Followers

Google+ Followers

woensdag 7 juli 2010

SaLuSa 7-Juli-2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo blij dat onze missie in vervulling gaat, en dat we eindelijk jullie en jullie prachtige Aarde openlijk kunnen bezoeken.


Voelen jullie je rustig te midden van wat er allemaal om jullie heen gaande is, want het zijn heel moeilijke tijden? Maar als jullie er boven kunnen staan, is dat de beste manier om de druk te hanteren die ze veroorzaakt. In tegenstelling tot voorbije jaren zal, wat er ook gebeurt, dit slechts een voorbijgaande impact op jullie hebben, doordat het snel zal worden overtroffen door de meer positieve acties die ondernomen gaan worden. Er moet duidelijk een breekpunt komen waarop het Licht weer opnieuw de dominante kracht op Aarde wordt. Jullie Dierbaren, brengen meer Licht naar de Aarde, waarmee het pad naar voltooiing wordt versneld en alle veranderingen die het met zich mee brengt. We kunnen moeilijk nalaten de Olielek in de Golf te noemen, die zeer velen van jullie grote zorgen baart. Het kan een bedreiging vormen voor jullie kusten, maar er in de context van de grootte van de Aarde als een relatief klein incident uitzien. Als nieuwswaardig onderwerp is het echter over de hele wereld heen gereisd, en de impact ervan heeft vele, vele mensen beroerd. Het heeft de gevaren van het handelen van de Mens onder de aandacht gebracht, en de schreeuwende behoefte om het misbruik en de vervuiling van de Aarde te stoppen. Vaak is er een bedreiging van deze aard nodig om mensen bewust te maken van de dreigende mogelijkheid dat de “uitval” van een dergelijk lek zich wijd en zijd zou kunnen verspreiden.Hoe meer macht van het volk wordt gebruikt om veranderingen te propageren, hoe waarschijnlijker het wordt succesvol actie te ontlokken. Jullie leiders zijn zich ervan bewust dat er een verandering van stemming is in de meeste landen, en dat de mensen beseffen dat het tijd is dat zij in hun belang gaan optreden. Er zal daarom een nieuw type leider naar voren stappen die hen in zijn hart draagt, en de duistere Wezens zullen niet in staat zijn te voorkomen dat ze worden gekozen. Rechtvaardige en eerlijke verkiezingen zullen er worden geëist en er zullen maatregelen worden genomen om frauduleus stemmen te elimineren. Jullie zullen leren dat er met het merendeel de laatste tijd is gesjoemeld, om er voor te zorgen dat de stromannen van de duistere Wezens werden gekozen. Dat zal noodzakelijkerwijs allemaal veranderen als begin van een nieuwe periode in het leven van de Mens, leidend naar een eerlijker en transparanter handelen. Spiritualiteit moet in alle facetten van jullie leven tot uitdrukking komen, als jullie samenlevingen gaan krijgen die elkaar met liefde en respect behandelen.Waar jullie je kracht aan geven, zal bloeien en fruit dragen, en als het jullie intentie is een nieuwe manier van leven te ervaren die vreugdevol en gelukkig is, zal dat gebeuren. Dat is inderdaad wat nu gebeurt, doordat zo veel zielen zich naar het Licht hebben opgeheven en de noodzakelijke energieën ophalen om het te bereiken. Dus jullie leven in feite in twee werelden tegelijkertijd, de ene die niet langer aan jullie behoeften voldoet, en de andere die jullie harten raakt met zijn belofte van alles wat jullie zouden kunnen wensen. Jullie kiezen welke zich voor jullie opent, en alles wordt in het werk gesteld om degenen wakker te maken die worstelen om het Licht in hun leven te brengen. Geloof ons, want er bestaat niet één ziel die verdoemd is om in de lagere vibraties te blijven. Kansen om je te verheffen zijn er voor jullie allemaal maar als je eraan voorbij loopt, is dat jouw persoonlijke keuze.Jullie moed als Mensen in tegenspoed is legendarisch, en jullie geschiedenis is in het hele Universum bekend. De Aarde is heel speciaal in dit opzicht door zo voorspelde uitdagingen te hebben vertegenwoordigd, maar moedige zielen hebben stand gehouden en leerden hoe ze, ongeacht waar ze voor stonden, moesten overwinnen. Jullie ervaringen, in jullie doorlopende reeks van levens, hebben onverslaanbare krijgers van jullie gemaakt. Jullie schild was het Licht dat jullie droegen, met het zwaard van vrijheid in jullie handen. Dat is de reden waarom we jullie heel zeker kunnen vertellen dat jullie de strijd tussen duister en Licht al hebben gewonnen. Jullie kunnen daarom nieuwe wegen inslaan naar Ascentie, want de laatste dagen van de duistere Wezens zijn geteld en zij kunnen jullie opmars niet langer tegenhouden. Ze kunnen het proberen, maar zonder succes, en jullie zullen ze opzijschuiven. Wij van de Galactische Federatie zullen de hele weg naar huis bij jullie zijn, en onze aanwezigheid zal jullie alle aanmoediging geven om jullie banden met alles wat tot het verleden behoort, door te snijden. Jullie creëren een nieuw paradigma, wat voor een soepele doorstroming zal zorgen van het een naar het ander. Veranderingen maken mensen vaak van streek maar wat komen gaat, zal jullie in verrukking brengen en de beloften vervullen die jullie zijn gedaan.Jullie voelen zeker, als meer dan ooit tevoren, de versnelling van de tijd, en het wordt duidelijk dat de overgang naar de hogere dimensies snel nadert. Jullie Ascentie is de belangrijkste gebeurtenis van alles, en wat er gebeurt is specifiek bedoeld om jullie vooruitgang ernaar toe te verhaasten. Simpel gezegd moeten we af van het oude om plaats te maken voor het nieuwe, en onze betrokkenheid zal zichtbaarder worden, naarmate de weken verstrijken. Er gebeurt veel achter de schermen en wij bevinden ons niet altijd in een positie dat we er informatie over kunnen vrijgeven. Het is voldoende te zeggen dat we alles wat op Aarde gebeurt nauwgezet monitoren, en zoals altijd zullen we ons aandeel vervullen in het in toom houden van de duistere Wezens.Zoals individuen hun eigen levensplan hebben, zo heeft het Menselijk Ras er een dat voortkomt uit het collectief bewustzijn dat gedurende duizenden jaren is gecreëerd. Met jullie vrije wil had het jullie naar een ander pad kunnen leiden dan waar jullie nu op zitten. Net als bij jullie eerdere beschavingen hadden jullie de donkere weg verder kunnen afglijden naar een vernietiging. Met de wil om jullie zelf te verheffen hebben jullie echter afgewend wat gemakkelijk een nieuwe ramp had kunnen worden. Nu de Lichtkrachten zo goed op de Aarde zijn gevestigd, is er geen terugkeer mogelijk naar de duisternis die haar omhulde.Hemelse Wezens met machtige krachten kennen jullie toekomst en leiden jullie ernaar toe, en het is een toekomst van reizen door de dimensies van Licht. Het leven op Aarde heeft jullie van contact met andere beschavingen geïsoleerd, tot het laatste deel van deze cyclus. Jullie beginnen nu te begrijpen dat het Universum wemelt van leven. Jullie zijn stapsgewijs bekend gemaakt met hen zoals wij, die met jullie mee zijn gereisd op jullie reis. Het is een gepland programma geweest om jullie vertrouwd te maken met onze vloot, om jullie vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid naar kennis te laten zoeken over de intelligentie erachter. Het is niet gemakkelijk geweest om jullie naar de waarheid over ons te leiden doordat jullie informatiebronnen de kwestie hebben vertroebeld door het geven van desinformatie. Gelukkig is jullie geest zich bewust geworden van de uitgestrektheid van de ruimte en het leven buiten de Aarde. Het is nu bekend dat jullie maan en Mars levensvormen hebben bevat zoals jullie dat begrijpen, en in feite worden ze nog steeds als basis gebruikt voor een aantal verschillende buitenaardsen. Jullie zullen veel meer over deze kwesties leren, en het bewijs van de waarheid, zoals dit al bekend is, zal aan jullie worden vrijgegeven.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo blij dat onze missie in vervulling gaat, en dat we eindelijk jullie en jullie prachtige Aarde openlijk kunnen bezoeken.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS