Followers

Google+ Followers

maandag 26 juli 2010

SaLuSa , 26 juli 2010


De strijd gaat vaak tussen jou en jouw ego, dat je leven kan beheersen als je dat toestaat. Het doet dit met jouw toestemming, omdat jij het bent die die mentaliteit tot leven gebracht heeft.

Laat ons jullie met betrekking tot dit onderwerp tenslotte vertellen dat, als je leeft als een Wezen van Licht, je deze problemen niet zult hebben, omdat jouw leven er een zal zijn van een ware expressie van jouw liefde voor alles.


De Zonnecyclus komt tot een einde en kan niet verlengd worden, maar dit zal niet resulteren in een vernietiging van de Aarde. Een nieuwe Aarde zal verrijzen met alle zielen die met haar ascenderen.
De zandloper der tijd is bijna leeg, en in tegenstelling tot wanneer je je voorbereid op vakantie en uitzoekt wat je met je mee wilt nemen, doe je bij Ascentie precies het tegenovergestelde. In plaats daarvan zoek je uit wat je niet met je mee kunt nemen, en dan bedoelen wij natuurlijk niet de materialistische zaken. Het gaat om alle overblijfselen die van de lagere vibraties zijn, zij kunnen niet bestaan in de hogere vibraties. Als onderdeel van jullie levensplan hebben jullie geregeld dat zij zichzelf aan jullie presenteren voor reiniging. Velen van jullie zijn geboren met een donkere kant, maar dat zou jullie niet mogen onthutsen omdat je alle kans krijgt om hiermee om te gaan. Denk na over dat wat jullie hogere goed niet dient, en verwijder dat uit je leven. Laat ons als voorbeeld hiervan het onderwerp pornografie nemen, omdat dat jullie lagere instincten aanwakkert. In plaats van mensen als objecten te zien die jullie lust bevredigen, zou je kunnen proberen hen te zien als medereizigers op een reis zoals die van jullie, en je focussen op alles wat schoonheid en liefde is. Dit is duidelijk slechts één aspect van het leven dat jullie zal verhinderen jullie vibraties te verhogen, en als jullie serieus zijn in je bedoelingen om te ascenderen, moeten jullie jezelf reinigen van zulke energieën.Andere problemen kunnen relatief gemakkelijk aangepakt worden, en vele daarvan ontstaan uit disrespect voor anderen. Een agressieve houding is er één van, en hoe langer dit aanhoudt hoe langer je zulke situaties aantrekt. Misschien is oordelen een meer voorkomend probleem, omdat het gezien wordt als heel normaal en wordt gepromoot door de media op vele verschillende manieren. Laten we zeggen dat het hebben van een mening één ding is, omdat het niet noodzakelijkerwijs emotionele energie met zich mee draagt. Echter, wanneer dit wel zo is projecteer je die [negatieve energie] op het object van je aandacht, en in plaats van te helpen voeg je het object in feite meer negatieve energie toe. Er bestaat een uitzondering voor iemand die zeer ontwikkeld is en geëvolueerd is in het Licht, omdat het dan dient als zijn bescherming en simpelweg de negatieve energie terugstuurt naar de zender.De strijd gaat vaak tussen jou en jouw ego, dat je leven kan beheersen als je dat toestaat. Het doet dit met jouw toestemming, omdat jij het bent die die mentaliteit tot leven gebracht heeft. Het laat jou zien wie jij gelooft dat je bent, en heeft vaak te maken met termen als hoeveel “respect” jij eist van andere mensen. Je kent waarschijnlijk wel iemand met een opgeblazen ego die zichzelf zeer belangrijk vindt, en die verwacht dat dat erkend wordt. De zeven dodelijke zonden vatten dit zeer goed samen, en zij geven je een indicatie wat jou zou kunnen verhinderen om te evolueren. Als je de wens hebt te ascenderen en naar de dimensies van Licht te gaan, dan is het duidelijk dat je moet gaan leven als iemand die op Aarde zijn denkbeeld van een geascendeerd Wezen wil nabootsen. Wij bedoelen niet dat je een bepaald niveau van perfectie bereikt moet hebben, omdat dat extreem moeilijk zou zijn, maar met de intentie dit te doen trek je de hogere energieën aan en boek je vooruitgang. Als je eenmaal begrijpt waar je veranderingen in je leven moet aanbrengen, zul je je op die dingen richten en kun je verwachten succesvol te zijn. Laat ons jullie met betrekking tot dit onderwerp tenslotte vertellen dat, als je leeft als een Wezen van Licht, je deze problemen niet zult hebben, omdat jouw leven er een zal zijn van een ware expressie van jouw liefde voor alles.Dierbaren, wij willen het niet laten klinken alsof jullie taken te moeilijk zijn, omdat jullie aanzienlijk worden geholpen door de inkomende energieën die naar de Aarde worden gestuurd. Als jullie die energieën aantrekken, zullen jullie vibraties zich verhogen. Zij komen uiteindelijk op een punt dat de lagere energieën jullie niet langer kunnen raken, en jullie zullen transformeren. Stel je miljoenen zielen voor die zulke niveaus hebben bereikt en hoe zij anderen met zich meevoeren, omdat jullie beïnvloed zouden worden door de energieën om je heen. Laten we stellen dat jullie een plaats van immoreel gedrag binnengaan: hoe hoger jullie vibraties hoe meer je de lagere energieën zou “voelen”, en zij zouden niet alleen grof en zwaar lijken maar ook zeer onplezierig. Jullie reageren op deze manier waar je ook gaat, maar het alleen in de extreme situaties dat het een uitgesproken effect op je heeft, omdat je het normaal gesproken niet opmerkt. Onze energieën zijn zeer hoog en verfijnd, wat de reden is dat, als jullie in onze nabijheid komen, je er zeer bewust van zult zijn.Op een moment dat Ascentie in de gedachten van vele mensen bovenaan staat, zijn er veel afleidingen. Zij hoeven niet noodzakelijkerwijs jullie tijd in beslag te nemen, maar zie wat er om je heen gebeurd als een signaal dat veranderingen moeten plaatsvinden. Richt je blik zoals altijd op de toekomst en je zult de banden verbreken met alles van het oude paradigma. Je kunt niet doorgaan zoals je altijd gedaan hebt en wij betwijfelen of velen van jullie dat zouden willen, nu de nieuwe tijden alles beloven en aanbieden voor een totaal harmonieus en gelukkig leven. Jullie vragen ons jullie te bevrijden van de Duisteren, en die oproep wordt beantwoord. Samen zullen wij een nieuw paradigma vestigen met alle attributen van een Gouden Tijdperk. Jullie zullen nooit meer weerhouden worden van jullie goddelijke erfenis, en jullie vrijheid zal teruggegeven worden zodat iedere ziel een gelijke kans heeft om te ascenderen.Het wapengekletter tussen de VS en Noord-Korea is symptomatisch voor landen die zich mengen in de vooruitgang van anderen, en hun confronterende houding is gevaarlijk en niet productief als het bedoeld is om de vrede te bewaren. Het is een gebrek aan inzet om serieus de wens voor een vreedzaam samenleven aan te pakken, dat jullie in een constante staat van paraatheid voor oorlog heeft gehouden. Dit wordt natuurlijk verwelkomd door diegenen die er baat bij hebben, en door diegenen die winst genereren uit de handel in wapens en andere uitrustingen. Echter, zoals wij jullie hebben geïnformeerd, wij zullen niet toestaan dat er nucleaire wapens worden gebruikt. De tijd komt dichterbij dat vrede zal worden uitgeroepen, en dat alle vormen van bewapening worden uitgebannen. Verder zullen wij ook de Aarde volgen, en elke poging verhinderen om onterechte oorlogen van welke aard dan ook te voeren.Ik ben SaLuSa van Sirius, en nu weten jullie dat de Galactische Federatie een vredebewarende organisatie is, wat de reden is dat wij onszelf soms aanduiden als Galactische Politieagenten. In jullie termen is het waarschijnlijk correcter om ons Galactische Probleemoplossers te noemen. In het hart van onze operaties leeft de wens dat alle beschavingen zich bij ons voegen, zodat allen Eén kunnen worden in Liefde en Licht. Het Leven hoeft niet door te gaan zoals jullie het nu ervaren, en wij verzekeren jullie dat jullie het achter je zullen laten met de komst van de eindtijden. De Zonnecyclus komt tot een einde en kan niet verlengd worden, maar dit zal niet resulteren in een vernietiging van de Aarde. Een nieuwe Aarde zal verrijzen met alle zielen die met haar ascenderen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS