Followers

Google+ Followers

vrijdag 23 juli 2010

SaLuSa, 23 juli 2010Wij werken daaraan, want dat moet gebeuren met vooraf gedane aankondigingen door jullie President Obama. Wij kiezen dit moment om jullie opnieuw te verzekeren dat hij de juiste man is om jullie uit het tijdperk te leiden dat jullie democratie bijna vernietigd heeft.

Wij zijn de gehele weg bij jullie, en delen onze Liefde en Licht met jullie. Het zal wonderbaarlijk en vervullend zijn om het geluk te voelen waarmee wij begroet zullen worden, en om jullie zucht van verlichting te horen dat de moeilijke tijden bijna over zijn.Jullie zijn zo dichtbij 2012 dat je het bijna kunt aanraken, en omdat de tijd zo dramatisch versneld is zul je er zijn voordat je weet wat je overkomen is. Wij weten dat velen bezorgd raken terwijl wij door 2010 razen, maar ben ervan verzekerd dat wij ons bewust zijn van de redenen achter de huidige vertragingen. Zij zullen niet te lang voortduren, en er zal nog steeds voldoende tijd voor ons zijn om onze missie te voltooien. Het leven op dit moment is voor jullie alsof je in een achtbaan zit, het kan beangstigend zijn omdat je een serie hoogte- en laagtepunten ervaart. Echter, het pad zal afgevlakt worden, en jullie laatste periode op Aarde zal zonder moeilijkheden verlopen en opwindend zijn. Het zal jullie een heleboel helpen als jullie je volledig bewust worden van wat dit met zich meebrengt, en iedereen zal dit weten voordat Ascentie plaatsvindt. Zelfs nu zijn vele zielen zich er niet bewust van wat er gebeurt, dat veroorzaakt een hoop onrust op Aarde. Wij moeten die situatie veranderen en dat zal inderdaad snel gebeuren, door de integratie van jullie communicatiesysteem met onze technologie. In tegenstelling tot nu zal dat niet beheerst worden door diegenen die jullie vrijheid van expressie beperken. Echter, daarbij komt wel de verantwoordelijkheid bij om dit wijs en ten voordele van iedereen te gebruiken.Maar voor onze komst, zouden jullie je uiteindelijk virtueel gevangen voelen in jullie eigen landen. Zelfs nu zoeken de Illuminatie nog steeds naar manieren om jullie vrijheid verder te beknotten, maar dat is zinloos want zij zullen verwijderd worden voordat ze er voordeel uit kunnen halen. Hun verraderlijke plannen die al vele, vele jaren zijn uitgespeeld hebben jullie bekropen zonder dat jullie je dat realiseerden, en zijn gebaseerd op een valse vijand die de schuld kreeg van al jullie problemen. Dierbaren, de vijand heeft altijd van binnen gezeten, en was vermomd als jullie welwillende vrienden en verzorgers. Met de hulp van mensen die hun leven riskeerden en er soms mee betaald hebben, hebben jullie langzamerhand de waarheid geleerd over hoe jullie misleid zijn. De strijd bestond echter niet alleen op fysiek niveau, maar ging ook over het vangen van jullie zielen en het verhinderen van jullie Ascentie. Je kunt je afvragen hoe zij dit kunnen doen, en wij zullen jullie dan vertellen dat zij dit doen door jullie gevangen te houden in de lagere vibratieniveaus. Gelukkig hebben de Lichtwerkers vele zielen wakker gemaakt, en hebben zij via hun werk geholpen een sterk netwerk van Licht om de Aarde te creëren. Via dit netwerk wordt meer Licht dat vanuit punten uit de Ruimte komt gevoerd, en dat heeft gediend als jullie Wegwijzers. Jullie trekken het aan naar jezelf, en iedereen heeft er voordeel van omdat het gebaseerd is op Aarde.
Jullie gevechten op het hogere niveau vinden simpelweg plaats tussen het Licht en de duisternis, en dat gaat verder terwijl de grote meerderheid van zielen die zich hier weinig bewust van is. De duistere invloeden worden van buiten de Aarde aangetrokken, en bewegen zich om en door het Universum op zoek naar een gelijkwaardige vibratie. Op dezelfde manier zullen de Lichtenergieën jullie vinden nu jullie je bewustzijn verhogen. Jullie Zonnesysteem nadert een hoog energetisch punt dat jullie nog hoger zal optillen, en dat zal een winst zijn die bij jullie zal blijven. De grotere plannen die besturen wat er gebeurt op een Universele schaal zijn Gods antwoord aan iedere ziel die wil ascenderen en zijn jullie verzekering voor succes. Wij zien dat het voor jullie, te midden van moeilijkheden en zorgen, moeilijk is om het grote plaatje te bekijken, maar het is er voor jullie, evenals alle andere dimensies. Ascentie is niet compleet zonder jullie, en van dat standpunt uit bekeken zijn jullie net zo belangrijk als elke andere beschaving in het Universum.
Onze bondgenoten gaan door met hun plannen, en terwijl zij dit doen zullen meer mensen die begaan zijn met hun doelstellingen zich bij hen voegen. Het betekent dat zij sterker worden en wanneer de tijd aanbreekt om in beweging te komen, is er veel steun. De duisteren dachten dat zij alles voor zichzelf hadden, maar dat is nooit het geval geweest omdat het plan van God het Licht toestond zich ook te ontwikkelen om hen in toom te houden. Het begon lang geleden in de hogere rijken, en heeft zich geleidelijk aan op aarde gemanifesteerd, op tijd om hun eindspurt naar complete wereldoverheersing te dwarsbomen. In zekere zin hebben wij hen ongemerkt bekropen, en het is te laat voor hen om te herstellen. Zoals de gewonde dieren die zij zijn halen zij uit naar alles om zich heen, maar zij vechten voor een verloren zaak. Onze aanpak is behoedzaam om zeker te weten dat als wij aanvallen, het op het juiste moment is om succesvol voor ons te zijn. Zoals jullie weten gebruiken wij geen geweld, en kunnen wij onszelf verdedigen zonder betrokken te raken bij strijd. Onze verdediging is in staat onze aanvallers te ontwapenen zonder betrokken te raken bij confrontaties, en zij hebben geen antwoord op zulke technologieën.
In tussentijd op Aarde wachten jullie met enige vrees of de uitstroom van olie in de Golf inderdaad gestopt is, en of de effecten hiervan zich verder zullen uitbreiden nu het orkaanseizoen start. Helaas is dat onvermijdelijk, maar hoe ver het zich ook zal uitbreiden, wij zullen jullie helpen dit op te ruimen. Voor een compleet herstel zullen jullie moeten wachten totdat wij officieel uitgenodigd worden hieraan mee te helpen. Wij werken daaraan, want dat moet gebeuren met vooraf gedane aankondigingen door jullie President Obama. Wij kiezen dit moment om jullie opnieuw te verzekeren dat hij de juiste man is om jullie uit het tijdperk te leiden dat jullie democratie bijna vernietigd heeft. Echter, net zoals voor ons is het voor hem onmogelijk door te gaan totdat de schurkenregering verwijderd is, en hij zijn handen vrij heeft om het echte plan voor redding te implementeren. Er moeten slechte wetten worden ingetrokken, vrijheid moet hersteld worden en de Grondwet moet worden afgestoft en wederom aan jullie gepresenteerd worden. De wereld wacht op zulk leiderschap, en dat zal komen in de loop van de reiniging die plaatsvindt.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben maar één van de stemmen die tot jullie spreekt namens de Galactische Federatie en haar missie voor de mensen van de Aarde, evenals voor Moeder Aarde. Terwijl de dagen voorbij gaan wordt de weg voor de Mens duidelijker. Het verleden moet begraven worden en er moet naar gekeken worden als een mislukte poging om jullie te corrumperen en al jullie rechten af te nemen. Het was een ervaring waar jullie doorheen moesten gaan. Jullie zijn naar de hel en terug geweest en dat is niet overdreven. Jullie zijn er allemaal grootser en wijzer door geworden, en het heeft jullie mogelijkheid getest hieruit desondanks te herrijzen naar het Licht. Zo bekeken hebben jullie zonder problemen gewonnen, maar pas in de laatste eeuw toen het net zo gemakkelijk anders had kunnen lopen. Wat nu belangrijk is, is om de overwinning te voltooien, door je zo snel als mogelijk op het pad naar Ascentie te begeven en alles uit de weg te ruimen dat jullie niet langer van dienst is. Wij zijn de gehele weg bij jullie, en delen onze Liefde en Licht met jullie. Het zal wonderbaarlijk en vervullend zijn om het geluk te voelen waarmee wij begroet zullen worden, en om jullie zucht van verlichting te horen dat de moeilijke tijden bijna over zijn.
Dank je SaLuSa


Mike Quinsey.


Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS