je zowel het Licht als het gebrek aan Licht ervaart, zijn jullie het nog steeds zelf die bepalen hoe jullie levenservaringen zich uitwerken. Je kunt net zo gemakkelijk het Licht aantrekken als de lagere vibraties. Hoe dieper je valt in de dichte vibraties, hoe sneller je jouw verbinding met het Licht verliest, en dat staat entiteiten van een gelijkwaardige vibratie toe om te incarneren op Aarde. Hiernaar gekeken vanuit een hoger perspectief is het zo dat als jullie meer Licht naar de Aarde aantrekken, je de omstandigheden kunt creëren die het de Hogere Wezens toestaat om naar jullie toe te komen.Nu vragen wij jullie: Hoe kan God, die jullie keuzevrijheid heeft gegeven, verantwoordelijk zijn voor jullie keuzes? Jullie wisten dat de uitdaging zeer lastig zou zijn, maar aan jullie werd beloofd dat hoe laag jullie ook zouden vallen, jullie geholpen zouden worden bij het vinden van de weg terug. In feite wisten jullie dat deze cyclus zou eindigen met Ascentie. Dus wij zouden jullie ook willen vragen: Waarom zouden jullie verwachten dat God zich zou mengen in de realiteit die jullie voor jullie eigen ervaringen gecreëerd hebben? Toch hebben de Hogere Wezens de lijn getrokken bij het vernietigen van de Aarde door jullie, waarvan het gevaar bestond dat dat zou gebeuren. Het is één ding om jezelf in de gevarenzone te brengen, maar jullie acties mogen anderen buiten de Aarde niet beïnvloeden. Al behoorlijk lange tijd gingen jullie richting de afgrond van totale uitroeiing, maar wanneer het Moeder Aarde als volledig bewust Wezen betreft, moet haar toegestaan worden te ascenderen zoals jullie dat zullen doen.Is het niet redelijk om te verwachten dat als jullie er een rotzooi van maken dat er ook van jullie verwacht wordt dat je het opruimt, omdat jullie anders niet de volledige consequenties van jullie acties zouden beseffen? Onze opmerkingen zijn ingegeven door jullie gevoelens over de olieramp in de Golf, en het is niet zo dat wij niet meeleven met diegenen die direct getroffen worden door wat er gebeurt. Wij willen jullie eraan herinneren dat onze bondgenoten er dichtbij zijn om de omstandigheden te bereiken die zullen resulteren in de officiële aankondiging van onze aanwezigheid. Dat zal het ons mogelijk maken om samen te werken met jullie autoriteiten en een opruimoperatie in het leven te roepen die jullie landen en waterwegen snel terugbrengen tot hun oorspronkelijke omstandigheden. Echter, totdat de Illuminati en hun marionetten verwijderd zijn, hangt de dreiging van meer problemen boven jullie, omdat zij nog steeds geloven dat zij de controle hebben. Het feit is dat zij nog maar weinig macht hebben, en de gebeurtenissen die tot hun ineenstorting leiden sluiten hen in.Jullie moeten nog een beetje langer wachten om een aantal betrouwbare indicaties te zien van wat er gebeurt, maar de overwinning op de duisteren komt naderbij. Zonder hulp zouden jullie hen niet kunnen verwijderen, en wij zullen onze bondgenoten bijstaan wanneer zij actie ondernemen. Wij willen geen rompslomp, of vergeldingsacties tegen diegenen waarover het gaat, wij willen hen simpelweg veilig uit de weg zodat onze projecten kunnen doorgaan zonder storingen. Wij weten dat wanneer de waarheid uitkomt er een boze reactie van grote delen van het publiek zal volgen. Het kan niet worden toegestaan dat er nog meer negativiteit wordt gecreëerd, en er zal worden toegezien op een rechtvaardige en eerlijke toepassing van de wet.Dat jullie op Aarde zijn in zo’n belangrijke tijd geeft jullie de ervaring uit eerste hand van de eindtijden, en laat zien hoe er voortgang is van de ene cyclus naar de volgende. Sommigen van jullie nemen al deel aan de transmutatie van de negatieve energieën die zich hebben opgebouwd in de Aarde, terwijl anderen het Licht inbrengen dat haar zal verheffen. Het is echt een opmerkelijke tijd en jullie zijn bevoorrecht deze te aanschouwen en er onderdeel van uit te mogen maken. Elk van jullie Lichtwerkers draagt bij aan de schoonmaak die plaatsvindt, en wanneer wij ons bij jullie kunnen voegen zal het gehele proces sterk versneld worden. Computers verwerken een groot deel van onze technologie, evenals robots die kunnen gaan waar Mensen moeilijkheden zouden ervaren. Jullie proeve van bekwaamheid is zeer goed en jullie zullen je gemakkelijk aanpassen aan nieuwe ideeën en technologieën. Het zal voor ons allemaal een zeer opwindende tijd zijn en wij willen dat jullie je visie van de toekomst vasthouden, die jullie meer belooft dan jullie werkelijk kunnen begrijpen zonder onze hulp. Wij zijn de brug tussen het oude en het nieuwe, en jullie begeleiders en mentoren, die zullen verzekeren dat jullie alle assistentie krijgen die jullie nodig hebben. Het doel is Ascentie en alle pogingen zullen erop gericht zijn om een gelukkig einde te bereiken van deze cyclus. Jullie hoeven niet te blijven hangen in de negativiteit die jullie op Aarde omringt; het zal niet lang meer duren omdat het Licht alles verheft.De waarheid over vele verborgen agenda’s van de duisteren wordt bekend. Vele goede zielen hebben besloten dat het tijd is om naar voren te komen en te onthullen wat zij weten. Het zal anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen, en dat zal zeker een sneeuwbaleffect veroorzaken dat snel alle sluizen zal openen. Omdat zij over vele zaken misleid zijn, zijn mensen begrijpelijk zeer wantrouwig over wat zij horen. Soms zal de waarheid je gechoqueerd achterlaten in ongeloof. Echter, onze bedoeling is om jullie absoluut onweerlegbaar bewijs te leveren als het gaat om grote gebeurtenissen zoals 11 september 2001. Deze zaken moeten duidelijk worden om mensen de tijd te geven hen in perspectief te plaatsen, en hun schok en pijn te overkomen. Op een bepaald moment moeten jullie doorgaan en jullie focus richten op een rooskleurige toekomst en jullie verdriet en rouw achter jullie laten. Vele zielen van het Licht hebben hun leven gegeven, om een focus tot stand te brengen op de terreur en de angst die gecreëerd werd door de duisteren. Door de gebeurtenissen van 11 september in de openheid te brengen zorgden zij dat dit wereldwijde aandacht kreeg, dat de waarheid gezocht zou worden, de overtreders geïdentificeerd en ter verantwoording geroepen.De catalogus van misdaden tegen de Mensheid is gigantisch, en omvat de gehele wereld. Jullie zullen in jullie tijd niet meemaken dat alle criminelen berecht worden, maar als het noodzakelijk is zullen zij compleet van de Aarde verwijderd worden. Zij zijn geen uitzondering, want iedereen moet zijn eigen leven overzien als zij terugkeren naar de dimensies van de Geest. De duisteren denken dat zij slim zijn en dat ze zullen wegkomen met hun acties, maar alles is opgenomen om hen hiermee te confronteren, omdat alleen de waarheid bestaat. Deze kan niet gemanipuleerd worden of vervormd om de waarheid te ontlopen, en zal in jullie bewustzijn blijven. Dit kan voor sommigen van jullie beangstigend zijn, maar er is geen straf en het is aan jullie zelf om te bepalen welke lessen je moet leren.Ik ben SaLuSa van Sirius, en vind het opmerkelijk hoe snel jullie reageren op het Licht en de Liefde die jullie planeet doordringt. Welke hulp kun je beter hebben om jullie te verheffen en om jullie harten en geesten te openen voor de waarheid?Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS