Followers

Google+ Followers

maandag 5 juli 2010

SaLuSa 05-Juli-2010


Wij zijn hier niet de enigen om jullie te helpen je ogen te openen voor de schitterende kansen die jullie voor je hebben.
Er zijn leraren en helpers op alle verschillende niveaus.
Ze zijn net als wij afkomstig van veel verschillende planeten, en zetten zich vrijwillig in voor taken die hun volledige samen-werking opeisen.
Hun levens zijn niet jullie gebruikelijke incarnaties omdat zij al zijn geascendeerd, en normaal gesproken geen verdere behoefte hebben aan aardse ervaringen.

Zij komen uit liefde voor jullie, herkennen jullie goddelijke vonk en erkennen jullie laatste periode in de dualiteit.


Onze huidige missie van in/voorlichting zal uiteindelijk in deze vorm van communicatie tot een einde komen en worden vervangen door een methode waarmee iedereen op dezelfde manier wordt toegesproken. In de eerste periode zullen we met jullie via bestaande kanalen spreken, zoals de televisie. Gaandeweg zal er een meer persoonlijke vorm van contact komen, die vergelijkbaar is met jullie mobiele telefoons, zij het dat het op een andere technologie is gebaseerd. Het zal jullie in staat stellen met iedereen te communiceren, ongeacht waar zij zich in de wereld bevinden. Jullie huidige systeem zendt schadelijke straling uit, net als veel andere toepassingen die jullie dagelijks gebruiken. De wijzigingen in de soorten energieën die jullie gebruiken zullen verreikend zijn, totdat ze allemaal afkomstig zijn van vrije energiebronnen die veilig in gebruik zijn en niet vervuilend.Natuurlijk moeten dergelijke veranderingen ook de verschillende vormen van transport inhouden die jullie op het moment gebruiken, die massale vervuiling veroorzaken en schadelijk zijn voor alle levensvormen. Veel van jullie ziekten komen hier uit voort, om nog maar niet te spreken van het effect op jullie Aarde, die als gevolg hiervan ernstig is vergiftigd. Jullie wetenschappers en specialisten op dit gebied zijn zich goed bewust van de gevaren maar hun aanbevelingen worden genegeerd om de verantwoordelijke bedrijven te beschermen. Jullie zijn onnodig tegengehouden van wat een natuurlijke vooruitgang had moeten zijn in de richting van het gebruik van schone energie, die al op grote schaal had kunnen worden toegepast. Zoals we eerder hebben vermeld, is de reden voor de veroordeling van jullie regering dat zij deze ontwikkelingen voor eigen gebruik hebben gehouden. Hun ondergrondse militaire bases gebruiken elke denkbare vooruitgang, waar jullie kwaliteit van leven in grote mate van had kunnen profiteren.
Onze missie zal jullie naar Ascentie blijven vergezellen maar het vereist ook van ons dat we jullie naar het moderne tijdperk van vrije energie brengen met al zijn voordelen. In feite zullen we lange tijd samen zijn, veel langer dan jullie directe behoeften inhouden en zullen we als Eén worden. Jullie bestemming is de Kosmos te bereizen, hetgeen voor jullie openstaat wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd en vanuit jullie hoger bewustzijn leven. Velen van jullie hebben al een dergelijk niveau bereikt, en jullie aanwezigheid op Aarde maakt anderen bewust van de kracht van Licht en Liefde. Het is het doel waar jullie naar zouden moeten streven en het is haalbaar, daarom krijgen jullie zoveel hulp en aanmoediging. In feite blijven jullie bewustzijnsniveaus heel snel toenemen, en als jullie je voor Ascentie inzetten, zullen jullie succesvol zijn. Wanneer jullie lichamen onvermijdelijk gaan veranderen, zullen jullie zodoende opmerken dat er een zachtere energie komt, en dat hij een veel gezonder karakter heeft. Ziekten en gebreken kent men niet in de hogere dimensies, en zij bestaan slechts in de lagere dimensies zoals die van jullie.
Jullie toekomst is gegarandeerd, en zelfs als je niet tot degenen behoort die aspiraties hebben om te ascenderen. Degenen die toezicht houden op de vooruitgang van de Mensheid plannen jullie evolutie en vele malen is die teruggevallen naar de lagere dimensies. Bij elke gelegenheid kreeg ze de kans opnieuw te verrijzen, met een zorgvuldig plan voor jullie verheffing. De cyclus die jullie aan het afsluiten zijn is zo’n voorbeeld, en al moesten jullie je eigen weg terug vinden, jullie kregen bij elk keerpunt hulp. Wanneer gezien wordt dat het Licht terugkeert, trekken jullie de aandacht van die Leraren die ten dienste van jullie staan. Zij incarneren in de meer spiritueel ontwikkelde landen en zijn behulpzaam bij het scheppen van omstandigheden voor grotere vooruitgang.
Het lijkt misschien alsof jullie zijn overgeleverd aan gebeurtenissen die zich buiten jullie controle afspelen maar in werkelijkheid hebben jullie collectief de macht ze te veranderen. Jullie hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan de veranderingen die nu plaatsvinden en hebben het aandachtspunt van de Mens opnieuw richting gegeven, door het zien van de onvolkomenheden in het oude paradigma, met een nieuwe visie die vrijheid en vrede oplevert. Ja, het mag een tijdje duren maar wanneer de zaden eenmaal zijn gevormd, komen ze tot rijping en jullie beginnen net te zien dat nieuwe ideeën worden onderzocht, die jullie lang verwachte veranderingen gaan opleveren. Omdat het van onderaf naar boven begint, hebben jullie veel meer invloed dan jullie denken. Angst moeten jullie zoals altijd ten koste van alles vermijden, omdat het juist de bron voedt die jullie duizenden jaren onder zijn controle heeft gehouden. Het is Liefde en Licht wat het zal omvormen, waartegen de duistere Wezens geen verdediging hebben.
Jullie geduld zal in de onmiddellijke toekomst hevig op de proef worden gesteld, als zaken ernstiger lijken te worden. De antwoorden bevinden zich bij ons en samen met onze bondgenoten zullen we de dreigende richting, die jullie nu zien, keren. We willen jullie met een gepaste ceremonie ontmoeten, die bij een dergelijke aangelegenheid hoort, en kunnen niet arriveren zonder eerst jullie leiders te benaderen. De enige uitzondering hierop zou zijn wanneer we goddelijke permissie kregen dit te doen. Jullie zullen begrijpen dat de Galactische Federatie niet één of andere plunderende groep Ruimte Wezens is, we zijn georganiseerd om toezicht uit te oefenen op het Universum bij het helpen van jonge beschavingen om zonder bemoeienis te evolueren. Wij voeren de voorschriften uit van hen die het oor van God hebben, en wij voeren zijn evolutieplannen uit.
Zelfs tijdens jullie hevigste momenten van wanhoop zijn er Wezens van Licht bij jullie en proberen zij jullie zorgen te verlichten. Zij helpen jullie de brokstukken te lijmen, en verheffen jullie naar het Licht zodat jullie hoop en nieuwe inspiratie kunnen vinden. Jullie zijn, ongeacht de positie waarin jullie je bevinden, nooit alleen en jullie Gidsen beïnvloeden jullie in positieve zin, als jullie maar luisteren. Soms moeten jullie een rustig moment creëren zodat ze bij jullie door kunnen komen. Geïnspireerde gedachten zijn vaak een gevolg van een dergelijk contact, en in tegenstelling tot jullie ego, leiden ze jullie niet op een dwaalspoor. Het is inderdaad jullie ego dat vaak jullie leven beheerst en het beeld oplegt dat jullie voor jezelf hebben opgebouwd. Ga naar binnen Dierbaren en luister naar jullie Hoger Zelf om te begrijpen wie jullie werkelijk zijn en waar je toe in staat bent. Jullie ego beperkt soms jullie vermogen om de geesteshouding te veranderen die jullie hebben gecreëerd.
Wij zijn hier niet de enigen om jullie te helpen je ogen te openen voor de schitterende kansen die jullie voor je hebben. Er zijn leraren en helpers op alle verschillende niveaus. Zij komen naar de Aarde met een variëteit aan vaardigheden en ervaring, en zijn vaak gespecialiseerd in één onderwerp waaraan ze volledig zijn toegewijd. Ze zijn net als wij afkomstig van veel verschillende planeten, en zetten zich vrijwillig in voor taken die hun volledige samen-werking opeisen. Hun levens zijn niet jullie gebruikelijke incarnaties omdat zij al zijn geascendeerd, en normaal gesproken geen verdere behoefte hebben aan aardse ervaringen. Zij komen uit liefde voor jullie, herkennen jullie goddelijke vonk en erkennen jullie laatste periode in de dualiteit.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik laat jullie achter met mijn Liefde en Zegeningen.
Dank je SaLuSa.


Mike Quinsey.

Translator: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS